Pages

ABOUTAPIE MANE

* Mano vardas Greta ir man 24 metai. Neseniai baigiau universitetą ir šiuo metu gyvenu Stambule, Turkijoje kur bandau atrasti save ir savo vietą.

* Niekada nesirėmiau visuomenės nuomone mokykla + diplomas + darbas + šeima + vaikai + namai = laimingas ramus gyvenimas. Todėl nebijau neturėti pastovios gyvenamosios vietos, darbo ar pinigų ir siekiu kitų prioritetų gyvenime negu didžioji dalis žmonių. 

* Turiu tris tatuiruotes ir noriu ketvirtos.

* Mano moto kuria vadovaujuosi: , Geriau gailėtis dėl to ką padarei nei dėl to, ko nepadarei '.


APIE BLOG'Ą

Kiek prisimenu man visada patiko rašyti, tad nuo paauglystės pradėjau įvairiuose internetiniuose puslapiuose pasakoti apie savo keliones, kurti istorijas, eilėraščius ir t.t Šiek tiek vėliau susidomėjau ir fotografavimu ir vėliau sujungusi šiuos du pomėgius susikūriau blog'ą. Deja tai vis rašydavau, tai vis ištrindavau blog'ą. Ir taip maždaug praėjo keturi metai. Prieš maždaug metus laiko vėl susikūriau blog'ą ir dabar jau jo niekada nežadu ištrinti ir vis mažais žingsniukais stengsiuosi tobulėti ir jį plėsti.
Man patinka maistas, jo fotografavimas ir puošimas, tad šiame blog'e galite rasti įvairius receptus, patarimus kaip gražiai nufotografuoti savo maistą bei įvairias kitas temas susijusęs su maistu.
Blog'o vardas Inci tai mano Turkiškas vardas. Kartą teko pasirinkti Turkišką vardą ir kadangi mano vardas Greta reiškia perlas pasirinkau tam Turkišką atitikmenį Inci. Kadangi toks blog'o pavadinimas jau buvo užimtas, pridėjau dar kelias raides ir gavosi inncii. Jei skaitote šią dalį Lietuviškai esu tikra kad skaitote c kaip ''citrina'' bet c reikia tarti kaip dž ''džemas'', tad tikrasis blog'o tarimas Indži.

Jei norite su manimi bendradarbiauti ar ką nors atsiųsti susisiekite su manimi elektroniniu paštu greetee@gmail.com ir aš jums atsiųsiu savo adresą. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABOUT ME

* My name is Greta and I am 24 years old. Recently I graduated from university and now I live in Istanbul, Turkey where I try to find myself and my place.

* I never rely on public opinion school + diploma + job + family + kids + home = happy calm life. So therefore I am not afraid to not have permanent residence, work or money and my priorities in life is different than most people. 

* I have three tattoos and want fourth one.

* My life motto: , It's better to regret something you have done than to regret something you haven't done'. 


ABOUT BLOG

As far as I remember I always liked to write so from adolescence in various internet sites I started to write about my travels, create stories, poems and etc. A bit later I became interested in photography as well so I combined these two passions into one and opened a blog. Unfortunately for four years I was opening and closing my blog for many times. But about a year ago I opened my blog and I never going to delete it again and by little steps I am trying to improve myself and grow this blog. 
I like food, food photography and food styling so in my blog you will find various recipes, tips how can you improve your food pictures and many other things related with food. 
I gave name to my blog Inci, because it is my Turkish name. Once I had to choose a Turkish name and because my real name Greta means pearl I picked a Turkish equivalent for it Inci. Since this blog name was already taken I added just few letters and it became Inncii. If you are reading this paragraph in English probably you read c as ''cat'' but the real spelling of c is j like ''jam''.

My blog is also open for collaborations so if you want to work with me or send me something, contact me via email greetee@gmail.com and I will send you my address. 

4 comments:

  1. GOOD AND INFORMATIVE ARTICLE ….FOR INTERESTING TRENDING NOW OR TO KNOW WHAT IS TRENDING NOW …VISIT OUR WEBSITE UPCOMING TRENDS
    For health articles Beauty and health tips

    ReplyDelete
  2. Nice! Such an amazing blog, Thanks for sharing with us. I have something useful to share with you on kurti with waist dori , I hope this will help you as an inspiration in your upcoming blogs.

    ReplyDelete

Blog design by KotrynaBassDesign