Pages

21 September 2016

How to make better pictures without pro gear

Pakalbėkime apie fotografiją, draugai. Kai blog'ų rašymas, Instagram, Facebook puslapiai atrodo darosi vis populiaresni ir populiaresni, svarbi viso to dalis tampa nuotraukos. Mes visi matome gražias nuotraukas internete ir pagalvojame: ,,Norėčiau ir aš mokėti taip fotografuoti, bet aš neturiu vienų tų didelių ir brangių kamerų.'' Jei būtent tu taip manai, leisk man pasakyti, jog jei turi gerą fotoaparatą tai nebūtinai reiškia, jog pradėsi daryti puikias nuotraukas, tad neprarask vilties jei vienos jų neturi. Žinoma, gero fotoaparato turėjimas reiškia geresnę nuotraukų kokybę ir panašiai, bet tai nėra esminis dalykas. Šiame įraše aš noriu pasidalinti patarimais, kaip galite pagerinti savo nuotraukų kokybę be profesionalios įrangos, tad pradėkime.


Let's have a talk about photography, folks. As blogging, Instagraming, Facebook pages seems more and more trending, essential part of it becomes pictures. We all see beautiful pictures on the internet and think ,, Wish I could make something like that, but I don't have one of those big expensive cameras. '' If you think like this, let me tell you that if you have a good camera it doesn't necessary mean you will be making great pictures so don't lose your hope if you don't have one. Of course having a good camera means better pictures quality and so on, but it is not a main key. In this post, I want to share some tips how can you improve your pictures without having professional gear so let's start. 
19 September 2016

Have you done it yet? // 4

Ar ir vėl Sekmadienis? Taip, tikrai! Ir tai reiškia, jog laikas mano naujam savaitiniam įrašui!  Tikriausiai pirmiausia turėčiau paminėti, jog šiek tiek sunku rašyti šį įrašą, nes vis glostau savo plaukus, kadangi jie labai, labai garbanoti! Prieš kelias dienas išbandžiau savo kambariokės šampūną ir dabar mano plaukai labiau susigarbanoję nei paprastai yra ir man tai patinka! Tad išbandysiu šampūną kelis kartus ir kitą savaitę ir leisiu jums apie tai žinoti mano kitame savaitiniame įraše.
Ši savaitė man buvo ganėtinai smagi nors ir leidau laiką visiškai viena ir su nieko gyvai nesikalbėjau išskyrus padavėjus haha. Mano kambariokė šiuo metu išvažiavusi ir kadangi šią savaitę buvo Kurban Bayram šventė, žmonės kuriuos žinau, buvo išvažiavę iš Stambulo. Bet dabar pažiūrėkime, ką šią savaitę nuveikiau ir atradau aš.
P.S. Sekmadienį parašiau dalį šio įrašo, bet vėliau pasijaučiau nekaip, tad įrašas pasirodo tik Pirmadienio rytą. 


Is it Sunday again? Sure it is! And that means it's my new weekly post time! Well, first what I should say it's a bit hard to write this post, because I constantly touching my hair as it so, so curly! I tried my flatmate's shampoo other day and now my hair more curly then it normally is and I love it! So I will try couple of more times next week this shampoo and sure I will let you know about it in my next weekly post.
The week was quite fun for me even though I was all by myself and didn't talk to anymore face to face except the waiters haha. My flatmate is away and as it was Kurban Bayram celebration this week, people who I know, just left Istanbul. But now let's look what kind of stuff I did and discovered this week.
P.S On Sunday I wrote part of this post, but later I felt not good so this post is coming out only on Monday morning.
11 September 2016

Have you done it yet? // 3

Šią savaitę aš kai ką supratau. Berašant kiekvieną Sekmadienį po įrašą, nesvarbu, jog tai darau dar tik tris savaites, aš jau pradėjau klausinėti savęs ''Nejaugi savaitė praėjo taip greitai?'' Na, jei tavo savaitė buvo produktyvi ir tu nuveikei daugybę dalykų, labai šaunu, bet jei ne, tai gali tave priversti galvoti, jog laikas buvo šiek tiek iššvaistytas. Man iš tikrųjų įdomu pamatyti, ką šią savaitę atradau ir nuveikiau aš, tad be ilgos įžangos pradėkime. 


