Pages

1 November 2016

World Vegan Day + Vegan snack recipe

EN

Do you know that 1st of November is World Vegan day? No? Well, I am sure y'all know now! When I was studying in high school for around 6 months I was Vegetarian, so I know about vegetarianism a bit, but about veganism the only thing I know is that vegans eliminated all the animal products from their eating routine. So as today is World Vegan day, I thought it would be nice to learn more about vegan lifestyle, have a conversation with one 15 years old girl who is vegan and also share with you one simple and easy vegan snack recipe. So let's begin! 

                   LT              

Ar žinojote, kad Lapkričio 1d. yra Pasaulinė Veganų diena? Ne? Esu tikra, kad dabar jau žinote! Kai mokiausi gimnazijoje, maždaug 6 mėnesius buvau vegetarė, tad apie vegetarizmą šiek tiek žinau, bet  viskas, ką žinau apie veganizmą tai, jog veganai nenaudoja jokių gyvūlinės kilmės produktų savo maisto racione. Kadangi šiandien yra Pasaulinė Veganų diena, pagalvojau, kad būtų šaunu sužinoti daugiau apie Veganų gyvenimo stilių, pakalbėti su viena jauna vegane, kuriai tik 15 metų bei pasidalinti vienu paprastu ir lengvu veganiško užkandžio receptu. Tad pradėkime!
EN

Most of people know that veganism is about changing your eating routine, but it's actually more than this. Real vegans also are agains using animals for clothes, cosmetics or any other use. So no leather jackets or cosmetic which was tested on animals or tours on Elephants in Thailand. And that's actually really such a thoughtful and generous lifestyle, my friend! I could actually give you lot of different information about veganism, but that would be more like a copy paste from different articles which I read as I don't know much about this subject. My main purpose of this post is to let you to listen someone who is vegan and learn more about this lifestyle from the inside.

The girl name I had a conversation with is Kamilė and she is 15 years old girl. She is from the small town, going to school and has a normal lifestyle as other girls of her age. The thing which attracted me the most, is that she became a vegan in such a young age so I wanted to ask her a couple of questions so here is how our conversation went:

- Who encouraged you to became a Vegan? 

I was talking about vegetarianism since I was little. I constantly was telling to my mom 'No, I won't eat that, it's a dead animal', but she still convinced me to eat it. I became a vegetarian when I was 14 years old. After a year, I started looking more information about veganism. I was following on social media many vegans who spread many positive ideas and was telling that decision become a vegan was one of the best choices they made in their lives. I read a lot about veganism and saw many documentaries and I understood that meat industry is acting very harsh with the animals. At first  veganism to me was something very extreme and I thought I would never be able to live in a way like this, but after I tried, I understood that it's not so hard to it became my lifestyle.

- When you became Vegan and how your first days and weeks were looked like?

I became vegan when I was 15 years old. First weeks was pretty hard, because I understood that in such a places as school cafeteria it's very hard to find food without animal products. So I started cook a lot at home. I wanted start using again dairy products, but when I learned about vegan dairy products alternatives, it made all the process easier.

- Since you are only 15 years old, what your mother, family think about this? I guess most of the time, your mother cooks food for you so how she adapts to your different eating routine?

My family at the beginning was probably against this, but in the same time they were thinking it's just a temporary thing. Now we have an agreement that until I don't have any health problems, I can eat what I want. My mother sometimes adapts and as an example if she cooks soup, she cooks in two different pots, - one with meat and other without, but most of the time I cook food by myself.

- Veganism is not only changing your eating routine, but it's a totally different lifestyle so what else did you changed in your life?

I didn't need to change much in life, because I didn't have any leather or wool clothes and to find vegan cosmetic is not that hard.

- Do you plan to continue live as a Vegan?

Definitely yes, because veganism changed my life in a good way.

- Can you share your favourite, easy vegan recipe?

