Pages

4 August 2016

Hey, it's my blog b-day!

Su gimimo diena, mano mielas blog'e. Taip, šiandien mano blog'o gimtadienis ir tai vieneri metai kaip aš rašau. Mano mažylis auga! Na, turėčiau prisipažinti, jog šiek tiek keista sakyti '' vieneri metai kaip rašau'', nes turėjau keletą kitų blog'ų jau ir anksčiau praeityje, tad negaliu sakyti, jog tai metai kaip rašau, bet tikrai tai nebus melas jei pasakysiu, jog vieneri metai suėjo būtent ŠIAM blog'ui. Šiame įraše norėčiau apžvelgti šiuos metus, paskelbti kelias naujienas, pasidalinti mintimis ir tiesiog švęsti su jumis kartu, tad prašau parodykite šiek tiek savo meilės mano blog'ui ir skaitykite toliau. 

Happy birthday, my dear Blog. Yes, today is my blog's birthday and it is 1 year as I am blogging. My baby is growing up! Well, I have to admit that it's kind of strange to say ''1 year as I am blogging'' because I owned few other blogs before in the past so I can't say it's a year as I am blogging, but definitely it won't be a lie if I tell you that it's 1 year for THIS blog. In this post I would like to review this one year, announce some exciting news, share my thoughts and celebrate with you together so please give a bit of your love to my blog and continue reading. 


Apžvalga / Review

Kai ateina tavo gimtadienis, kažko metinės, sukaktuvės, tavo tinklalapio ar tarkim Youtube kanalo gimtadienis ir panašiai, tu nori nenori imi galvoti ką nuveikiai per tuos metus, ką pasiekei ar ko ne, tad manau pirmiausia ir turėčiau pradėti nuo trumpos mano blog'o apžvalgos. 
Prisipažinsiu, jog buvo visai didelė tikimybė net nepastebėti, jog jau greit bus metai mano šiam tinklalapiui. Kažkodėl ilgą laiką maniau, jog pradėjau rašyti praeitų metų Spalį kol vieną dieną pagaliau susiruošiau sutvarkyti savo visus įrašus, jog jie būtų visi vienodi nes buvo šiokių tokių skirtumų tarp jų. Tada ir pamačiau, jog jau visai greit po kelių savaičių Rugpjūčio 4-tą dieną bus metai kai atidariau šį blog'ą. Taigi, pradėkim nuo šiokios tokios statistikos taip apžvelgdami šiuos metus. 

Įrašų kiekis - 32. Mano manymu tai tikrai mažas skaičius, kurį stengsiuosi padidinti. Tikriausiai vienintelis pasiteisinimas tas, jog šiais metais baigiau universitetą, tad kelis mėnesius mintys buvo sutelktos ties tuo. Vėliau daug dirbau, dar vėliau persikrausčiau, tad taip ir gavosi. Žinau, žinau pasiteisinimai...juk kai labai nori gali suspėti viską, tad tikiuosi šiais metais parodyti labiau kaip aš noriu. 

Puslapio peržiūros pagal šalis - Top 5 šalys eilės tvarka: Lietuva, Turkija, Rusija, Jungtinės Valstijos, Didžioji Britanija. Jei atvirai manęs visai nestebina kodėl daugiausia peržiūrų iš Lietuvos ir Turkijos, nes manau tai akivaizdu. Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija manau mane skaito dėl ten gyvenančių Lietuvių, bet esu visiškai pasimetusi iš kur tiek peržiūrų iš Rusijos? Lietuviai ar tai jūs? O gal užsieniečiai? Jei tu skaitai mane iš Rusijos būtų smagu jei kada nors pasisveikintum mano blog'e nes man tikrai smalsu! 

Nurodomosios svetainės - 3 svetainės eilės tvarka: Vinted, Facebook ir Google. 

Populiariausi raktiniai žodžiai - Greta Gedutyte, Greta Gedutytė, In vino veritas gret. Ir kiti sekantys raktiniai žodžiai tai pat buvo susiję su in vino veritas pavadinimu. Wow, negalvojau kad tiek žmonių naudos būtent šiuos paieškos žodžius. In vino veritas buvo mano ankstesnio blog'o pavadinimas. 

