Pages

28 August 2016

Have you done it yet? // 1

Labas bičiuliai, štai ir mano pirmasis savaitinis įrašas! Kažkur prieš kelias savaites pasidalinau naujiena, jog pradėsiu rašyti savaitinius įrašus, tad šiandien ta diena! Didžiausia problema su kuria susidūriau buvo dienos pasirinkimas. Kai sugalvojau šią idėją, mąsčiau apie Antradienius. Vėliau pasakiau ne, rašykim Pirmadieniais, bet galiausiai nusprendžiau jog tai bus Sekmadienis, tad nuo šiandien kiekvieną Sekmadienį rasite naują mano įrašą! Šios savaitės įrašas gali būti gal kiek ilgokas nei bus paprastai, bet jaučiu, jog turiu paaiškinti ką kiekviena tema reikš ir kodėl noriu ta tema su jumis pašnekėti. 
Na, o jei viską apibūdinti sutrumpintai tai noriu šiek tiek parodyti kas sėdi už ekrano ir rašo šiuos įrašus bei pasidalinti svarbia ir naudinga informacija taip pat + pasidalinti geriausiomis savaitės nuotraukomis.


Hello folks, so here is my first weekly post! Something like few weeks ago I announced that I will start publishing weekly blog posts so today is the day! The biggest problem that I faced with was picking the day. When I came up with this idea I was thinking about Tuesdays. Later I said no, let's do on Mondays, but in the end I picked Sundays so from today every week on Sunday you will find my new post! This week's post can be a little bit longer than it usually going to be, but I feel that I need to explain what every topic is going to be about and why I want to talk about this with you. 
Basically short story long I want to show a bit who is behind the screen writing these posts and share some important and useful information with you as well + share best pictures of the week. 
23 August 2016

7 Effective Tips To Save Your Money

Kai kalba pasisuka apie matematiką, aš esu visai niekam tikusi. Bet kai kalba pasisuka apie skaičiavimą ir pinigų taupymą, save galėčiau apibūdinti kaip gana patyrusią. Kaip pavyzdys, šiuo metu už didžiausią vertę turinčius daiktus kaip Iphone ar MacBook ar keliones į Paryžių ar skirtingus Turkijos miestus mokėjau pati iš savo kišenės ir tai galėjau sau leisti nes visada su savimi turėjau užrašų knygutę kurioje žymėdavau kiekvieną uždirbtą ir išleistą centą. Šiame įraše nusprendžiau su jumis pasidalinti patarimais kaip galite sutaupyti. Visi patarimai kuriais pasidalinsiu yra iš mano patirties. Nieko google sistemoje neieškojau ir tiesiog norėjau pasidalinti patarimais kuriuos išmokau  metams bėgant. Tad štai, 7 efektyvūs patarimai kaip galite sutaupyti. 


When the subject turns about math, I am the worst. But when the subject turns about counting and saving your money, I can describe myself as quite experienced one. As an example, the most expensive things that I own right now such as Iphone or MacBook or holidays that I made such as to Paris or different cities of Turkey I paid from my own money and I was able to afford it because I always had a notebook near me where I was writing down all the cents that I earned and that I spent. In this blog post I have decided to share with you some tips how to save your money. All the tips I am going to share with you is from my experience. I didn't googled anything and I just wanted to share with you what I learned in years. So here you go. 7 effective tips to save your money. 
13 August 2016

5 Years in Turkey

2011 Liepos 24d. 18 -os metų mergina, tik neseniai atsiėmusi mokyklos brandos atestatą sėdėjo viena lėktuve kuris skrido kryptimi Vilnius - Antalija be jokios atgalinės datos sugrįžti atgal. Visą gyvenimą buvusi užsispyrusi ji tuomet pasakė: „Nestudijuosiu. Važiuoju gyventi į Turkiją“. Ir ji taip ir padarė. Užsispyrusi panelė nežinojo kurioje gatvėje bus naujieji jos namai, nes ji net nežinojo kokiame mieste gyventi. Ji nežinojo ką veiks, iš ko gyvens, nemokėjo kalbos, nepažinojo kultūros, religijos ir tiesiog visiškai neturėjo jokio plano nes išvažiavo tam, kad išvažiuoti. Ji žinojo tik vieną dalyką - kur praleis pačią pirmą savaitę ir daugiau nieko. 
2016. Liepos 24d. 23- ų metų mergina jau suaugo, bet vis dar išliko tokia pati užsispyrusi. Šiandien ji atsikėlė ir suprato, jog praėjo jau penkeri metai. Šiuo metu ji turi ne tik atestatą, bet ir aukštojo išsilavinimo diplomą. Dabar ji jau žino kurioje gatvėje gyvena, kuriame mieste. Ji žino ką veiks nors vis dar nežino iš ko gyvens. Bet dabar ji jau moka kalbą, pažįsta kultūrą, religiją ir turi planą. Ir taip, ji vis dar Turkijoje. Per penkerius metus ji suprato, jog ji nori pabuvoti visur, bet dabar jau frazę ''Namai namučiai'' vis sugrįžtant namo ji sakytų nebe Lietuvai, o Stambului. Ir taip, žodį JI reikėtų pakeisti žodžiu AŠ. 


