Pages

9 June 2016

Bad decision makes good stories


Negalėčiau pasakyti, jog mano atveju būtent bad decision (liet. blogi pasirinkimai) padarė šią istoriją gražia, bet galiu pasakyti, jog tai tapo tikrai a good story. (liet. gera istorija) Šiandien noriu jums pasakyti vieną dalyką - niekada nebijokite rizikuoti. Niekada nebijokite eksperimentuoti, priimti netikėtus sprendimus, nes esu įsitikinusi būtent tokie sprendimai jums atneš gražiausias ir smagiausias gyvenimo akimirkas. Bet kad suprastumėte link kur suku, pradėkime viską nuo pradžių.


I can not say that in my case bad decision made this story beautiful, but I could say that it became a good one. Today I want to tell you one thing - never afraid to take a risk. Never be afraid to experiment or decide something spontaniously, because I believe that these decitions will bring you the most beautiful and funniest moments of your life. But to understand where I am getting at, let’s start everything from the beginning.
Šeštadienis. Grįžau namo po darbo ir viskas ką norėjau matyti buvo tik lova. Pusvalandį laiko prasėdėjau ant grindų ir žiūrėjau kaip kambariokė vis negali apsispręsti ką rengtis kai tuo pačiu metu šnekėjome apie gyvenimą, darbą, algą ir panašius dalykus. Jai išėjus į kambarį atėjo kita kambariokė ir mes pradėjome šnekėtis apie mokslus ir vaikinus. Ir taip besišnekučiuojant prasėdėjau dar vieną valandą ant grindų, tad jau per trumpą laiką spėjau išgvildenti daug gyvenimiškų temų. Kadangi šeštadienio vakaras ir sekmadienis yra vienintelis šiuo metu man laisvas laikas, visiškai netikėtai kambariokei sakau: ,,Einam, einam kur nors į miestą’’. Ir būtent toks netikėtas sprendimas atnešė tiesiog puikų vakarą.


Saturday. I came back home from work and all I wanted to see was bed. Half an hour I was just sitting on the floor and watching how my roommate can’t decided what to wear while at the same time we talked about life, work, salary and similar issues. After she left my other flatmate came to room and we started to talk about education and boys. So like this I spent another hour on the floor and in a short time I managed to thrach out a lot of serious subjects. Since saturday evening and sunday is the only free time that I currently have, spontaniously I told to my flatmate: ,,Let’s go somwhere out’’. And exactly this unexpected decision brought a wonderful evening.Kadangi Stambulą jau pažįstu gerai ir žinau jo gražias ar ne turistines vietas, to vakaro planą kūriau aš. Ši mano kambariokė yra iš Alžyro ir Stambule ji dar tik pusmetis, tad nusprendžiau aprodyti jai dar nelankytas vietas. Iš pat pradžių nusivedžiau ją į vieną kavinę esančią Eminönü rajone iš kurios atsiveria tiesiog pasakiškas vaizdas. Iš vienos pusės gali gėrėtis mečetės vaizdu, o iš kitos pasakišku Bosforo vaizdu. Tik susiradus staliuką sėdėjau ir gėrėjausi vaizdu ir pasijaučiau laiminga, jog turiu tokią galimybę kaip kiekvieną dieną žinoti, jog esu pasakiškame mieste ir turiu galimybę nors ir kiekvieną dieną ateiti šalia Bosforo ir tiesiog gėrėtis. Tad mano vienas iš patarimų, atraskite laiko tiesiog sustabdyti akimirką ir pasidžiaugti vieta ten kur esate nors tai gal ir nėra jūsų svajonių vieta. Bet atminkite, jog gal ta vieta nėra ta kurioje norėtumėte būti, bet gal šiuo metu kažkas kitas deda visas pastangas, jog tik galėtų tuo metu susikeisti su jumis vietomis ir atsidurti būtent ten. Būtent man taip pagalvojus nejučia pagavau save besišypsančią.