I have my favourite breakfast recipe. On a toast with a fork I knead avocado, add a bit of salt, pepper and on the top add slice of tomato. I don't know whether many will like this, but for me it's really delicious.

- Are you missing some food products? Do you think vegans can easily find dairy products alternatives in the markets? What was the biggest challenges you faced with by living in this lifestyle?

At the moment, I don't miss any products, well maybe ice cream because in the town that I live I can't find any vegan ice cream. I think in bigger cities you can easily find alternatives for milk. About cheese I don't know, because in my town there isn't any alternatives for that. Also I didn't face big difficulties so I don't have any answer to this last question.
                                                    --------------------------------------------------------------

I hope you found this interview as interesting one. I made interview first time in my life, so probably it wasn't the greatest one, but I hope to improve! And now in the end let’s make crackers! Recipe is so much simple that takes only few minutes to make and rest is just baking time. Also by making this snack I understood that to find chia seeds in my neighbourhood is not something that easy… I had to visit 5 different shops until finally in the sixth one I found them! The guy who was working there was really funny, because when I asked for seeds, he asked do I buy them for get fit? I said no, I just need to cook something Vegan so now let’s get back to our cooking and see what we will need:


1/2 cup Pumpkin seeds

1/2 cup Sunflower seeds

1/2 cup Sesame seeds

1/2 cup Chia seeds

1/2 cup Water

3 piece of Garlic
Red pepper
Salt

Combine in a bowl chia, pumpkin, sesame and sunflower seeds. Sprinkle also salt and red pepper. You can actually use any spicies you want so be creative. I wanted my crackers to be a bit spicy so thats why I was using red pepper. Later add chopped garlic, water, mix everything and wait for couple of minutes to let chia seeds absorb the water. After 2-3 minutes of waiting, you shouldn’t see any water. Spead the micture on the baking sheet. Best is to make the mixture thick, because crackers will cook easier. You can cut cracker now if you going to flip them or also after you bake them if you not. Bake everything for 30 minutes in preheated oven to 200C. Later flip each cracker and bake more 30 minutes, let it cool and it’s done! I actually like crackers which is a bit soft so I didn’t flip them up and it was still really good so it’ up to you. 

To see all the pictures skip Lithuanian part and I hope you enjoyed my first blog post about food!

____________________________________________________________________________________________________

 LT

Daugelis žmonių, žino, jog veganizmas tai ne tik keitimas maisto raciono, bet tai kur kas daugiau nei tai. Tikri veganai yra prieš gyvūnų naudojimą drabužiams, kosmetikai ar kitokiems tikslams. Tad jokių odinių švarkelių, kosmetikos kuri buvo išbandyta ant gyvūnų ar kelionių ant dramblių Tailande. Ir tai tikrai labai kilnus ir doras gyvenimo būdas, mano draugai! Iš tikrųjų galėčiau jums suteikti daug skirtingos informacijos apie veganizmą, bet tai labiau būtų kaip copy paste iš skirtingų straipsnių, kuriuos skaičiau kadangi daug informacija pati šia tema nežinau. Mano pagrindinis šio įrašo tikslas yra leisti jums išgirsti vegano mintis ir sužinoti apie šį gyvenimo stilių iš vidaus.

Merginos, su kuria pasikalbėjau šia tema vardas Kamilė ir jai yra tik 15 metų. Ji yra iš mažo miestelio (mano gimtojo miestelio), vaikšto ji į mokyklą ir jos gyvenimo rutina greičiausiai kaip tipinės jos amžiaus mergaitės. Dalykas, kuris mane sužavėjo labiausiai tai, jog ji tapo vegane būdama tokio jauno amžiaus, tad norėjau jai užduoti kelis klausimus ir štai kaip atrodė mūsų pokalbis:

 - Kas paskatino tapti Vegane?

