Pages

4 September 2016

Have you done it yet? // 2

Hey, na tai kiek iš jūsų bičiuliai laukė mano antro savaitinio įrašo šį Sekmadienį? Iš tiesų didžiąją laiko dalį šią savaitę praleidau namie, bet vis tiek turiu ką jums papasakoti.
Šios savaitės geriausias momentas buvo diena praleista paplūdimyje! Paskutinį kartą paplūdimyje buvau prieš du metus, o paskutinį kartą maudžiausi atviroje vietoje net prieš tris metus! Na gerai, į jūrą aš taip ir neįlindau deja šį kartą, bet buvau tikrai laiminga, kad galėjau bent įmerkti kojas į orą bei į smėlį taip pat! Apsilankiau mieste pavadinimu Şile kur lankiausi tik prieš ketverius metus, tad buvo smagu pamatyti tą miestelį ir vėl. Keliavau kartu su dviem Lietuvaitėmis, tad buvo įdomu nes kai sėdėjome paplūdimyje ir pusryčiavome 10 sekundžių pasijaučiau lyg būčiau Lietuvoje kol neišgirdau berniuko kažką šnekant Turkiškai. Taip anksčiau dar niekada nebuvau pagalvojusi, tad buvo kažkas naujo bei buvo smagu susipažinti su naujais žmonėmis taip pat! O dabar pažiūrėkime, ką dar atradau šią savaitę. 


Hey, so how many of you guys was waiting for my second Sunday weekly post, ha? As a matter of fact  this week most of the time I was at home, but I still have stories I wanna share with you.
This week the best moment for me was definitely a day in the beach! Last time I was in beach was two years ago and last time I was swimming in a public was even three years ago! Okay, I didn't swim this week still unfortunately, but I was really happy to at least even feel a sea and sand as well with my own feet! I went to a city called Şile where I have been last time 4 years ago only so it was a great to see that place again. I went there with two Lithuanian girls which was a bit interesting for me, because when we was sitting in the beach and had picking for 10 seconds I thought I am in Lithuania until I heard one little boy said something in Turkish. That was the feeling that I never felt in Turkey so it's always nice to have new experience and meet new people as well! And now let's look what more I discovered during the week.
SAVAITĖS ATRADIMAS

 Tubidy. Tai puiki programėlė muzikai klausytis. Jau nemažai kartų yra buvę, jog neturėjau visiškai ko klausytis nes visos dainos mano telefone man tiesiog nusibodo. Bet žinote...kartais tiesiog tu tingi pasikeisti muziką, nes tau reikės turėti tas visas dainas savo kompiuteryje, tada įtraukti į Itunes, prijungti telefoną ir t.t. Pripažink, kartais tai skamba kaip per daug darbo. Bet kai aš esu ne namie, neturiu telefone interneto, tad negaliu įsijungti Youtube, tad taip dažnai autobuse ir sėdžiu tyloje. Bet tada atradau Tubidy. Viskas, ką tau reikia padaryti tai tik surasti norimas dainas, įtraukti į grojaraštį ir viskas. Gali klausytis muzikos kur tik bebūtum, nes tau nereikės interneto! 
 Body shop lip butter. Aš tiesiog jį dievinu! Tai nėra mano naujas pirkinys nes turiu šį lūpų sviestą gal jau 4 mėnesius, bet aš jį įsimylėjau iš naujo. Net negalėčiau suskaičiuoti kiek kartų per dieną juo pasitepu lūpas...Taip pat kartą išbandė jį ir mano mama ir jai taip pat patiko, tad mano drauge, jei tau reikia naujo vazelino, tiesiog nusipirk šį body shop lūpų sviestą!DISCOVERY OF THE WEEK

 Tubidy. This is a great app to listen music. It happened for me many times that I had nothing to listen, because I was bored of my music in the phone. But you know...sometimes you are too lazy to change your music, because you will need to have those songs in your computer, then add to Itunes, connect with your phone and so on. Admit, sometimes that sounds as too much work. But when I am out, I don't have internet in my phone so I can't open Youtube or something so often I just sitting in the bus just in silence. But then I found Tubidy. All you have to do is just find song you want, add to your list and done. And you can listen them anywhere you are, because you don't need internet for that! 
 Body shop lip butter. I absolutely adore it! It's not a new purchase for me because I have this lip butter at least for 4 months, but I just fell in love again with this thing. I can't even tell how many times per day I am applying this on my lips...Also once my mother tried this as well and she also loved so my friend, if you need a lip balm just buy this body shop lip butter!ĮKVEPIANTYS ŽMONĖS

