Pages

6 August 2016

6 Ways to Celebrate Your Blog Anniversary | Blogiversary

Iš vienos pusės tinklalapio gimtadienio šventimas gali atrodyti nieko rimto, bet jei jūs turite savo tinklalapį ar kokį kitą internetinį puslapį tikriausiai sutiksite, jog tai gali atrodyti kaip tikrai rimtas dalykas priverčiantis jus apžvelgti ir pamatyti kiek pastangų ir jėgų įdėjote į visus tuos metus ir įrašus. Ir be to, tai gali būti puikus pretekstas padaryti ką nors smagaus tiek sau, tiek jūsų skaitytojams taip pat. Prieš kelias savaites peržiūrinėjau savo senus svetainės įrašus kai pamačiau 'Velnias, po dviejų savaičių bus metai kai rašau savo tinklalapį ', tad nuo to laiko pradėjau ieškoti būdų kaip galėčiau paminėti savo svetainės gimtadienį, pažymėti savo tikslus bei pakviesti skaitytojus švęsti su manimi kartu. Šiame įraše noriu su jumis pasidalinti 6-iomis idėjomis kaip galite atšvęsti savo tinklalapio gimtadienį. O kadangi mano vienerių metų tinklalapio gimtadienis praėjo prieš kelias dienas, štai nuoroda į įrašą jei norėtumėte daugiau apie tai paskaityti. Tiesiog paspauskite čia

From one point, celebrating blog anniversary can look like a not big deal, but if you own a blog or any other your own webpage, then you may agree that it can actually look like a big deal as you are able to look through of all the effort you made in those years. And besides, it can be a great excuse to do something fun for yourself and for your readers as well. Few weeks ago I was looking through my old blog posts and it made me to realise ' Damn, two weeks later it will be a year as I am blogging' so since then I started to look ways of how I can celebrate my blog anniversary, mark my goals and invite my readers to celebrate it together with me. So here is  6 blog anniversary party ideas I want to share with you. And as my 1 year blogiversary already finished few days ago, here is a link to my blog post for this occasion if you would like to see it. Just click here.1. 

Kadangi švenčiate SAVO TINKLALAPIO gimtadienį manau jūsų tinklalapis nusipelno bent mažo skanėsto, ar ne? Tinklalapio gimtadienis gali būti puikus laikas naujam svetainės dizainui ir manau jei tinklalapis būtu realus žmogus, jis tikrai jums tartų didelį ačiū už tokią dovaną. Galite skirti tam šiek tiek laiko ir susikurti dizainą patys, bet jei to padaryti patys negalite ir tiesiog turite tam galimybių, visada galite leisti kitiems tai padaryti už jus. Savo blog'o dizainą gavau prieš tris mėnesius iš kotrynabass design, tad tai vis dar naujas man dizainas todėl manau mano blog'as turės palaukti kitų metų gimtadienio norint gauti tokią dovaną haha. 

Well first, as you are celebrating YOUR BLOG birthday so I think your blog deserves at least a little treat, right? Blogiversary can be a perfect time to have a new blog design and if a blog would be a person, I am sure he would say a big thank your for this kind of gift. You can spend some time and create design by yourself but if you can't do that and have possibilities you can always let someone else to do that for you. I got my blog design from kotrynabass design  three months ago so it's still a new design for me so I guess my blog will have to wait for the next birthday to get this gift haha.

2. 

Tai nėra tiesiog paprasta diena, tai yra šventė todėl jūs turėtumėte tai švęsti, ar ne tiesa? Jei jūsų blog'as ar internetinis puslapis nėra vien tik hobis ir jūs turite nemažai skaitytojų, gaunate iš to pajamas ar tiesiog turite tam galimybes, galite surengti vakarėlį savo namuose ar jums patinkančioje kavinėje. Galite pakviesti žmones su kuriais dirbate kartu ar ištikimiausius jūsų skaitytojus. Na, o jei jūsų blog'as tik pradžios stadijoje tiesiog galite tai atšvęsti kartu su savo draugais mieste taip pasakydami ačiū už palaikymą ar pagalbą, ar tiesiog kaip aš galite švęsti vienas ir palepinti save skanėstu, praleisti dieną planuojat ateities projektus jūsų blog'ui, peržiūrėti senus mėgstamiausius įrašus ir t.t.

As it's not a normal day, it's celebration you should be celebrating, am I right? If your blog or webpage is not just your hobby, you have many readers, getting income from it or just have possibilities you can host a party at your flat or cafe you like. You can invite people you work with or your the most loyal readers. Well and if your blog is just on the beginning stage you can just go out with your friends and say thank you for their support of maybe helping for you sometimes or maybe as me, you can just celebrate alone, buy yourself a treat, spend day by planning future projects for your blog, look through your favourite old post etc.

3.

Praleisk šią dieną galvodamas apie savo tinklalapio ateitį, iškelk sau tikslus, duok pažadus ir pasakyk juos garsiai visiems savo skaitytojams, nes tai privers tave jaustis labiau atsakingu ir visa tai išpildyti. Pavyzdžiui aš esu visiškai paskutinės minutės žmogus ir viską darau paskutinę minutę, tad mano pažadas ateičiai yra planuoti kokius įrašus aš noriu parašyti ir kada. Noriu nustoti rašyti viską paskutinę naktį ir turėti daugiau atsakomybės kuri pagerins mano įrašų kokybę ir tikiuosi tai skaitytojai pastebės. Ir iš tikrųjų jaučiuosi laiminga galėdama pasakyti, jog iš karto pildau savo pažadus, nes šį įrašą parašiau prieš 10 dienų nuo jo paskelbimo. Taip pat savo dienotvarkėje pasižymėjau kokias nuotraukas noriu padaryti šiam įrašui ir kiek jų man reikės, tad bent kartą pasijaučiau lyg būčiau suaugusi. 

