Pages

30 July 2016

3 Ways to Decorate your Cupcakes

Pirmiausia noriu pasakyti, jog supratau, kad kepimas nėra toks lengvas dalykas. Tad mano nuoširdi pagarba visiems profesionaliems kepėjams, aš žaviuosi tai ką jūs darote. Man patinka naršyti telefone ir ieškoti įvairių gaminimo ir maisto puošybos idėjų ir savo kompiuteryje turiu daugybę išsaugotų nuotraukų ir kai sakau daugybę patikėkite manime, nes aš nejuokauju. Vieną dieną pasakiau, jog jau laikas padaryti ką nors smagaus, tad šiame įraše noriu pasidalinti trimis lengvomis ir paprastomis idėjomis kaip galite papuošti savo keksiukus. Jei kalbai pasisukant apie maistą jūs esate toks žmogus, kuris žiūri video štai mano filmukas kurį padariau. Tiesiog paspauskite čia. Na, o jei jūs toks žmogus kuris skaito ir žiūri nuotraukas, skaitykite mano įrašą toliau. 


Well, first I should say that I understood that baking is ain't no easy. So my sincerely respect for all of the professional bakers, I admire what you do. I like to scroll my phone and look for different cooking and food decorating ideas and in my laptop I have way too many pictures like that saved and when I say way too many, trust me because I ain't no jokin'. One day I said it's time to do something fun so in this post I want to share with you 3 simple and easy decorating ideas for your cupcakes. If you are kind of video looking person when the subject turns about cooking then here is my video I made. All the instructions were written in Lithuanian, but I am sure you will understand everything as I recorded all of the steps. And besides I will share recipe here with you in English so you totally can open my video if you want to. You can find it here. And if you are kind of recipe reading and pictures looking person then continue reading this post. 


25 July 2016

Bursa Guide

Kaip ir žadėjau ilgai nelaukus naujas įrašas apie miestą pavadinimu Bursa! Kadangi į Bursą atvykome maždaug apie 12 val. turėjome beveik visą dieną apžiūrėti pagrindines miesto lankytinas vietas bei paragauti Iskender kebabo, dėl kurio tikriausiai ir susigundžiau vykti į šią trumpą išvyką. Kas neskaitė mano praito įrašo kur pasakojau apie kitus aplankytus miestelius šioje išvykoje, siūlau pirmiau perskaityti minėtą įrašą kurį galite rasti paspaudę čia. Na, o dabar pakalbėkim daugiau apie pačią Bursą. 


As I promised, without waiting too long here is my new blog post about city called Bursa! As we came to Bursa around 12 p.m. we had almost whole day to discover the main city's attractions and to taste Iskender kebab which was probably the reason why I agreed to make this short trip. Those who didn't read my last post where I told about other towns visited during this trip, I suggest first read that post which you can find by clicking here. Well and now, let's talk more about Bursa. 

20 July 2016

Both cute but so different | Mudanya and Cumalıkızık village

Visai neseniai kartu su drauge nusprendėme leistis į trumpą spontanišką išvyką. Kadangi nei man, nei draugei anksčiau neteko lankytis Bursos mieste, o jis tik pusantros valandos kelio nuo Stambulo, tad tarėme kodėl gi ten nenuvykus? Ketvirtadienio rytą draugė surado pas ką galėtume prisiglausti nakčiai, tos pačios dienos vakarą nusipirkome kelto bilietus ir jau penktadienį 8 - tą ryte sėdėjome kelte. Per kelias dienas aplankėme tris skirtingus miestus - kaimelius, tad pagalvojau, kad patogiausias būdas papasakoti mūsų nuotykius padalinant kelionę į dvi dalis, tad šiame įraše būtent norėčiau pakalbėti apie du gražius, bet labai skirtingus miestelius Mudanya ir Cumalıkızık kaimelį. 


