Pages

1 January 2017

Highlights of 2016

EN

Happy 2017!! Can you believe that today is actually 2017?? Because I still can't... 2016 passed so fast that it feels that I only few months ago was writing '' Highlights of 2015 '' post! In that post I described my year as the worst year in my life and if I would have to describe just in one word my 2016 it would be word - tough!
This year I made some major decisions such as first, I have graduated from the University. Second, I have decided to move to Istanbul. I know that for the past 5 years I already spent my most of the time in this city, but this time I decided to live and work here so it was tough to adapt myself and it took me a lot of time to find a way to support myself. Third, I launched a brand called Inncii. It's still on a process to become bigger and more serious brand, but still I have my own business and one of the major thing to do in 2017 will be grow my brand and make it well known that I could quit my job and   give all of my time to my business and also pictures and videos as this is the one and only thing I wanna work and do in my life. So I guess I can already give a word to my 2017 as well - hard work.
But now let's don't get too deep and just together have a look what I did this year as see my the best pictures as well!

  LT

Su 2017-ais metais visus! Ar galite patikėti, jog šiandien jau 2017?? Nes aš vis dar negaliu... 2016 prabėgo taip greitai, jog atrodo dar tik prieš kelis mėnesius rašiau '' Highlights of 2015 '' blog'o įrašą! Tame įraše apibūdinau savo metus kaip pačius blogiausius gyvenime ir jeigu reiktų tik vienu žodžiu apibūdinti 2016 -us tai būtų žodis - sunku!
Šiais metais priėmiau kelis svarbius sprendimus tokius kaip, pirmiausia, baigiau Universitetą. Antra, nusprendžiau išsikraustyti į Stambulą. Taip, žinau, jog per pastaruosius penkerius metus praleidau savo didžiąją laiko dalį Stambule, bet šį kartą nusprendžiau čia gyventi ir dirbti, tad buvo sunku prisitaikyti ir užtrukau nemažai laiko tam, jog surasčiau būdą kaip save išlaikyti. Trečia, įsteigiau savo firmą pavadinimu Inncii. Ji vis dar procese tapti didesne ir rimtesne firma, bet vis tiek, turiu savo verslą ir vienas svarbiausių tikslų 2017 -iems metams bus išplėsti ir auginti savo verslą ir padaryti ji žinomu, jog galėčiau mesti darbą ir visą savo laiką skirti verslui bei nuotraukoms ir filmavimui, nes tai vienintelis dalykas, ką aš noriu veikti ir dirbti. Tad manau jau ir dabar galėčiau savo 2017 -iems metams duoti žodį - sunkus darbas.
Bet dabar nesileiskime į rimtas kalbas ir tiesiog kartu apžvelkime mano šiuos metus kaip ir geriausias mano nuotraukas taip pat!!January

* This month I defenced my thesis.
* Pats svarbiausias įvykis, jog apsigyniau diplomą.

Blog design by KotrynaBassDesign