 Suhaib Webb. Jis yra Amerikietis Imam, priėmęs Islamą. Jaunystėje jis buvo Hip-Hop Didžėjus ir kai jam buvo 19 metų jis pakeitė tikėjimą. Jis mane įkvepia, nes manau jis žiūri į viską gan moderniai ir motyvuoja kitus. Jis turi savo Facebook puslapį, Youtube kanalą, ir net Snapchat kur jis bendrauja su kitais žmonėmis. Kartais jis transliuoja tiesioginias paskaitas kur moko apie religiją, bet kas man patinka labiausiai tai, jog jis moko apie gyvenimą taip pat. Tau nebūtina tikėti Dievu, jog jo klausytum. Manau net ir netikintys gali pasisemti iš jo motyvacijos. Kaip pavyzdys noriu pasidalinti viena citata iš jo kalbos, kuri man labai patiko: ''Pasiekimas turi būti pora su poveikiu. Tik pasiekti be poveikio yra nesėkmė. Tu turi gyventi ne vien tik dėl sėkmės. Gyvenimas dėl sėkmės tave paverčia tik gyvuliu. Tai ne tik gyventi dėl patogumų. Būtent tai yra, ką mums sako populiarioji kultūra. Ir tai pavojus. Ji sako mums, jog viskas ką matai: žvaigždės, aktoriai yra sėkmės viršūnė. NE! Šie dalykai bus sėkmingi tik tada jei jie bus panaudoti poveikiui. Neseniai Beyonce paaukojo 7mln dolerių ligoninei Hustone. Tai, apie ką aš ir kalbu. Dalintis pasiekimu.''


INSPIRING PEOPLE

 Suhaib Webb. He is American Muslim Imam. When he was young he was Hip-Hop Dj and when he was age of 19 he converted to Islam. He is inspiring me, because he thinks kind of in a modern way and tries motivate other people. He has his Facebook page, Youtube channel and even Snapchat where you talks with other people. Sometimes he does live lectures where he is teaching about religion, but what I love about him the most that he is teaching about life as well. You don't need to believe in religion in order to listen him. I think even if you are non - believer, you can still get a motivation from him. As an example I want to share one quotation from his speech which I liked a lot:  "Achievement has to be couple with influence. Just to achieve without influence is a failure. You need to live not only for success. To live for success makes you animal. It's not just to live for comfortability. This is what popular culture tells us. And it's a danger. It tells us that everything you see: stars, actors it's a height of success. NO! Those things will only going to be successfull if they are use to gain influence. Recently Beyonce donated 7mln dollars for hospital in Houston. Thats what I am talking about. Sharing achievement. "


GERAS IR BLOGAS

Prieš pradedant noriu priminti, jog praėjusią savaitę paprašiau jūsų atsiųsti man nuotraukas jei padarėte ką nors gero ir aš jomis pasidalinsiu savo blog'e. Galvojau apie tai ir nusprendžiau tam sukurti specialų hashtag. Jei turi nuotrauką atspindinčią tavo gerą darbą, įkelk ją į Instagram ir naudok hashtag #innciiblog. Na, o jei nuotraukos neturi, aprašyk trumpai istoriją telefone, nufotografuok ekraną ir įkelk nuotrauką naudodamas mano hashtag. Nagi žmonės, darykime gerus darbus drauge nes ir taip šioje planetoje per daug mėšlo! 

 Geri darbai. Kai ėjau į parduotuvę nusipirkti šokolado, aš pamačiau vyrą kuris pardavinėjo rožines cukraus vatas. Toje pačioje gatvėje pamačiau ir apie penkias mažas mergaites kurios rėkavo 'Abi, bekle. Bekle biraz' (Liet. - Dėde, palauk. Pakauk šiek tiek.) Tad aš supratau, jog jos nori tikriausiai nemokamai gauti cukraus vatos. Kai aš jau buvau gatvės galia ir juos praėjau pagalvojau kodėl aš nenupirkau joms cukraus vatos? Bet nenorėjau bėgti atgal ir šaukti tą vyrą, jog sustotų...Tad nuėjau į parduotuvę ir nupirkau skanėstų iš parduotuvės ir kai ėjau atgal namo sustojau prie tų mergaičių ir pasakiau: 'Mačiau, jog norėjote iš vyro gauti cukraus vatos, tad aš jums kai ką nupirkau iš parduotuvės, tad tikiuosi pasidalinsite' ir daviau maišelį. Dvi iš mergaičių mane apkabino ir pasakė ačiū. Bet iki dabar negaliu pamiršti vienos mergaitės akių. Ji buvo tikrai laiminga, jog jai kažką nupirkau...jos akys praskaidrino mano dieną bei visą savaitę!
 Blogi darbai.  Manau nieko blogo kaip ir nepadariau. Tik vienas neigiamas dalykas, jog neatrašiau porai draugių. Bet taip buvo todėl, nes paprasčiausiai nebuvau nuotaikoje manau, jog bendraučiau...