Daugiausiai peržiūrų sulaukęs įrašas - Brunch

Mažiausiai peržiūrų sulaukęs įrašas - Krakow

Populiariausia kategorija - New in / haul. Iš tikrųjų aš neturiu būtent tam tikro skaičiaus temų tik kuriomis rašau. Šiuo metu mano blog'as suskirstytas į mados, maisto, kelionių ir gyvenimo būdo kategorijas. Būtent gyvenimo būdo temą sudaro daug įvairių dalykų, tad blog'o turinys manau nėra siauras. Bet pastebėjau, jog visada tie įrašai kur tiesiog rodau pirkinius ir naujus daiktus susilaukia visada nemažai peržiūrų ir žinau, jog toks įrašas niekada neliks visiškai nepastebėtas. Iš tikrųjų šiek tiek liūdna, nes negi visiems įdomūs tik daiktai??

Nepopuliariausia kategorija - Kelionės ir kavinių apžvalgos. Tikriausiai tai yra dalykas kuris mane nuliūdino labiausiai nagrinėjant statistiką. Kelionės, kavinės ir maistas yra mano patys mėgstamiausi dalykai forever and ever, bet tai susilaukia mažiausiai jūsų dėmesio. Nors ir kelionės nesulaukia daug dėmesio, bet šia tema rašiau, rašau ir rašysiu visada nors ir vienintelis skaitytojas būčiau aš, bet kavinių apžvalgos yra punktas vertas apmąstymo. Galiu pasakyti, jog būtent šio tipo įrašai man užima daugiausiai laiko, tad kai įdėdi į kažką daug laiko ir tai nesulaukia tokio dėmesio kokio galbūt norėjai visada liūdina, tad gal neverta daugiau kalbėti apie aplankytas kavinukes ir maistą? Kaip jūs manote? O gal tai nesulaukia dėmesio dėl netinkamų nuotraukų ar netinkamo apžvalgos rašymo stiliaus? Būčiau dėkinga už patarimus. 

Mano mėgstamiausiais įrašas - Be abejonės Highlights of 2015. Tai įrašas kuriame trumpai apžvelgiau savo 2015 metus. Pačio teksto ar pasakojimų yra labai nedaug, nes įrašas buvo skirtas peržvelgti metus per nuotraukas. Iš tikrųjų tai labai ironiška nes įrašo pradžioje paminėjau, jog 2015 man buvo patys blogiausi metai gyvenime, bet man patiko peržvelgti visas nuotraukas ir jas sudėlioti pagal mėnesius nes tai privertė mane suprasti, jog nors ir metai buvo patys blogiausi bet nutiko ir daugybė tiesiog nepakartojamų dalykų. Mano patarimas, jog kad ir kaip blogai jums gali klostytis gyvenimas, bet niekada nežiūrėkite tik į neigiamą pusę ir vizualiai susirašykite dalykus kurie jums buvo geri ir tada pamatysite, jog viskas ne taip blogai kaip jūs galvojote! Pabandykite, tai tikrai veikia.

Įrašas kuris man labiausiai nepatiko - Manau, jog Christmas town in Vilnius. Vien dėl to, jog teksto labai mažai ir jis atrodo skurdžiai. Bei man visiškai nepatiko nuotraukas kurias padariau ir publikavau šiame įraše...jei atvirai nežinau kodėl leidau sau tai publikuoti viešai, bet tikriausiai pirmą kartą blog'e norėjau turėti kažką Kalėdiško. Beje ar aš anksčiau minėjau, jog ši apžvalga bus trumpa haha?  


When your birthday comes or anniversary of something or even let's say birthday of your Youtube channel and so on, you want this or no but you start to think of work you did over the years, what goals did you reached or you didn't yet so the first thing I should begin with is a brief review of my blog. I should say that it was a big chance to not see that soon it will be a year as I am blogging. For a long time I was thinking that I opened this blog on October until one day I finally decided to sort out my blog posts to make sure they look the same as it was few differences between them. So then I saw that few weeks later, on 4th of August it will be one year for my blog so now let's begin from statistics. 

Total records - 32. I think thats a really small number which I hope to increase in the next year. Probably the only excuse that I have that this year I graduated from university so for a few months I was focus only on that. Later I worked a lot, more later I moved so thats why. I know, I know excuses...after all when you really want you can find time for everything so hopefully in this year I will show how much I want.

Page views per country - the top 5 countries in order: Lithuania, Turkey, Russia, United States, Great Britain. To be honest it is not a surprise to me why most views are from Lithuania and Turkey, because I think it's obvious. United States and Great Britain I guess because of many Lithuanians living there who reads me, but I am totally confused why there is so many views from Russia? Is it Lithuanians? Or maybe it's you my international readers? If you are reading me from Russia it would be nice if you say hi in my blog because I am really curious! 