Apie vegetarizmą kalbėjau nuo mažų dienų. Vis sakydavau ne, mama, nevalgysiu, nenoriu, čia gi miręs gyvūnėlis, bet kažkaip vis mama prikalbindavo. Tad taip ir tapau vegetare kai man buvo maždaug 14 metų. Po metų pradėjau labiau domėtis ir veganizmu. Sekiau socialiniuose tinkluose daug veganų, kurie skleidė labai pozityvias mintis ir pasakojo, kaip pasirinkimas tapti veganu buvo vienas geriausių pasirinkimų jų gyvenime. Labai daug skaičiau apie veganizmą, žiūrėjau daug dokumentinių filmų ir supratau, kad ne vien mėsos industrija su gyvūnais elgiasi labai žiauriai. Iš pradžių man veganizmas atrodė labai ekstremalu ir maniau, jog pati gyvenime taip gyventi negalėčiau, bet pabandžiusi pamačiau, kad tai tikrai nėra sunku, tad tai tapo mano gyvenimo būdu.

- Kada nusprendei tapti vegane ir kaip atrodė tavo pirmosios dienos ir savaitės?

Vegane nusprendžiau tapti savo penkioliktais gyvenimo metais. Pirmosios savaitės buvo gan sunkios, nes supratau, kad tokiose vietose kaip mokykla yra labai sunku surasti maisto be gyvulinių produktų. Todėl pradėjau labai daug gamintis namie. Norėjosi žinoma grįžti prie pieno produktų, tačiau sužinojau apie vegan pieno alternatyvas ir man tai visą tą procesą palengvino.

- Kadangi tau tik 15 metų, kaip į tai reaguoja tavo mama, šeima? Manau mama gamina maistą, tad kaip ji prisitaiko prie tavo valgymo ypatumų?

Mano šeima iš pradžių gal ir buvo kiek prieš, bet tuo pačiu ir manė jog tai laikinas dalykas. Dabar mes turime susitarimą, kad iki tol kol neturiu sveikatos problemų aš galiu maitintis taip kaip noriu. Mano mama kartais prisitaiko, jei tarkim verda sriubą tai virs dviejuose puoduose ir vienas iš jų bus be mėsos, bet pagrinde maistą sau gaminuosi pati.

-  Veganizmas tai ne tik atsisakymas tam tikrų maistų produktų, o tai visiškai kitoks gyvenimo būdas. Kaip dar pasireiškia tavo veganizmas, ką pakeitei gyvenime?

Gyvenime daug ko pakeisti man nereikėjo, nes kailinių, odinių ar vilnos rūbų neturėjau ir prieš tai, o kosmetikos vegan rasti tikrai nėra sunku.

-  Ar planuoji ir toliau taip gyventi?

Taip, tikrai planuoju taip gyventi ir toliau, nes veganizmas mano gyvenimą pakeitė tik į gerąją pusę.

-  Ar gali pasidalinti mėgstamiausiu savo lengvu receptu?

Mano mėgstamiausi pusryčiai. Tai ant paskrudintos duonos su šakute suminkai avokadą, apibarstai šiek tiek druskos, pipirų ir ant viršaus uždedi pomidoro skiltelę. Nežinau ar daugumai tai patiks, bet man asmeniškai tai yra tikrai labai skanu.


- Ar pasiilgti kažkokių maisto produktų? Ar manai veganai lengvai randa parduotuvėse maisto produktų pakaitalų pienui, sūriui ir panašiai? Kokie tau pasirodė didžiausi sunkumai laikantis tokio gyvenimo stiliaus?