Spend this day by thinking about future of your blog, set goals for yourself, make promises and say this out loud for your readers because it will make you feel more committed and make it come true. For example I am totally a last minute person and I do all the things the last minute so my promise for the future is to plan what kind of posts I want to write and when. I want to stop writing everything in the last night and have more responsibility which will increase quality for my posts and hopefully readers will see this. Well and I am happy to say that I am already making my promises because I wrote this post 10 days before publishing it. I also wrote on my notebook what kind of pictures I wanna do for this post and how many of them I need so I finally felt that I am acting as a grown up for once.


4.

Kitas šaunus dalykas yra kažko naujo pristatymas. Gali pradėti rašyti kitomis temomis nei esi įpratęs rašyti savo tinklalapyje. Jei tu domiesi grožiu ar mada gali sukurti savo liniją ir pasidalinti šia žinia su savo skaitytojais savo tinklalapio gimtadienio dieną. Ar tiesiog gali pradėti rašyti naujus savaitinius įrašus kaip 'Pokalbiai prie kavos', 'eksperimentai virtuvėje', 'nauji atradimai' ir t.t. Kadangi paminėjau: ,,Kažko naujo pristatymas'' norėčiau pasinaudoti proga ir supažindinti su nauju dalyku mano blog'e - PRINTABLES. (Liet. šablonai). Ar matėte tuo šablonus mano nuotraukose? O taip, juos padariau aš pati ir kartas nuo karto jais pasidalinsiu ir su jumis kadangi tai yra mano kaip ir naujas užsiėmimas. Niekad to anksčiau nedariau, tad man dar reikia tobulėti, bet viskas ateis su laiku. Jei jums patiko šie šablonai galite juos atsisiųsti nemokamai paspaudę čia. Daug jų laukia viduje.

Other great thing to do is introduce something new. You can start writing about new subject than you usually write on your blog. Or if you are into fashion or beauty you can open your own brand, and let readers know about it on your blog birthday day. Or you can just simply start writing new weekly posts like 'talks with coffee', 'experiments in the kitchen', 'new discoveries' and so on.  As I said: ,,Introduce something new'' I actually want to mention here my new thing on this blog from now on - PRINTABLES! Did you saw those printables in my pictures? Yeap, I made those so time to time I will share them with you as this is kind of my new hobby right now. I never done this before so I still need to improve, but that will come with the time. If you liked my printables you can download them for free by clicking here. Loads of them is waiting for you!  

5.

Kadangi tinklalapis nėra tik tavo, turiu omenyje tu nesi vienintelis skaitantis savo blog'ą, nes tu turi ir tikrų skaitytojų, būtų šaunu jei surengtum ką nors smagaus ir pakviestum savo skaitytojus prisijungti prie šios idėjos. Savo skaitytojų gali paprašyti nufotografuoti ir atsiųsti tau nuotraukas kaip jie skaito tavo tinklalapį, kokiu paros metu ir t.t Ar tiesiog gali paprašyti parašyti raštelį kodėl jiems patinka tavo blog'as ir įkelti jį į Instagram paskyrą naudojant tavo tam specialiai sukurtą hashtag. Tiesiog būk kūrybingas ir sugalvok ką nors kas būtų įdomu tiek tau pačiam, tiek tavo skaitytojams.

As blog is not just yours, I mean you are not the only one who is reading it obviously because you have actual readers then you should make something fun and invite your readers to participate in that. You can ask your readers to make a picture and send it for you of how they read your blog, in what time of the day and so on. Or they can write a note why they like your blog and upload it to Instagram by using your created special hashtag for it. Just be creative and think something you and your readers may like.

6.

Ir paskutinė idėja kuria noriu pasidalinti yra konkursas. Dovanojimas ko nors savo skaitytojams gali būti puikus būdas pasakyti jiems ačiū jog jie skaito ir seka tavo blog'ą. Taip pat paskelbiant konkursą ir paprašant pasidalinti tinklalapiu kituose socialiniuose tinkluose gali būti puikus būdas surasti naujų skaitytojų. Tiesiog sugalvok taisykles, paskelbk konkursą ir tai bus tiek smagu, tiek įdomu švenčiant blog'o gimtadienį. 

And the last idea I want to share with you is Giveaway! Giving something for readers can be a great way to say thank you for them for reading and following your blog. Also by making giveaway and asking for example to share your blog on other social media platforms can be a great chance to find new readers. Just think rules you wanna make, announce giveaway and that will be both and fun and interesting way to celebrate your blogiversary!


Tad tiek iš manęs šiam kartui. Tikiuosi šios vakarėlio idėjos jums buvo naudingos ir įdomios ir iki pasimatymo mano kitame įraše jau greitai. 

That's it from me this time. I hope you found these party ideas useful and fun and see you in my next blog post soon! 

No comments:

Post a Comment

Blog design by KotrynaBassDesign