Citation sites - 3 sites in order: Vinted ( Popular Lithuanian site), Facebook and Google.

The most popular keywords - Greta Gedutyte, Greta Gedutytė, In vino veritas gret. And the other following keywords are also concerned with in vino veritas name. Wow. I didn't think so many people will use these words. In vino veritas was my previous blog name. 

The most popular post - Brunch

Least popular post - Krakow

The most popular category - New in / Haul. In fact, I don't have a certain number of topics that I only write. At the moment my blog has four different categories: Fashion, food, travel and lifestyle. The lifestyle theme consist of many different things so I think content of my blog isn't narrow. But I noticed that the posts where I show new things or what I got always attracts a lot of views and I know that these blog posts always will get attention. And I feel little sad actually, because do most of the people are interested only in things??

Least popular category - Travel and review of cafes. Probably this is the thing that upset me the most when I was looking to my statistics. Travel, food and cafes is my biggest passion forever and ever, but it receives the least of your attention. Although travels does not get much of attention I wrote, I am writing and will write about this even if the only reader would be me, but reviews of cafes is the thing worth to think about. I can say that this type of posts takes the most time for me to write so when you put a lot of time in something and you not get enough attention you wanted, that makes you sad. So maybe it's not worth to talk about it anymore? What do you think? Or maybe it doesn't get attention because of wrong and bad pictures or improper reviews writing style? I would be grateful for your advices.  

My favourite post - With no doubt its Highlights of 2015. Thats the posts where I briefly looked though my 2015. There wasn't a lot of writing as the post style was to look at the year over pictures. In fact it's very ironic because at the beginning of that post I told that 2015 was the worst year of my life but I liked to look all the pictures and arrange them by months because it made me to realise that even though it was the worst year still many great things happened. My advice is no matter how bad you live don't only look at the negative side and wrote on the paper all the good things that happened and then you will see everything is not as bad as you think. Try it, that really works! 

My least favourite post - I guess Christmas town at Vilnius. Only because text was so short and it looks poor. Also I didn't like the picture I made and published in that posts...I even don't know why I made that post public, but I guess I just really wanted to have something Christmasy on the blog for the first time. By the way, did I mentioned before that this review going to be short haha? Pažadai ir tikslai / Promises and goals

Manau visai gerai pažadus ir tikslus pasakyti viešai, nes tai labai gerai parodo žmogaus atsakingumą ir pagarbą skaitytojams, tad būtent tam, jog tiek aš, tiek jūs galėtumėme išsiaškinti kiek Greta turi atsakingumo ir pagarbos visus pažadus rašau viešai.

* Pats didžiausias tikslas kitiems metams daryti viską laiku. Kadangi esu paskutinės minutės žmogus, šis tikslas bus tikras iššūkis. Manau pats negražiausias dalykas yra pradėti įrašą atsiprašinėjant. Kaip pavyzdys mano įrašas Highlights of 2015 vietoj Sausio atsirado tik Vasarį. Krakow įrašas atsirado tik po mėnesio kai grįžau iš kelionės o įrašas apie Varšuvą net išvis nepasirodė mano blog'e nors ir žadėjau tokį rašyti. Bei šis įrašas. Visas tekstas jau buvo paruoštas, bet nuotraukos darytos pačią paskutinę minutę. Tad taip, bloga Greta, bloga tu buvai šiais metais su laiko planavimu. Tad pažadu stengsiuosi kaip galiu neatsilikti nuo įvykių ir viską planuoti prieš kelias savaites ar net mėnesį laiko.

* Noriu išmokti daryti gražias kelionių nuotraukas. Dabar yra labai daug skirtingų fotografijos rūšių ir pastebėjau, jog mano gražiausios nuotraukos būna maisto nuotraukos bei žmonių nuotraukos. Niekada nepublikavau žmonių nuotraukų, tad jūs negalite pasakyti ar tai man sekasi, bet asmeniškai pati manau, jog pagaunu tikrai gražius savo draugių kadrus. Bet pastebėjau, kad nuotraukos iš kelionių tiesiog netraukia akies. Galiu pasakyti, jog mano nuotraukos yra beveik natūralios, nes vienintelis dalykas kurį redaguoju yra jų pašviesinimas, tad gal dėl to jog nuotraukų iš kelionių neredaguoju jos ir atrodo prastai? Bet iš kitos pusės natūralumas visada svarbu, tad nežinau...bet tikslas lieka tikslu - noriu pagerinti savo kelionių / gamtos / vaizdų fotografijos įgūdžius. 

