Pages

19 September 2016

Have you done it yet? // 4

Ar ir vėl Sekmadienis? Taip, tikrai! Ir tai reiškia, jog laikas mano naujam savaitiniam įrašui!  Tikriausiai pirmiausia turėčiau paminėti, jog šiek tiek sunku rašyti šį įrašą, nes vis glostau savo plaukus, kadangi jie labai, labai garbanoti! Prieš kelias dienas išbandžiau savo kambariokės šampūną ir dabar mano plaukai labiau susigarbanoję nei paprastai yra ir man tai patinka! Tad išbandysiu šampūną kelis kartus ir kitą savaitę ir leisiu jums apie tai žinoti mano kitame savaitiniame įraše.
Ši savaitė man buvo ganėtinai smagi nors ir leidau laiką visiškai viena ir su nieko gyvai nesikalbėjau išskyrus padavėjus haha. Mano kambariokė šiuo metu išvažiavusi ir kadangi šią savaitę buvo Kurban Bayram šventė, žmonės kuriuos žinau, buvo išvažiavę iš Stambulo. Bet dabar pažiūrėkime, ką šią savaitę nuveikiau ir atradau aš.
P.S. Sekmadienį parašiau dalį šio įrašo, bet vėliau pasijaučiau nekaip, tad įrašas pasirodo tik Pirmadienio rytą. 


Is it Sunday again? Sure it is! And that means it's my new weekly post time! Well, first what I should say it's a bit hard to write this post, because I constantly touching my hair as it so, so curly! I tried my flatmate's shampoo other day and now my hair more curly then it normally is and I love it! So I will try couple of more times next week this shampoo and sure I will let you know about it in my next weekly post.
The week was quite fun for me even though I was all by myself and didn't talk to anymore face to face except the waiters haha. My flatmate is away and as it was Kurban Bayram celebration this week, people who I know, just left Istanbul. But now let's look what kind of stuff I did and discovered this week.
P.S On Sunday I wrote part of this post, but later I felt not good so this post is coming out only on Monday morning.


SAVAITĖS ATRADIMAS

  Coffeetopia. Ši kavinukė buvo mano mėgstamiausių sąraše jau gan ilgą laiką, bet po apsilankymo ten vakar po gan ilgos pertraukos, aš sau pasakiau: ,,Taip, ši vieta tikrai turi didelį, geros kavos pasirinkimą.'' Personalas dirbantys ten, tiesiog labai draugiškas! Bei vieta gan didelė, nors to nepasakytum pasižiūrėjęs iš šalies. Ten galima rasti Turkiškos kavos, latte, macchiato, third wave kavos, cold brewed kavos ir t.t. Taip pat ten gali rasti ir desertų bei kito maisto derančio kartu su kava. Vakar užsisakiau kavinukėje ir krusaną ir tikrai galiu pasakyti, jog jis buvo geriausiais krusanas kurį valgiau Stambule iki šiol. Tad jei esi Stambule, ar čia dar tik atvyksi, nepraeik pro šia kavinukę pro šalį!
  Whitagram. Gera programėlė nuotraukų redagavimui! Kartais mes padarome nuotrauką vakare kai tamsu arba nufotografuojame vakarienės stalą restorane kur taip pat šviesa nebuvo gera. Tad whitagram padeda išspręsti šią problemą ir savo nuotrauką gali padaryti šviesesne. Taip pat yra ir kitų funkcijų jūsų nuotraukų redagavimui, tad galite išbandyti programėlę!


DISCOVERY OF THE WEEK


  Coffeetopia. This coffee shop was on my favourites list for quite long time, but after I went there yesterday, after long break, I said to myself: ,,Yes, this place really has good and big selection of coffee.'' The stuff there is so extremely friendly! Also place is pretty much big even thought you wouldn't say like this from outlook. You can find there Turkish coffee, latte, macchiato, third wave coffee, cold brewed coffee and so on. You can find there desserts and other food which goes great with a coffee as well. Yesterday I tried there croissant and I really can say it was the best croissant I ate in Istanbul so far. So don't miss this place if you come to Istanbul!
  Whitagram. Nice app to edit pictures with! Sometimes we take a great picture at the evening when it's dark or nice picture of your dinner table in the restaurant where light also was not good. So whitagram helps to fix this problem and you can make your picture more lighter. There is and more other tools for editing your photos as well so you can check it out! ĮKVEPIANTYS ŽMONĖS

