Pages

1 November 2016

Changing the Game

EN

I always knew that in order to make your blog more successful and good, you have to pick one or two subjects you really like and you want to talk about it. Well, even though I knew that, but all this time I lied to myself and said: ' Yeaa I like those outfit posts, so I can also publish them time to time. Ou, traveling is my passion so I can post my pictures and share tips. More tips, about life? Yes, I can do that. Hauls? This I can do as well. ' - But no, Greta, you simply can't do everything since some of the things is really not your passion at all and it will never be so. So I narrowing my niche. From now on I am going to write only about 1 and only 1 single topic. 


  LT

Aš visada žinojau, kad norint savo blog'ą padaryti geresniu ir sėkmingesniu, tau reikia pasirinkti vieną ar dvi temas, kurios tau patinka ir manai, kad turėtum ką papasakoti. Na, nepaisant to, kad aš visą laiką tai žinojau, aš pati sau melavau ir sakiau: ' Taaaip, man patinka tie derinukų įrašai, tad aš taip pat galiu juos kartas nuo karto paskelbti. Ou, kelionės mano aistra, tad aš kelsiu savo nuotraukas ir pasidalinsiu patarimais. Daugiau patarimų apie gyvenimą? Taip, aš tai galiu. Pirkinių haul? Taip, aš galiu ir tai. ' - Bet ne, Greta, tu tiesiog negali daryti visko turint omenyje, kad kai kurie išvardinti dalykai net nėra tavo aistra ir niekada nebus. Tad aš siaurinu savo nišą. Nuo dabar aš pradedu rašyti tik apie 1 ir tik 1 temą. EN

Let's begin with details first. I want that this blog post would be a place where every old and new reader would come and find ALL the details about what this blog is about. 
It's time for me to have a name. Recently I have been asked a lot, what Greta, do you do for a living? After I hear this question I start explaining a long story that I am on my way to turn my dreams into my job and one of it is blogging. After that people ask so what is your blog about? And my answer  is like I do write about this, that, other... so a bit of everything basically. I am tired explaining that long story over and over again so I want to have a name. During past two months I was analysing myself a lot. What do I want, what do I like, what is my dream and so on. And I understood something. Yes, there is plenty of things that I like as reading, filming, writing but there is only 2 the biggest passions that I am thinking every single day and almost 24/7. It's food and traveling. But as much as I love both of the things, finally it's time to be honest to myself and to you, my dear reader. I do like more food than I like traveling. I more often think what plate I should buy to take my food pictures than to where I should by my ticket next. So in world of blogging I want to have only 1 name and its - food blogger. But wait, hold your horses and don't say F**k this s**t if you are not into food blogging. All I ask is please continue reading because I want to jump into details and give you really important information which will help establish better communication between you and me. So let's start, shall we?

* As long as I remember, I always was writing my blog in two languages: English and Lithuanian. So I going to continue that and every of my post I will publish going to be in these two languages. As I always write in English first and only then translating everything into Lithuanian, every of my post will have English text first and only later Lithuanian.

* Probably when you read words food blogger, you thought this blog is going to be only about recipes, right? You are wrong if you thought like that. This blog is about yes, and recipes, but very big part is going to be about food photography and food styling. I am going to share tips how can you  improve your food pictures, what tools you should use, where to buy nice plates, mugs, towels and all that stuff. So blog always going to be about food, but not only about cooking.

* There is so many meals and cuisines in this world. So I am going to focus only in couple of categories. I never actually was good in the kitchen and to be honest I hate cooking, because I just like to style my food and take a picture of it. But those times when I cook and search for recipes, I see that most of the recipes is written in too difficult language to me. As I am not a chef and not so great in cooking, I want to read recipes that even 5 year old kid would understand so those times when I am going to share my recipes over here, they all going to be easy to cook and written in a way as I  would explain how to cook to my friend, not to a reader. And I am going to focus only in few categories as I mentioned earlier - breakfast / brunch / snacks /  burgers / desserts. So no lunch or dinner ideas. Well, only burgers counts I guess. Why only burgers? Because thats my favourite meal so I would offend my dear burgers if I won't write about them.

* I mentioned that my second biggest passion is traveling, right? By analysing my statistics, I saw that travel posts that I wrote got very little of your interest and I understood that I can't make nice travel pictures and stories. But I can't just not talk about it at all. When I will travel somewhere, for sure I will make blog post about it, but in a different way that I used to. I won't be sharing what can you visit and so on, but I will talk about what food did I eat and where. And of course I will share some general ideas about city or country that I visited. More specific tips I will share only on my Facebook page or Instagram. So make sure to follow me there as well. 