Dabar bent tai produktų nepasiilgstu, na nebent ledų, nes ten kur gyvenu nelabai yra vegan ledų įsigyti. Manau didesniuose miestuose tai tikrai lengva rasti pakaitalų pienui, o apie sūrį nežinau, nes bent mano mieste nėra.
                                                     --------------------------------------------------------------

Tikiuosi šis interviu jums patiko. Tai dariau pirmą kartą gyvenime, tad tikriausiai tai kiek prisvilęs blynas, bet tikiuosi tobulėti! O dabar pereikime prie recepto! Receptas išties labai lengvas, nes jam paruošti reikia tik kelių minučių, o likęs laikas bus skirtas tik kepimui! Bei beruošiant šį užkandį, supratau, jog surasti chia sėklų mano rajone nėra jau taip lengva…Teko aplankyti penkias parduotuves kol galiausiai šeštojoje jas radau! Vaikinas, kuris ten dirbo buvo labai linksmas, nes kai paklausiau ar turi šių sėklų, manęs paklausė ar perku jas, nes noriu sulieknieti? Atsakiau, jog ne, tiesiog noriu pagaminti kažką Veganiško, tad grįžkime prie recepto ir pažiūrėkime ko mums reikės:

 1/2 puodelio Moliūgo sėklų
 1/2 puodelio Saulėgrąžų
 1/2 puodelio Sezamo sėklų
 1/2 puodelio chia sėklų
 1/2 puodelio vandens
 3 skiltelės Česnako
 Raudonųjų pipirų
 Vandens


Sumaišykite dubenyje visas sėklas, bei įberkite druską ir raudonuosius pipirus. Galite naudoti ir kitus prieskonius, kurie jums patinka, tad būkite išradingi. Aš norėjau kad mano užkandis būtų šiek tiek aštrus, tad naudojau raudonąją papriką. Vėliau į dubeny įdėkite supjaustytą česnaką, vandenį, sumaišykite viską ir palaukite kelias minutes ir leiskite chia sėkloms sugerti vandenį. Po 2-3 minučių laukimo neturėtumėte dubenyje matyti jokio vandens. Visą masę supilkite ant kepimo popieriaus. Masę paskirstykite taip, jog batonėliai būtų gan ploni, nes taip jie iškeps lengviau. Galite batonėlius supjaustyti dabar jei juos vėliau apversite ar tai padaryti vėliau jei jų neversite. Kepkite viską 30 minučių jau įkaitintoje orkaitėje, 200C laipsnių temperatūroje. Vėliau kiekvieną batonėlį apverskite ir kepkite dar 30 minučių, leiskite vėliau jiems atvėsti ir viskas! Aš iš tikrųjų savo batonėlių  neapverčiau, nes man patinka labiau minkštesni ir jie vis tiek buvo skanūs, tad priklauso nuo jūsų apversite juos ar ne.

Tad tiek šiame mano įraše ir tikiuosi jums patiko mano pirmasis įrašas apie maistą!

5 comments:

 1. Dažniausiai tokie batonėliai saldūs būna, bet va ir sūriai mėgstantiems alternatyva, būtinai išbandysiu😊

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aš taip pat galvojau, kad dažniausiai saldūs, tad pagalvojau, jog reiktų išbandyti atvirkštinį variantą :)

   Delete
 2. Labai patiko interviu. Tik man trūko konrečiai įvardintų sveikatos pagerėjimo pavyzdžių ir taip pat galėjo būti klausimas: "kokie yra pagrindiniai maisto produktai (kiekvienai dienai) veganiškoje mityboje?" Greta, gal būtų galima gauti atsakymus į šiuos klausimus? Arba tiesiog pasidalink tos merginos kontaktais :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ačiū už komentarą ir patarimus :) Deja viešai ar privačiai jos kontaktais aš pasidalinti negaliu...bei manau gauti tikslesnius atsakymus apie veganizmą reiktų iš jau suagusio žmogaus, kuris galėtų įvardinti konkretesnius ir rimtesnius dalykus. Manau pagalvosiu padaryti ir dar veganiškų temų ir tikiuosi rasti pašnekesiui suagusių žmonių, kurie veganai yra bent kelis metus :) Jei tokių žinai, gali pasidalinti kontaktais :)

   Delete

Blog design by KotrynaBassDesign