* Kaip jau esu paminėjusi anksčiau, noriu šiais metais parengti daugiau įrašų ir skelbti po du įrašus į savaitę.

* Suprasti, jog yra tokių skaitytojų kurie skaito tik mano blog'ą bet nežiūri mano Youtube filmukų.  Blog'as ir Youtube ir du skirtingi dalykai. Paskutiniuoju metu tiesiog manau, jog tie kas seka blog'ą, tie žiūri ir mano filmukus, todėl labai dažnai pasidalindama asmeninėmis naujienomis blog'e rašau taip, lyg jūs jau būtumėte susipažinę su situacija. Arba dar blogiau iš vis savo blog'e nepateikiu jokių naujienų, nes manau juk jūs vis tiek žiūrite mano filmukus, tad žinote ir naujienas apie mane. NE! Deja taip nėra, nes vien jau užtenka fakto jog užsieniečiai skaitantys mano blog'ą jokiu būdu negali žiūrėti ir filmukų nes jie yra lietuvių kalba. Man niekada nepatiko tokie blog'ai kuriuose nėra asmens, kuriuose nesimato koks būtent žmogus slypi už ekrano. Manęs nedomina tie tinklalapiai kuriuose šnekama tik tam tikromis temomis, o apie patį tinklapio autorių nežinai nieko. Nei kiek jam metų, nei kur jis šiuo metu aplamai gyvena. Perskaičius savo įrašus įsivaizduojant, kad neturiu Youtubes kanalo supratau, jog yra nemažai spragų ir skaitytojui ne visada aišku ką aš aplamai veikiu ar kur esu ir ketinu būti bei t.t, tad mano pažadas, jog atskirsiu šiuos du dalykus ir mano skaitytojas galės rasti čia ne tik patarimų, bet ir sužinoti daugiau apie patį jos autorių mane.


I think that it's nice to say promises out loud because it shows very well how much responsible you are and respect for your readers as well. So that we both can see, and you and me how much Greta responsible is and how much respect she has for her readers I am saying my promises to you. 

* The biggest goal for me in the next year is to learn do everything on time. Since I am the last minute person, this will be the biggest challenge. I think the worse way to start your blog post is by apologising. As for example my post Highlights of 2015  instead on January, appeared on February. Krakow post appeared only a month later after I came back from that trip and the post of Warsaw I didn't write at all even if I said I will. And this post. All text was prepared, but the pictures were taken at the very last minute. So yes, bad Greta you was, bad this year with a time planning. So I promise to try as much as I can to keep up with events and plan everything a few weeks or even a month before.

* I want to learn how to make beautiful travel pictures. Now there is so many different types of photography and I noticed that mine photos are beautiful when I capture food or people. I never published pictures of people so you can't really tell whether I am good, but I think I capture really nice shots of my friends. But I realised that my travel pictures not attract the eye. I can say that my all pictures are almost natural because the only thing I edit is light so maybe because I am not editing them that's why they don't looking good? But on the other side naturalness is always important so I don't know... But the goal remain a goal - I want to improve mine travel / nature photography skills. 

* As I mentioned before I want in this year to write more and publish two posts every week. 

* To understand that there are readers who reads only my blog and don't looking my Youtube videos. Blog and Youtube is two different things. Lately I just think that those who follow my blog watch my Youtube videos as well so very often when I share something personal on the blog I write as you already familiar with the situation. Or worse I am not giving any news at all because I think anyway you look my videos so you know about me. NO! Unfortunately it is not like this, because it's fact that you my international readers can't look my videos as they are in Lithuanian language. I never like those blogs that don't have a personality in it and you can't see who is behind the screen. I am not interested in those websites where you can find only certain topics, but about author you don't know anything. Neither you know his age, neither where he lives. After reading my whole blog posts imagining I don't have a Youtube channel I realised there is a lot of gaps and for reader not always clear what I do or where I am at the moment so my promise is divide these two things and my reader will be able to find here not only tips but to learn more about me as well.  Naujienos / Announcements 

Ir paskutinė skiltis kuria noriu pasidalinti - Naujienos. Noriu pasidalinti būtent dvejomis naujovėmis savo blog'e. 