* And the last thing I want you to know is that I understood and something else. I do care and want that every person will make money from their dreams. I want that every person will be happy about their life. I want to teach them. I want to motivate them to not be afraid of changing their lifes and I want to share my stories. But I simply can't do this on this blog. I thought to open one more blog and share there only tips about making your life better, but I realised I can't keep up with two blogs, Youtube channel and my business which I am trying to establish right now as non of these things even giving me a profit and I make 0 money from it. Then I came up with idea to write long stories time to time and let you download them as I did one month ago when I published my diary here. I wrote a diary recently and gave access for my readers to download it, but as it was only in Lithuanian language, I didn't tell about it to you my international friend. But as I am not a big fan of e-books, I don't want write those stories on the internet, so in the end I came up with idea to write my own stories and tips of how can you improve your life here on my laptop, but publish it on a paper as a little books which I will send it directly to you by post. But about all this I will inform you later, now I just gave you idea what else I am up to. 


So here is all the information and changes I wanted you to know. I hope you will continue reading my blog and if not, I hope you going to read my stories and tips about happier life then. If you wan to get news when and how can you get my first stories I encourage you to follow my blog on Facebook where I will share all the news. 
That's it from me this time, and hope so you still going to visit my blog even after these changes!

____________________________________________________________________________________________________
 LT

Pradėkime nuo detalių. Noriu, jog šis įrašas būtų vieta į kurią užsukęs senas ir naujas skaitytojas, rastų VISAS detales apie ką yra šis blog'as.
Laikas man turėti vardą. Pastaruoju metu manęs dažnai klausia kuo, Greta, tu dirbi? Kai išgirstu šį klausimą, pradedu pasakoti ilgą istoriją, kad šiuo metu bandau svajones paversti darbu ir viena iš jų yra bloginimas. Tada manęs visada paklausia apie ką yra tavo blog'as? Ir mano atsakymas yra, jog rašau apie šitą, tą ir aną...visko po truputi praktiškai. Pavargau vis pasakoti tą visą istoriją vėl ir vėl iš naujo, tad noriu turėti vardą ar etiketę. Per pastaruosius du mėnesius, nemažai save studijavau. Ko aš noriu, kas man patinka, kokios mano svajonės ir t.t. Ir aš kai ką supratau. Taip, yra daug dalykų kurie  man patinka kaip skaitymas, rašymas, filmavimas, bet turiu tik dvi aistras apie kurias galvoju kiekvieną dieną ir praktiškai 24/7. Tai maistas ir kelionės. Kad ir kaip mylėčiau abu šiuos dalykus, laikas būti nuoširdžiai sau ir tau, mano mielas skaitytojau. Aš myliu maistą labiau nei keliones. Aš dažniau galvoju kokią lėkštę turėčiau nusipirkti kad nufotografuočiau savo maistą nei į kur toliau turėčiau nusipirkti kelionės bilietus. Tad blog'ų pasaulyje noriu turėti tik vieną vardą ir tai yra - maisto blogerė. Bet neskubėk, stabdyk arklius ir nesakyk kas per š***s jei nesidomi maistu. Viskas, ko prašau tai nenustok skaityti nes noriu pereiti prie informacijos, kuri tikrai svarbi ir, kuri padės sukurti geresnį bendravimo ryšį tarp tavęs ir manęs. Tad pradėkime. 


* Kiek tik prisimenu, aš visada rašiau blog'ą dvejomis kalbomis: Anglų ir Lietuvių. Tad ir toliau tai tęsiu ir kiekvienas mano įrašas kurį paskelbsiu bus šiomis kalbomis. Kadangi aš visada pirmiau įrašą parašau Angliškai ir tik tada viską išverčiu Lietuviškai, tad ir mano įrašai visada prasidės Anglų kalba ir tik tada Lietuvių. Tad nesijaudinkite jei kartais nematysite Lietuviškų žodžių, tiesiog paslinkite puslapį toliau ir rasite Lietuvišką tekstą. 


* Tikriausiai kai perskaitėte žodžius maisto blogerė, pagalvojote, jog tai bus receptų blog'as, tiesa? Jūs neteisus jei taip pamanėte. Šis blog'as taip, ir apie receptus, bet didelė dalis bus apie maisto fotografiją ir jo puošimą. Ketinu dalintis patarimais kaip galite pagerinti savo maisto nuotraukas, kokias priemones naudoti, kur galite nusipirkti gražias lėkštes, puodukus, rankšluosčius ir kitus dalykus. Tad blog'as bus apie maistą, bet ne tik apie gaminimą.

