Pages

1 January 2017

Highlights of 2016

EN

Happy 2017!! Can you believe that today is actually 2017?? Because I still can't... 2016 passed so fast that it feels that I only few months ago was writing '' Highlights of 2015 '' post! In that post I described my year as the worst year in my life and if I would have to describe just in one word my 2016 it would be word - tough!
This year I made some major decisions such as first, I have graduated from the University. Second, I have decided to move to Istanbul. I know that for the past 5 years I already spent my most of the time in this city, but this time I decided to live and work here so it was tough to adapt myself and it took me a lot of time to find a way to support myself. Third, I launched a brand called Inncii. It's still on a process to become bigger and more serious brand, but still I have my own business and one of the major thing to do in 2017 will be grow my brand and make it well known that I could quit my job and   give all of my time to my business and also pictures and videos as this is the one and only thing I wanna work and do in my life. So I guess I can already give a word to my 2017 as well - hard work.
But now let's don't get too deep and just together have a look what I did this year as see my the best pictures as well!

  LT

Su 2017-ais metais visus! Ar galite patikėti, jog šiandien jau 2017?? Nes aš vis dar negaliu... 2016 prabėgo taip greitai, jog atrodo dar tik prieš kelis mėnesius rašiau '' Highlights of 2015 '' blog'o įrašą! Tame įraše apibūdinau savo metus kaip pačius blogiausius gyvenime ir jeigu reiktų tik vienu žodžiu apibūdinti 2016 -us tai būtų žodis - sunku!
Šiais metais priėmiau kelis svarbius sprendimus tokius kaip, pirmiausia, baigiau Universitetą. Antra, nusprendžiau išsikraustyti į Stambulą. Taip, žinau, jog per pastaruosius penkerius metus praleidau savo didžiąją laiko dalį Stambule, bet šį kartą nusprendžiau čia gyventi ir dirbti, tad buvo sunku prisitaikyti ir užtrukau nemažai laiko tam, jog surasčiau būdą kaip save išlaikyti. Trečia, įsteigiau savo firmą pavadinimu Inncii. Ji vis dar procese tapti didesne ir rimtesne firma, bet vis tiek, turiu savo verslą ir vienas svarbiausių tikslų 2017 -iems metams bus išplėsti ir auginti savo verslą ir padaryti ji žinomu, jog galėčiau mesti darbą ir visą savo laiką skirti verslui bei nuotraukoms ir filmavimui, nes tai vienintelis dalykas, ką aš noriu veikti ir dirbti. Tad manau jau ir dabar galėčiau savo 2017 -iems metams duoti žodį - sunkus darbas.
Bet dabar nesileiskime į rimtas kalbas ir tiesiog kartu apžvelkime mano šiuos metus kaip ir geriausias mano nuotraukas taip pat!!January

* This month I defenced my thesis.
* Pats svarbiausias įvykis, jog apsigyniau diplomą.


February

* I Got my diploma and rest of the month I was just spoiling myself with the food and sleep.
* Atsiemiau diplomą ir visą likusį mėnesį tiesiog lepinau save maistu ir miegu.March

* Met with my friends in Poland. I visited Warsaw and Krakow. 
* Susitikau su draugėmis Lenkijoje. Aplankiau Varšuvą bei Krokuvą.April

* I continued working in a cafe and during free time I was only preparing new blog posts and Youtube videos for you.
* Toliau dirbau kavinėje ir laisvu metu tiesiog ruošiau naujus blog'o įrašus bei Youtube filmukus jums.May

* May was full of events! I moved to live in Istanbul, joined friend's brother wedding and visited city called Antakya.
* Gegužė buvo pilna veiksmo! Persikrausčiau gyventi į Stambulą, sudalyvavau draugės brolio vestuvėse bei aplankiau miestą pavadinimu Antakya.


June

* This month Ramadan has started so I was fasting whole month. Also I  found a job and soon I left it and decided better visit Antakya city again. 
* Šį mėnesį prasidėjo Ramadanas, tad visą mėnesį pasninkavau. Taip pat radau darbą ir greit iš jo išėjau ir nusprendžiau vėl aplankyti Antakya.
July

* After fasting whole month, of course I just wanted to eat and go out. Also 24th of this month it was exactly 5 years as first time I moved to Turkey.
* Po viso mėnesio pasninkavimo, žinoma norėjau tik maisto ir vaikščiojimo po miestą. Bei Liepos 24d. buvo lygiai 5 metai kaip pirmą kartą persikėliau į Turkiją.


August

* I visited new city to me - Bursa ( end of July). Also this month I celebrated 1 year of my blog.
* Aplankiau man naują miestą - Bursą (Liepos pabaigoje). Bei šį mėnesį suėjo mano blogui vieneri metai.September

* Very quiet month that I didn't find any picture I made during this month...
* Labai tylus mėnuo, jog net neradau jam nuotraukų...October

* Month full of work. First time ever I shared my writing ( diary of 40 pages in Lithuanian) on the internet. Also I drunk so much coffee and finally attended Istanbul coffee festival and it was 1 year to my Youtube channel.
* Mėnesis pilnas darbų. Pirmą kartą viešai pasidalinau savo kūryba. Mano dienoraštį galite rasti čia. Bei gėriau daug kavos ir pagaliau sudalyvavau Stambulo kavos festivalyje. Bei suėjo vieneri metai mano Youtube kanalui.


November

* Big step and decision to me, because I launched my brand called Inncii. Also my Polish friend came visit Istanbul and I decided change blog subject to food and food photography.
* Didelis žingsnis ir sprendimas man, jog nusprendžiau įkurti savo verslą pavadinimu Inncii. Taip pat draugė Lenkaitė aplankė Stambulą bei šio blog'o temą pakeičiau į maistą ir jo fotografiją.December

* Also quiet month with a lot of planning for the future. And recently I found a job as well.
* Taip pat tylus mėnuo su daug planavimo ateičiai. Bei visai neseniai susiradau ir darbą.

2 comments:

Blog design by KotrynaBassDesign