Recently together with my friend we decided to go on a short spontaneous trip. Since neither me, nor my friend ever visited Bursa before, and it's only a half hour away by ferry from Istanbul, we thought why not to go there? Thursday morning my friend found where we can stay for a night, same day in evening we bought ferry tickets and on Friday 8am. we were sitting in the ferry. Within a few days we visited three different cities - villages, so I thought that the most convenient way to tell about our adventures is to divide the trip into two parts so in this blog post I would like to talk about two beautiful but very different towns Mudanya and Cumalıkızık village. 12 July 2016

Breakfast at Hang cafe

Turbūt nieko nėra geriau kaip atsibusti ryte ir žinoti, jog šiandien tau nereikės ruošti pusryčių pačiam ir tiesiog galėsi jais mėgautis mieste kartu su drauge. Būtent toks ir buvo tas rytas. Jau kuris laikas kaip draugė vis šneka apie atrastą naują kavinę kur anot jos yra geriausi Turkiški pusryčiai mieste. Kadangi Ramadanas kaip tik baigėsi (tie kas seka tik mano blog'ą tikriausiai nežinojo, bet visą mėnesį pasninkavau) tad pasninkui pasibaigus ir prasidėjus atostogoms, pagaliau buvo galima pasimėgauti pusryčių malonumais.   

Perhaps there is nothing better than to wake up in the morning and to know that today you don't have to prepare breakfast by yourself, because you will be able to enjoy them in the city together with your friend. For some time my friend is keep telling me about new discovered cafe where according to her it's the best Turkish breakfast in the city. Since Ramadan is over (those who only read my blog probably don't know, but I was fasting for the whole month) so as fasting is over and holidays have started I finally had a chance to feel a pleasure of breakfast. 


5 July 2016

Last Iftar dinner

Prieš pradedant šį įrašą, norėčiau labai trumpai atlikti viešą išpažintį. Kadangi esu labai įsitraukusi į filmukų filmavimą ir redagavimą (visą Ramadano laikotarpį filmavau ir kėliau filmukus į Youtube kiekvieną dieną), tad nuoširdžiai prisipažinsiu, kad pamiršau savo blog'ą. Tad daviau sau pažadą, jog pasninkui pasibaigus, pradėsiu rūpintis savo tinklapiu labiau ir skirsiu jam daugiau dėmesio ir meilės. Tad pažadus po truputi pildau ir šį įrašą skelbiu jau šiandien o ne praėjus savaitei ar daugiau laiko nuo įvykių.
Vakar vakare buvo paskutinė Ramadano vakarienė, tad norėjau su jumis pasidalinti kas buvo ant mano stalo. Jei perskaitęs galvoji kas tas Ramadanas siūlau prieš tai paskaityti mano įrašą šia tema paspaudus čia


Before starting this post, I would like to make a short public confession to you. At the moment, I am so fully devoted myself to video making and editing (for the whole Ramadan month I was making daily vlogs) so I can honestly say that I forgot my blog. Because of that I made a promise that right after Ramadan ends, I will start take care of  my blog more and give it some love. So little by little I am making my promises and writing this post now, not a week or more later from the time of events.
Yesterday I had my last Ramadan dinner so I wanted to share with you what was on my table. If after reading this you don't have idea what Ramadan is, I suggest first read my blog post about it here.


4 July 2016

How much you know about Ramadan?

Šiandien yra paskutinioji Ramadano diena. Šis įrašas greičiausiai turėjo pasirodyti pačią pirmąją Ramadano dieną, bet ir paskutinioji nėra taip jau blogai, ar ne? Iš poros draugų, gyvenančių Lietuvoje teko ne kartą išgirsti įvairius, kartais juokingus klausimus apie religiją ar Ramadaną, tad supratau, kad nemažai žmonių žino labai, labai mažai, tad prieš mėnesiui pasibaigiant būtinai norėjau parašyti šį įrašą ir pateikti trumpą ir pagrindinę informaciją apie tai kas būtent yra tas Ramadano mėnuo? 


Today is the last day of Ramadan. I suppose this post had to appear on my blog on the very first day of Ramadan, but the last day it's also not so bad, right? Not one time my Lithuanian friends asked  me different, sometime silly questions about religion or Ramadan, so I realized that a lot of people don't know much so before month ends I wanted to write this post to give short and basic information about what Ramadan is? Blog design by KotrynaBassDesign