* Nuo šiol pradėsiu rašyti savaitinius įrašus. Kiekvieną savaitę, tą pačią dieną mano blog'e rasite naują rubriką, kuri labai tikiuosi, jog jums patiks. Deja negaliu pasakyti kiek laiko žadu tai daryti, manau tai neturi laiko limito. Tiesiog tikiuosi, jog rubrika jums patiks ir tokiu būdu galėsiu vis kiekvieną savaitę ją tęsti ir tęsti. Kol kas nenoriu išduoti paslapties koks yra rubrikos pavadinimas bei kurią savaitės dieną juos publikuosiu, tad laukite naujienų. Rubrika startuos trečią Rugpjūčio savaitę.

* Dar vienas naujas dalykas, jog nuo šiol noriu duoti kažką jums atgal. Labai aiškiai gal dabar ir neparašiau ir jūs nieko nesupratote, bet apie šį naują dalyką galėsite paskaityti naujame mano blog'o įraše jau greitai. Nebijokite, pažadu, jog tikrai greit. Įrašas jau pilnai paruoštas, dalykai kuriuos noriu duoti atgal taip pat, tad šį įrašą galėsite rasti jau šį Šeštadienį, tad nepamiršk patikrinti mano blog'o ar tiesiog sek mano Facebook puslapį kuriame skelbiu visas naujienas. Jį gali rasti čia

Bei šiuo metu dirbu ties vienu slaptu projektu ir labai tikiuosi jog per artimiausius kelis mėnesius galėsiu pagaliau apie tai prabilti ir pranešti geras naujienas, tad laikykim špygas kartu haha!


And the last thing I want to share - news. I want to mention two new things on my blog. 

* From now on I will start make weekly posts. Every week on the same day you will be able to find new topic which I very hope you will like. Unfortunately I can't say for how long I will continue to make weekly posts because I guess it don't have a time limit. Just I hope you will like it and I will continue writing them every week. I don't want to tell yet the name of subject or which day I'm gonna post so stay tuned. Subject will start in the third week of August. 

* Another new thing that from now on I want to give something back to you. Maybe now it's not clear and you didn't get what I mean but about this you will be able to read on my new blog post soon. Don't be afraid I promise it's soon. Post is already fully prepared, things that I want to give back to you as well so on Saturday I will publish that post so don't forget to check my blog or just follow my Facebook page where I publishing all the news. You can find it here
And also I am currently working on a secret project and I really hope that in the next few months I will be able to talk about it more and announce good news so fingers crossed! Tad tiek šiame įraše. Manau nesumeluosiu pasakydama, jog tai buvo pats ilgiausias mano parašytas įrašas per šiuos metus, tad dar keli tokie įrašai ir man jau visiškai nereikės žiūrėti į klaviatūrą. Kartais dar vis pasižiūriu, bet jau beveik išmokau rašyti nežiūrint. Pasigyriau haha. 
Noriu padėkoti, jog skaitote, jog komentuojate ir tikiuosi mano blog'as tik augs, įgūdžiai didės, nuotraukų ir teksto kokybė tik gerės ir jūs ir toliau išliksite kartu su manimi. Nuoširdžiai sakau, jog kiekvienas jūsų komentaras, kiekviena jūsų peržiūra man be galo svarbi! Ačiū. 

So thats all from me. It won't be a lie if I tell you that it was the longest blog post I wrote in this year so more few posts like that and I won't need to look to my keyboard anymore. Sometimes I still look, but I almost learned to write without looking haha. 
I want to thank to all who reads, who comments and I hope that my blog will only grow, skills will grow, quality of text and pictures will increase and you will continue be with me. I honestly say that every your comment, every view is very important to me! Thank you. 

4 comments:

 1. Sveikinu su 1-uoju blogo gimtadieniu, Greta! Linkiu dar daugiau įgyvendinti svajonių, kad pasiektum visko, ką planuoji pasiekti. Tavo tikslai ir troškimai, bus tikrai įgyvendinti, aš tuo tikiu, manau tiki ir visi tie, kurie skaito ir vertina tokias dideles tavo pastangas šiame bloge! Apkabinu,ir dar kart sveikinu!!! ;) :*

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ačiū tau :) Geriausias dalykas, jog rašydama blog'ą ar kurdama filmukus gali atrasti tokius mielus žmones kaip tu!!!

   Delete
 2. Sveikinu su gimtadieniu! Tikiuosi, tai nepaskutinis kartas kai jį paminėsi. :) O dėl auditorijos iš Rusijos, tai manau, kad čia mūsų skaitytojos Lietuvaitės, nes ir pagal mano peržiūras Rusija antroje vietoje pagal žmonių srautą :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ačiū labai, tikiuosi ir aš :)

   Delete

Blog design by KotrynaBassDesign