* Šiame pasaulyje yra tiek daug skirtingų patiekalų ir virtuvių, tad aš susikoncentruosiu tik į kelias kategorijas. Man niekada nesisekė gaminti ir jei atvirai man net nepatinka gaminti nes man tiesiog patinka puošti savo maistą ir jį nufotografuoti. Bet tais kartais kai nusprendžiu gaminti ir ieškau receptų, matau, jog visi receptai parašyti per sunkia man kalba. Man kaip minėjau, ne itin sekasi gaminti, tad noriu skaityti receptus, kuriuos suprastų ir penkerių metų vaikas, tad kai savo blog'e nuspręsiu pasidalinti receptu, jie bus lengvai pagaminami ir parašyti taip, jog gaminimo procesą pasakočiau savo draugei, o ne skaitytojui. Kaip jau minėjau, dėmesį sutelksiu į kelias kategorijas - pusryčius / vėlyvus pusryčius vadinamus brunch / užkandžius / mėsainius / desertus. Tad jokių idėjų pietums ar vakarienei. Nebent tik mėsainiai. Kodėl būtent tik jie? Nes tai mano mėgstamiausias patiekalas, tad aš juos įžeisčiau jei apie juos nerašyčiau. 


* Paminėjau, kad mano antra didžiausia aistra yra kelionės, ar ne? Analizuodama savo statistiką, aš pastebėjau, jog kelionių įrašai, kuriais čia pasidalinau sulaukė mažai jūsų dėmesio ir tiesiog supratau, kad aš nemoku daryti gražių kelionės nuotraukų bei rašyti aprašymų. Bet visiškai apie tai nekalbėti aš negaliu. Kai kur nors keliausiu, būtinai paruošiu atskirus įrašus apie tai, bet šiek tiek kitokiu stiliumi nei tai dariau anksčiau. Nesidalinsiu patarimais, ką jūs galite apžiūrėti ir panašiai, bet tiesiog pakalbėsiu apie maistą, kurį ragavau ir kur. Bei žinoma pasidalinsiu ir pagrindiniais įspūdžiais ar svarbiausia informacija apie šalį ar miestą, kurį aplankiau. Detalesniais patarimais pasidalinsiu nebent tik savo Facebook puslapyje ar Instagram'e. Tad nepamirškit manęs pasekti ir ten.


* Ir paskutinis dalykas, kurį noriu, kad žinotumėte, jog supratau ir dar kai ką. Man rūpi ir aš noriu, jog kiekvienas žmogus, dirbtų savo svajonių darbus. Noriu, jog kiekvienas būtų patenkintas savo gyvenimu. Noriu įkvėpti jus ir skatinti nebijoti keisti savo gyvenimą bei noriu dalintis savo istorijomis. Bet to padaryti savo būtent šiame blog'e negaliu. Mąsčiau sukurti naują blog'ą kur galėčiau dalintis patarimais, bet supratau, kad tikrai nepajėgčiau prižiūrėti dviejų blog'ų, Youtube kanalo, savo verslo, kurį bandau kurti, juolab kad nei iš vienos išvardintų veiklų aš neuždirbu nei cento. Vėliau sumąsčiau rašyti ilgas istorijas kartas nuo karto ir leisti jas jums atsisiųsti kaip leidau tai padaryti prieš mėnesį kai pasidalinau savo viešu dienoraščiu. Bet aš nesu e- knygų mylėtoja, todėl nenoriu istorijų rašyti čia, tad galiausiai sumąsčiau savo istorijas ir patarimus jums užrašyti kompiuteryje, bet leisti jas popieriniu variantu, maždaug kaip mažas knygas, kurias jūs gausite tiesiai į pašto dėžutę. Formato dar nesugalvojau, bet manau apsistosiu ties būtent šia idėja. Bet apie tai informuosiu jus vėliau, dabar tiesiog norėjau pasidalinti savo mintimis su tais kuriems patiko mano kitokie įrašai, kurie neturi nieko bendro su maistu.

Tad štai visi pasikeitimai, kuriais norėjau su jumis pasidalinti. Tikiuosi jūs ir toliau skaitysite mano blog'ą, o jei ne, tikiuosi bent jog lauksite mano istorijų ir patarimų kaip gyventi laimingiau. Jei norite gauti naujienas kur ir kada galėsite perskaityti mano pirmas istorijas, raginu sekti mano blog'ą Facebook puslapyje kur dalinuosi visomis naujienomis. Puslapį rasite čia.
Tad tiek šiam kartui ir tikiuosi užsuksite čia ir toliau net ir po blog'o pasikeitimų!2 comments:

Blog design by KotrynaBassDesign