This week I understood something. By writing post every Sunday, doesn't matter that only three weeks have passed, I already started questioning myself '' Have the week passed so quickly?'' Well, if your week was productive and you did bunch of the stuff then it's great, but if not then it can make you think time was little bit wasted. I actually curious to look what this week I did and what discovered so without long introduction let's start.
4 September 2016

Have you done it yet? // 2

Hey, na tai kiek iš jūsų bičiuliai laukė mano antro savaitinio įrašo šį Sekmadienį? Iš tiesų didžiąją laiko dalį šią savaitę praleidau namie, bet vis tiek turiu ką jums papasakoti.
Šios savaitės geriausias momentas buvo diena praleista paplūdimyje! Paskutinį kartą paplūdimyje buvau prieš du metus, o paskutinį kartą maudžiausi atviroje vietoje net prieš tris metus! Na gerai, į jūrą aš taip ir neįlindau deja šį kartą, bet buvau tikrai laiminga, kad galėjau bent įmerkti kojas į orą bei į smėlį taip pat! Apsilankiau mieste pavadinimu Şile kur lankiausi tik prieš ketverius metus, tad buvo smagu pamatyti tą miestelį ir vėl. Keliavau kartu su dviem Lietuvaitėmis, tad buvo įdomu nes kai sėdėjome paplūdimyje ir pusryčiavome 10 sekundžių pasijaučiau lyg būčiau Lietuvoje kol neišgirdau berniuko kažką šnekant Turkiškai. Taip anksčiau dar niekada nebuvau pagalvojusi, tad buvo kažkas naujo bei buvo smagu susipažinti su naujais žmonėmis taip pat! O dabar pažiūrėkime, ką dar atradau šią savaitę. 


Hey, so how many of you guys was waiting for my second Sunday weekly post, ha? As a matter of fact  this week most of the time I was at home, but I still have stories I wanna share with you.
This week the best moment for me was definitely a day in the beach! Last time I was in beach was two years ago and last time I was swimming in a public was even three years ago! Okay, I didn't swim this week still unfortunately, but I was really happy to at least even feel a sea and sand as well with my own feet! I went to a city called Şile where I have been last time 4 years ago only so it was a great to see that place again. I went there with two Lithuanian girls which was a bit interesting for me, because when we was sitting in the beach and had picking for 10 seconds I thought I am in Lithuania until I heard one little boy said something in Turkish. That was the feeling that I never felt in Turkey so it's always nice to have new experience and meet new people as well! And now let's look what more I discovered during the week.3 September 2016

Bohemian me

Praėjusią savaitę mano pirmajame savaitiniame įraše aš supažindinau jus su blogere Kristina ir paminėjau, jog kartu įgyvendinome vieną projektėlį, bet nieko daugiau nepasakojau, nes norėjau jog tai pirmiau išgirstumėte iš pačios Kristinos, tad aš matėte jos įrašą apie tai? Jei ne, paspauskite čia. Kristina man padarė makiažą ir vėliau mes pasidarėme ir fotosesiją. Norėjau apie tai pašnekėti ir aš, tad dalinuosi istorija iš savosios pusės, nes tai tikrai man buvo įdomi patirtis.  


Last week on my first weekly post I introduced you with a blogger Kristina and I told that we made a little project together, but I wanted you hear about it from her first so have you seen it? If no, then check her blog post here to learn more about that. Kristina made a make up for me and later we had a photoshoot and I wanted to share a story from my view of point as well, because that's definitely was an interesting experience for me.Blog design by KotrynaBassDesign