Pages

1 March 2017

Life update


EN

14:00:32 and ferry door closed. I was late less than a minute and now I will have to wait another 20 minutes until the next ferry. Well, what can I do. I sit down on the bench and start looking around. Suddenly I start to think about people lives. Here next to me on the other bench girl sits with a large notebook and I wonder maybe she likes to write? Or maybe she wants to discover herself and that self -discovery lies on a sheet of paper? And here on my other side sits a boy who probably is waiting for someone. Soon after few minutes the girl come and they strongly hug each other and it seems in that moment everything around has disappeared and they felt that they were alone. I wonder how long they are together, how they met, etc. Then the devil which lives inside me told, - Good feeling, Greta, do you still remember one? Ha, ha how funny, - I reply. Inside I am speaking with myself as I  am crazy. Although I already get used. Many years in my mind I speak with myself, I imagine conversations, I dream and try to see the future. And when the ferry finally arrives, I come back to reality and together with my flatmate we go to the top of the ferry to feed seagulls which always follows the ferry.

Ou, hi! I realised that I didn't say proper hi to you. Its been awhile. Exactly two months ago. To be honest, I didn't really know how to start this post so I wrote the first things which came to my head. I don't know how many among you reads my every post, but my internet diary / blog has always been a place where I can not decide. Or do I live in a time when I want have few subjects or I want to have just one or I even want to have few different blogs.
Suddenly I remember my internet friend Indre, if I can call her like that. That Indre was deleting and opening new blog over and over again. However with a new name and ideas. Although I do not delete and open something new again and again, but in a few years you can actually see that I can't decide on a subject...So maybe I shouldn't swim against the flow? Nevertheless, I am proud of myself, because for the first time in my life I tried seriously look at all the things and about a week ago I made a plan with dates, topics and instructions for the March. Both, for my Youtube channel and my blog. So now you will see me more often. Spring definitely inspires me and brings new changes and strength.

In this blog post I just wanted to have a little chat with you. These words and thoughts I wrote down the same day I had trip with ferry.
And for now I am saying see you soon! Trust me on this, it's soon!
____________________________________________________________________________________________________


  LT

14:00:32 ir kelto durys užsidarė. Viso labo pavėlavau mažiau nei minutę ir dabar teks laukti dar 20 minučių iki sekančio kelto. Na, ką jau padarysi. Atsisėdu ant suoliuko ir pradedu žvalgytis aplinkui. Staiga pradedu galvoti apie žmonių gyvenimus. Štai ant gretimo suoliuko sėdi mergina su didele užrašų knygele ir aš svarstau gal ji mėgsta rašyti? O gal ji tiesiog ieško savęs ir būdas savęs suradimui slypi popieriaus lape? O štai man iš kitos pusės sėdi vaikinas, kuris atrodo kažko laukia. Netrukus po kelių minučių ateina ir mergina ir jie stipriai, nuoširdžiai apsikabina, jog atrodo tą akimirką viskas aplink išnyko ir jie matė tik vienas kitą. Pagalvoju, įdomu kiek laiko jie draugauja, kaip susipažino ir t.t. Velniūkštis gyvenantis manyje ironiškai man sako,- Geras jausmas, Greta, ar dar tokį meni? Ha, ha kaip juokinga, - atsakau. Viduje šnekuosi su savimi lyg būčiau išprotėjusi. Nors iš tikrųjų jau spėjau prie to priprasti. Daug metų mintyse šnekuosi su savimi, kuriu įsivaizduojamus pokalbius, svajoju ir bandau numatyti ateitį. Ir kai pagaliau atplaukia keltas, sugrįžtu į realybę ir kartu su kambarioke lipame į paskutinį kelto aukštą ir einame šerti žuvėdrų, kurios visada seka paskui keltą.

O, labas! Pastebėjau kad dar deramai su jumis ir nepasisveikinau. Senokai bendravome. Lygiai prieš du mėnesius. Jei atvirai, nelabai žinojau kaip būtent pradėti šį įrašą, tad leidau tiesiog rašyti pačius pirmus dalykus atėjusius man į galvą. Nežinau ar skaitytojų tarpe yra tokių, kurie mano maišalynes skaito reguliariai, bet mano internetinis dienoraštis / blog’as visada buvo tokia vieta, kurioje niekaip negaliu apsispręsti. Tai gyvenu laikotarpiu kai noriu daug temų vienu metu, tai kitu laikotarpiu kai noriu tik vienos vienintelės temos ar net noriu turėti kelis atskirus blog’us. 
Nejučia prisimenu savo interneto draugę Indrę, jei taip galiu ją pavadinti. Toji Indrė vis pradėdavo rašyti internetinį tinklalapį iš naujo ir vėl iš naujo. Vis su nauju pavadinimu ir idėjomis. Nors aš ir netrinu ir nekuriu nieko iš naujo ir iš naujo, bet per kelerius metus tikrai galima pamatyti, kad vis neapsisprendžiu dėl temos….Tad gal reikia plaukti ne prieš srovę, o pasroviui? Nepaisant to, galiu pasakyti, jog didžiuojuosi savimi, nes pirmą kartą gyvenime pabandžiau į viską pažiūrėti rimčiau nei tai dariau prieš tai, ir maždaug prieš savaitę laiko sudariau išsamų planą su datomis, temomis, instrukcijomis ir panašiai Kovo mėnesiui. Išsamus planas, tiek mano Blog’ui, tiek Youtube kanalui. Tad mane turėtumėte dabar išvysti ir pamatyti dažniau. Pavasaris kaip visada man įkvepia naujų vėjų ir jėgų. 

Šiame įraše tiesiog norėjau su jumis pasisveikinti ir šiek tiek pabendrauti. Šiuos žodžius, mintis užrašinėjau tą pačią dieną kai kėliausi keltu. Tą pačią dieną filmavau ir video vlog’ą savo Youtube kanalui, tad kviečiu pažiūrėti ir jį. Paspauskite čia
Na, o dabar sakau iki greito! Vėl susimatysime šį kartą jau tikrai greit!  Blog design by KotrynaBassDesign