Pages

21 November 2016

Apple and Blueberry Galette

EN

Holy crap - the words I must to begin with. Why? Because it has been a long time since I baked something really good! Normally I wouldn't prefer post on my blog a recipe which I cooked only first time in my life, but this time I totally killed it!!
Lately I was really craving for the blueberries and I was thinking what can I cook with them when one day recipe idea popped into my head - Apple and Blueberry Galette! Unfortunately then I didn't know yet that I am going to eat not just simple blueberries but golden ones...because when I came to the market I saw that very small box of blueberries cost 13 Lira (about 4 euro). As the box was really small and I am a curious person I counted exactly how many of them were inside and result was 50. A bit of easy math and you can see that one blueberry cost 0,26 kuruş. Ah...sometimes I miss my home country Lithuania where I can pick blueberries from the forest completely for free...
Well okay, but now let's have a talk about cooking. I never insist to cook any of my recipes written here on my blog, but this time I will, because it's damn good! I even got in a fight with my flatmate because we couldn't share the last galette and she begged me to bake this again some other day soon. Did I Got your attention already? Great! Then continue reading to find details of the recipe!

  LT

Velnias - tai žodis, kuriuo privalau pradėti šį įrašą. Kodėl? Nes jau ilgą laiką negaminau kažko tikrai labai skanaus! Paprastai, nesu linkusi paskelbti savo blog'e recepto, kurį gaminau pirmą kartą savo gyvenime, bet šį kartą jaučiausi pranokusi pati save!!
Pastaruoju metu labai užsinorėjau mėlynių ir mąsčiau, ką iš jų galėčiau pagaminti, kai vieną dieną idėja tiesiog šovė į galvą - Obuolių ir Mėlynių Tarlaletės! Deja tada dar nežinojau, jog valgysiu ne šiaip paprastas mėlynes, bet paauksuotas mėlynes...kai atėjau į prekybos centrą, pamačiau, jog labai maža dėžutė mėlynių kainuoja 13 Lirų (apie 4 eurai). Kadangi dėžutė buvo maža, o aš esu smalsus žmogus, suskaičiavau kiek būtent vienetų joje yra ir gavau rezultatą 50. Šiek tiek paprastos matematikos ir matome, kad viena mėlynė kainuoja  0,26 centus. Ah...kartais ilgiuosi Lietuvos kur už dyką galiu mėlynių prisirinkti tiesiog iš miško...
Na, bet dabar jau pakalbėkime apie maistą. Aš niekada nereikalauju, jog pasigamintumėte mano receptus rašomus šiame blog'e, bet šį kartą tai padarysiu, nes buvo tiesiog velniškai skanu! Susiginčijau net su kambarioke, nes negalėjome pasidalinti paskutinės tarlaletės ir ji manęs maldavo, jog iškepčiau juos ir vėl. Ar jau prikausčiau jūsų dėmesį? Šaunu! Tada skaitykite toliau ir rasite receptą!


1 November 2016

World Vegan Day + Vegan snack recipe

EN

Do you know that 1st of November is World Vegan day? No? Well, I am sure y'all know now! When I was studying in high school for around 6 months I was Vegetarian, so I know about vegetarianism a bit, but about veganism the only thing I know is that vegans eliminated all the animal products from their eating routine. So as today is World Vegan day, I thought it would be nice to learn more about vegan lifestyle, have a conversation with one 15 years old girl who is vegan and also share with you one simple and easy vegan snack recipe. So let's begin! 

                   LT              

Ar žinojote, kad Lapkričio 1d. yra Pasaulinė Veganų diena? Ne? Esu tikra, kad dabar jau žinote! Kai mokiausi gimnazijoje, maždaug 6 mėnesius buvau vegetarė, tad apie vegetarizmą šiek tiek žinau, bet  viskas, ką žinau apie veganizmą tai, jog veganai nenaudoja jokių gyvūlinės kilmės produktų savo maisto racione. Kadangi šiandien yra Pasaulinė Veganų diena, pagalvojau, kad būtų šaunu sužinoti daugiau apie Veganų gyvenimo stilių, pakalbėti su viena jauna vegane, kuriai tik 15 metų bei pasidalinti vienu paprastu ir lengvu veganiško užkandžio receptu. Tad pradėkime!Changing the Game

EN

I always knew that in order to make your blog more successful and good, you have to pick one or two subjects you really like and you want to talk about it. Well, even though I knew that, but all this time I lied to myself and said: ' Yeaa I like those outfit posts, so I can also publish them time to time. Ou, traveling is my passion so I can post my pictures and share tips. More tips, about life? Yes, I can do that. Hauls? This I can do as well. ' - But no, Greta, you simply can't do everything since some of the things is really not your passion at all and it will never be so. So I narrowing my niche. From now on I am going to write only about 1 and only 1 single topic. 


  LT

Aš visada žinojau, kad norint savo blog'ą padaryti geresniu ir sėkmingesniu, tau reikia pasirinkti vieną ar dvi temas, kurios tau patinka ir manai, kad turėtum ką papasakoti. Na, nepaisant to, kad aš visą laiką tai žinojau, aš pati sau melavau ir sakiau: ' Taaaip, man patinka tie derinukų įrašai, tad aš taip pat galiu juos kartas nuo karto paskelbti. Ou, kelionės mano aistra, tad aš kelsiu savo nuotraukas ir pasidalinsiu patarimais. Daugiau patarimų apie gyvenimą? Taip, aš tai galiu. Pirkinių haul? Taip, aš galiu ir tai. ' - Bet ne, Greta, tu tiesiog negali daryti visko turint omenyje, kad kai kurie išvardinti dalykai net nėra tavo aistra ir niekada nebus. Tad aš siaurinu savo nišą. Nuo dabar aš pradedu rašyti tik apie 1 ir tik 1 temą. 


Blog design by KotrynaBassDesign