GOOD AND BAD

Before starting I want to remind that last week I asked you to send a picture for me if you did something good and I will share it here. I though about that and I decided to create a hashtag for this. If you have a picture which reflects your good job you did during the week, upload it to Instagram and use my hashtag #innciiblog. Or if you don't have a picture, write shortly of what you done on your notes, screen shot and again upload to Intagram using my hashtag. Come on people, let's make good things together and share it, because it's already too many bullshit happening on this planet!

 Good. When I was walking to the market for buy a chocolate I saw a man who was selling pink cotton candies. In the same street I saw also around 5 little girls who was saying 'Abi, bekle. Bekle biraz' (En - Wait. Wait a bit.) So I understood that they were probably trying to get a cotton candy for free. When I was already in the end of the street and passed them by I though why I didn't buy that cotton candy for those girls? But I didn't want to run back and scream that that man wait for me...so I went to the market, bought sweets from there and when I went back to home I stopped near those girls and said: 'I saw you was asking candies from that man so I bought something for you from the shop so you can share it' and I gave the bag. Two of the girls hugged me and said thank you. But until now I can't forget eyes of one girl. She really felt happy that I bought something for her...her eyes of happiness definitely made my day and whole week!  
 Bad. Well, I didn't something bad I guess. The only bad thing was probably that I didn't answer for few friends. But that's simply because I was not in a great mood to talk then I guess...
SAVAITĖS RECEPTAS

 Kava. Taip, žinau...tai gėrimas, o ne maistas. Bet šią savaitę aš tiesiog dievinau kavą! Ir manau žinau kodėl. Lygiai po mėnesio prasidės Stambulo kavos festivalis. Nepamenu kodėl praėjusiais metais jame nedalyvavau, bet pažadėjau šiais metais būtinai sudalyvauti kad ir kas be nutiktų, nes laukiau vienerius metus! Šią savaitę peržiūrėjau labai daug šio festivalio nuotraukų, bandžiau atrasti naujus kavos skonius, tad tai būtinai turėjo būti mano šios savaitės receptas! Tad noriu jus pamokyti kaip Turkišką kavą galite pasidaryti patys.
Jums reikės 3 dalykų: Turkiškos kavos, vandens ir specialaus indo vadinamu Cezve. Man geriausias atrastas variantas kavai paruošti yra pirmiau įdėti į Cezve kavą. (Vienas šaukštelis per puodelį), tada įpilti šalto vandens ir viską sumaišyti. Įjunk ugnį ir pradėk virti tik daugiau niekada nemaišyk. Laikyk prie savęs puodelį. Kai pamatysi jog puta kyla į viršų, greitai ją nugriebk šaukšteliu ir įdėk į savo puodelį. Vėliau pakartok tą patį, nes puta turėtų kilti du kartus. Ir vėliau visą likusią kavą Cezve indelyje supilk į puodelį ir turėsi puikią kavą su gražia puta ant viršaus! Afiyet olsun! 


RECIPE OF THE WEEK

 Coffee. Yea, I know...it's a drink, not food. But this week I extremely loving coffee! And I guess I know why. Exactly one month later Istanbul coffee festival with start. I don't remember why I didn't go there last year, but I promised that this year no matter what I will go there, because I waited 1 year for this! I looked so many pictures this week of this event, tried discover and find different coffee taste so this is definitely should be my recipe of the week! So I want to teach you how can you make a Turkish coffee by yourself.
You need only 3 things: Turkish coffee, water and special pot called Cezve. For me, the best way I found to make a coffee is to add coffee to cezve first. (1 little spoon per cup), then add cold water and mix everything. Open fire and start cook, but never mix coffee again. Keep your cup near you. When you will see foam is coming up, fast take the foam with spoon and add to your cup. Later do the same, because foam should come up for two times. And later on just pour rest of the coffee from Cezve to your cup and you will have a nice coffee with beautiful foam on the top! Afiyet olsun!

2 comments:

 1. Kamile9/05/2016

  As laukiau tavo savaitinio iraso!!! :D As irgi neseniai papludimyje apsilankiau. Labai buvau pasiilgus ir pagaliau prisiruosiau, tad buvo labai smagu. O as pasidalinsiu geru darbu, kuri atlieku gana daznai cia - savanoriauju gyvunu namuose. Man tai labai patinka ir jauciuosi laiminga, kad galiu bent siek tiek padeti gyvuneliams. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kaip smagu kai kažkas laukia :) Bei labai super tavo geras darbas, kurį atlieki ne vieną kartą o vis nuolatos. Taip ir toliau ;)

   Delete

Blog design by KotrynaBassDesign