24th July 2011. 18 years old girl who recently graduated from school was sitting now alone in a plane which flew from Vilnius to Antalya without any ticket to return. All life she was stubborn so then she said: I won't study. I am moving to Turkey“. And she did it. Stubborn girl didn't know in which street her new home will be because she even didn't know in which city to live. She didn't know what she will do, where she will get money from, didn't know the language, culture, religion and just simply had no plan at all because she left just in order to leave. She knew only one thing - where she will spend her first week and thats all.
24th July 2016. 23 years old girl now grew up but still remained stubborn. Today she woke up and understood that it's been five years. Now she has not only school, but university diploma as well. Now she knows in which street she is living, in which city. She knows what she is going to do, but still don't know where she will get money from. But now she knows the language, culture, religion and she has a plan. And yes, she still in Turkey. Within five years she understood she wants to go everywhere but now phrase ''Home sweet home'' she would say not to Lithuania anymore but to Istanbul. And yes, word SHE should be replaced by word I. 


6 August 2016

6 Ways to Celebrate Your Blog Anniversary | Blogiversary

Iš vienos pusės tinklalapio gimtadienio šventimas gali atrodyti nieko rimto, bet jei jūs turite savo tinklalapį ar kokį kitą internetinį puslapį tikriausiai sutiksite, jog tai gali atrodyti kaip tikrai rimtas dalykas priverčiantis jus apžvelgti ir pamatyti kiek pastangų ir jėgų įdėjote į visus tuos metus ir įrašus. Ir be to, tai gali būti puikus pretekstas padaryti ką nors smagaus tiek sau, tiek jūsų skaitytojams taip pat. Prieš kelias savaites peržiūrinėjau savo senus svetainės įrašus kai pamačiau 'Velnias, po dviejų savaičių bus metai kai rašau savo tinklalapį ', tad nuo to laiko pradėjau ieškoti būdų kaip galėčiau paminėti savo svetainės gimtadienį, pažymėti savo tikslus bei pakviesti skaitytojus švęsti su manimi kartu. Šiame įraše noriu su jumis pasidalinti 6-iomis idėjomis kaip galite atšvęsti savo tinklalapio gimtadienį. O kadangi mano vienerių metų tinklalapio gimtadienis praėjo prieš kelias dienas, štai nuoroda į įrašą jei norėtumėte daugiau apie tai paskaityti. Tiesiog paspauskite čia

From one point, celebrating blog anniversary can look like a not big deal, but if you own a blog or any other your own webpage, then you may agree that it can actually look like a big deal as you are able to look through of all the effort you made in those years. And besides, it can be a great excuse to do something fun for yourself and for your readers as well. Few weeks ago I was looking through my old blog posts and it made me to realise ' Damn, two weeks later it will be a year as I am blogging' so since then I started to look ways of how I can celebrate my blog anniversary, mark my goals and invite my readers to celebrate it together with me. So here is  6 blog anniversary party ideas I want to share with you. And as my 1 year blogiversary already finished few days ago, here is a link to my blog post for this occasion if you would like to see it. Just click here.4 August 2016

Hey, it's my blog b-day!

Su gimimo diena, mano mielas blog'e. Taip, šiandien mano blog'o gimtadienis ir tai vieneri metai kaip aš rašau. Mano mažylis auga! Na, turėčiau prisipažinti, jog šiek tiek keista sakyti '' vieneri metai kaip rašau'', nes turėjau keletą kitų blog'ų jau ir anksčiau praeityje, tad negaliu sakyti, jog tai metai kaip rašau, bet tikrai tai nebus melas jei pasakysiu, jog vieneri metai suėjo būtent ŠIAM blog'ui. Šiame įraše norėčiau apžvelgti šiuos metus, paskelbti kelias naujienas, pasidalinti mintimis ir tiesiog švęsti su jumis kartu, tad prašau parodykite šiek tiek savo meilės mano blog'ui ir skaitykite toliau. 

Happy birthday, my dear Blog. Yes, today is my blog's birthday and it is 1 year as I am blogging. My baby is growing up! Well, I have to admit that it's kind of strange to say ''1 year as I am blogging'' because I owned few other blogs before in the past so I can't say it's a year as I am blogging, but definitely it won't be a lie if I tell you that it's 1 year for THIS blog. In this post I would like to review this one year, announce some exciting news, share my thoughts and celebrate with you together so please give a bit of your love to my blog and continue reading. 


Blog design by KotrynaBassDesign