  Vaida. Kadangi esu užstrigusi Turkijoje jau keturis mėnesius ir dar vis negalėsiu palikti šalies dėl čia galiojančių taisyklių bent jau iki Lapkričio vidurio, aš paslapčia šiuo metu žaviuosi žmonėmis, kurie keliauja po pasaulį. Ir kai tas žmogus turi tą pačią pilietybę kaip ir tu, jausmas netgi geresnis! Vaida turi savo internetinį puslapį kuriame pasakoja apie savo keliones. Tad paspausk čia ir būtinai apsilankyk jos puslapyje! Kurį laiką ji gyveno Šveicarijoje, o dabar ji Australijoje! Jei atvirai, aš neskaitau kiekvieno, kiekvieno jos parašyto įrašo, bet visada užsuku pasižiūrėti į nuotraukas ir prisiekiu, po jos nuotraukų iš Šveicarijos, aš tikriau pagalvojau kad bent jau keliems mėnesiams man reikia kraustytis į tą šalį, nes ji labai graži! Tad užsukit būtinai į jos blog'ą! Bei Vaida, mano didelis noras būtų kada nors, kur nors su tavimi pakeliauti. Arba kai grįši iš ano pasaulio krašto, užsuk į Stambulą, mano durys tau atviros! INSPIRING PEOPLE

  Vaida. As I am stucked in Turkey already 4 months and still I will not be able to leave the country because of its regulations at least until middle of November, now I secretly admire people who traveling the world. And when that person holds same citizenship as my, it feels even better! Vaida is a blogger and she is sharing her stories about traveling. So click here and definitely check her blog! She was living in Switzerland for a while and now she is in Australia! To be honest, I don't read every single post she writes, but I always take a look at her pictures and I swear, after seeing her amazing pictures of Switzerland, I thought I really need to move to this country at least for couple of months, because it's so extremely beautiful! She writes blog in Lithuanian, but still you can go and check her as her pictures are so amazing! 


GERAS IR BLOGAS

  Geras. Pirmiausia norėčiau paklausti kodėl niekas iš jūsų nenori prisijungti prie manęs ir padaryti kažką gero kiekvieną savaitę? Tai ne apie bandymus pakeisti pasaulį, bet apie mažus dalykus, kurie padarytų tavo gyvenimą geresniu ir apie mažus dalykus, kurie priverstų žmones, esančius šalia tavęs nusišypsoti. Palaikymas yra didis dalykas, tad jei darysime gerus dalykus kartu, taip bus lengviau juos daryti nuolatos. Tiesiog noriu jums priminti apie #innciiblog tag'ą, kurį galite naudoti. Bet jei norite, jog pamatyčiau jūsų nuotrauką, nepamirškite savo IG profilio padaryti viešo. 
Kalbant apie save, pradėjau kiekvieną dieną keltis 5-ą valandą ryto, tam kad diena būtų produktyvesnė ir nešvaistyčiau laiko. BET, kadangi aš vis dar esu procese, jog suformuočiau šį įprotį, ne visada viskas susiklosto gerai. Keliantis taip anksti, maždaug tarp 1-3 valandos dieną, pasijaučiu labai mieguista ir man reikia nusnūsti bent dvi valandas. Ir tai labai blogai, nes tai priverčia mane nueiti miegoti apie vidurnaktį ir sekančią dieną vėl noriu nusnūsti pietų miego...Tad mano didžiausias iššūkis sekančią savaitę bus nustoti numigti po pietų ir eiti miegoti anksti kaip ir keltis anksti. Gal kas nors iš jūsų taip pat keliasi labai anksti ir žino kaip nesijausti mieguistai po pietų laiko? Būčiau dėkinga jei pasidalintumėte patarimais.
  Blogas. Pietų miegas yra blogas dalykas, kurį jau paminėjau anksčiau. Bet apart to, šią savaitę turėjau blogą mitybos rutiną. Pavyzdžiui, per pastarąsias dvi dienas suvalgiau viena krusaną ir keturis keptus kiaušinius ir viskas. Ne dėlto, jog neturėjau laiko ar neturėjau ką valgyti, bet nes nuoširdžiai nenorėjau. Tad supratau, jog turėjau paspausti save ir neklausyti skrandžio, nes Sekmadienį pasijaučiau labai blogai ir todėl šis įrašas pasirodė tik Pirmadienį ryte. Tad atkreipkite dėmesį, ką valgote ir kada. Jei jaučiate, jog nieko nenorite, prisiverskite suvalgyti bent kažką lengvo, kad kitą dieną nesijaustumėte blogai. GOOD AND BAD

  Good. Well, first what I wanna ask, guys, why none of you want to join me on a journey to make good things every week? It's not about changing the world we talk, but about small things which can make your life better and also small things that can make smile the people who around you. Support is a great power and if we make good things together, it will be easier constantly doing them. I just want to remind of #innciiblog hashtag you can use for your pictures. But be sure your profile is open if you want I see your picture.
And talking about me, I started waking up every morning around 5 a.m in order to make my day more productive and don't waste time. BUT, as I am still on the process to make this as my everyday schedule, it's not always work out great. As waking up so early, around 1 p.m - 3 p.m I feel so sleepy that I need to take a nap for at least 2 hours. And thats really bad, because it makes me go sleep around midnight only so the next day I will want take a nap again...So my biggest challenge for the next week is stop taking naps, and go sleep early as wake up early as well. Maybe somebody of you also waking up very early and have tips how to not feel sleepy after lunch time? I would be happy if you can give me advices. 
  Bad. Naps is a bad thing as I already mentioned earlier. But besides that this week I had really bad eating routine. As an example during the past two days I ate only one croissant and 4 friend eggs and thats it. Not because I didn't have time to eat or nothing to eat, but because I honestly didn't want. So I understood I had to push myself and don't listen to my stomach, because it made me feel really horrible on Sunday and it was the reason why this post came out only on Monday. So, pay attention what you eat and when you eat, guys. If you don't feel that you wanna eat something today, push yourself and eat something light or otherwise you can feel really bad the next day! 
SAVAITĖS RECEPTAS

  Simit kitaip. Simit yra bene žymiausias riestainis, kurį Turkijoje rasite bene ant kiekvieno kampo.  Šį riestainį kartais galima net nusipirkti tiesiog išlindus pro langą iš dažniausiai senolio, kuris nešioja jų daugybę užsidėjęs tiesiog sau ant galvos. Dažniausiai simit yra valgomi tiesiog vieni ar su arbata. Aš nusprendžiau šiek tiek paįvairinti pusryčių stalą ir pagaminti simit šiek tiek kitaip nei įprasta.
Simit riestainis, salami, kiaušinis, petražolės tiesiog puikus skonių derinys. Jei jūs Simit savo gyvenamoje vietoje rasti negalite, tiesiog naudokite panašų riestainį ar bandelę. Bei mano patarimas, kepkite simit su kiaušiniu mažoje keptuvėje iš kurios vėliau galėtumėte ir valgyti, nes perkeliant riestainį iš keptuvės į lėkštę, dažniausiai išbėga visas kiaušinis. Būtent ir man gražiai patiekti kiaušinio nepavyko, bet kitą kartą išeis!  


RECIPE OF THE WEEK

  Simit diffently. Simit is probable the most famous some kind of bagel, which you can find almost in every corner. You can buy simit sometimes even just from your window, most of the time from old man who has carry a lot of them just on his head. Mostly simits are eating with tea. I decided to make something different from it and make my breakfast table look a bit different. 
Simit bagel, salami  egg, parsley is a perfect flavour combination. If you can't find simit in your living area, just buy something similar. Also my advice, cook simit with egg in a small pan from which you can eat later, because when you want to move simit from pan to plate, egg can run away. This time my egg didn't look good in the middle, but next time it will!  5 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Kamile9/19/2016

  Smagu matyti tavo pirmadienini irasa ir taip pradeti darbo savaite. Mano darbo tvarkarastis pasikeite ir dabar dirbu ryte, tad turiu keltis 3:45. Nors vis dar yra gana sunku priprasti anksti eiti miegoti ir keltis, yra gera darba baigti anksti ir dar tureti daug laiko ka nors nuveikti likusia diena. Per pastarasias kelias savaites taip pat daznai uzsnusdavau popiecio miego bet reikia susiimti. :D Svarbiausia ka nors daryti, buti uzimtai arba jei ir ilsintis, jokiu budu neatsigulti nes tada atsikelti yra sunku. :D O po pietu miego as visada kaip maisu dauzta. :D Nuotraukos labai unikalios, o tavo pagaminti pusryciai su simit laaabai skaniai atrodo. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oho, tokį laiką pavadinčiau dar vis naktimi, kuriuo keliesi dabar. Būtent, su atsigulimais sunkiausia, nes tikrai sunku atsikelti poto :D Dabar yra pirmadienis, 17h kol kas dar neužmigau, bet jaučiuosi net nežinau kaip...kad tuoj jėgos mane apleis :DD

   Delete
 3. Labas, Greta. Noriu pasidalinti savo patirtimi, kaip atsikelti žvalesnei arba kaip tokiai tapti. Taigi, nevalgyk bent 2val iki miego, nes kitaip tavo organizmas visą naktį "dirbs" (virškins maistą), o ne ilsėsis, todėl ryte gali jaustis blogai. Bet jei jautiesi alkana, suvalgyk daržovių ar kažką šiaip lengvo. Antra, žadintuvą pasidėk kur nors toliau, kad išliptum iš lovos, taip pat iškart eik pasivaikščiot, kad ir iki tualeto ar virtuvės. Išgerk vandens su citrina ar be jos, o vėliau padaryk trumpą mankštelę, taip pat gali eit pasivaikščiot: niekas geriau neišbudina kaip grynas ir vėsus ryto oras. :) Būtinai pasinaudok šiais patarimais. Ir dar, čia yra pirmasis ir kol kas vienintelis blogas, kurį skaitau. Labai patinka nuotraukos :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Labas :) Dėkui už patarimus ir komplimentus man :) Reikės manau kažkaip prisiversti rytais ir pasivaikščioti bent trumpai, nes greit išlipti iš lovos nėra lengvas uždavinys kartais :D

   Delete

Blog design by KotrynaBassDesign