Since I already know Istanbul well and I know its beautiful or non touristic places, plan of the evening I was creating. This my flatmate is from Algeria so she spent at Istanbul just half year so I decided to show for her the places she never went before. At the beginning I took her to a cafe in Eminönü district from which you can see a fabious view. You can enjoy view of mosque from one side and a marvelous view of the Bosphorus from other side. Right after we found a place to sit I enjoyed my view and felt happy that I have such a chance everyday to know that I am in the amazing city and I have oportunity everyday come near Bosphorus and just enjoy if I want to. So one of my tips is to find a time to stop a moment and just enjoy where you are even though this may not be your dream place. But remember that maybe it’s not a place where you want to be, but maybe in that moment somone else is putting all effort to just switch places with you and be there. As I though that, I caught myself smiling.

Vėliau nusprendėme pasivaikščioti šalia Süleymaniye mečetės iš kurios taip pat atsivėrė pasakiškas vaizdas. O kai atėjo maldos metas ir iš visų esančių aplink mečečių pasigirdo skirtingi balsai kviečiantis melstis, akimirka tapo tiesiog nepakartojama ir akys prisipildė ašarų. Tad kitas mano patarimas būtų kartais nepamiršti paprastuose akimirkose įžvelgti grožį ir juo džiaugtis. Būtinai pažadėjau sugrįžti ten dar kartą, viena, ir vėl pasigėrėti ta akimirka kai balsai iš mečečių susilieja, ir tuo pačiu met leidžiasi saulė.
Vėliau išalkome, tad Eminönü rajone nusprendėme suvalgyti Balık ekmek  ( žuvies sumuštinis). Sakoma, jog atvykus į Stambulą būtina suvalgyti šį sumuštinį ir būtent šiame rajone, nes būtent čia jis geriausias. Prisipažinsiu, jog net ir man dar liko pirmų kartų, nes per penkis metus būtent šioje vietoje šio sumuštinio dar nevalgiau kadangi turėjau kitas savo pamėgtas vietas. Na ir kaip pavalgius nenusipirkti ir deserto? Pasilepinome desertu Lokma ( tai mažytė spurga išmirkyta sirupe). O vėliau tiesiog daug vaikščiojom ir vaikščiojom ir tokiu būdu pažinau geriau savo kambariokę bei praplėčiau savo akiratį sužinodama daugiau apie jos šalį Alžyrą. Tad tokiu būdu vakaras kuris turėjo būti praleistas miegant lovoje, tapo tiesiog puikus.
Na, o prasidėjus naujai savaitei vėl kibau į darbus ir tiesiog kiekvieną dieną praleidau ofise prieš kompiuterį. Na, ir tikriausiai tik šiai daliai tiktų įrašo pavadinimas bad decisions. Prieš savaitę laiko susiradau darbą, bet vis dėlto nusprendžiau išeiti ir tai gali būti tikriausiai blogas sprendimas, bet galiausiai tikiu jis atneš gerą istoriją, nes tik išėjus iš darbo nusipirkau lėktuvo bilietus ir jau po kelių valandų išskrendu, tad manau nauja istorija garantuota.


Later we decided to take a walk near Süleymaniye mosque which also has a beautifuk view. And when time for praying came and from all mosques which was around you could hear different voices inviting you to pray, that moment became magnificant and my eyes filled with tears. So my other advice would be to not forget in simple moments to see a beauty and enjoy. I promised to return there again, alone, and enjoy the moment when voices from mosques merge into one and in the same time you can see a sunset.
Later we got hungry so in Eminönü we decided to eat a Balık ekmek ( fish sandwich). It is said that when you come to Istanbul, you must to eat this sandvich and in this district particularty as they say its best. I will admit, 
that even I still have first times left, because during five years in this district  I didn’t eat this sandwich yet because I had my other favorite places for it. And how not to buy a dessert after meal,right?  We treated ourselves with Lokma ( tiny donut soaked in syrup). And after that just walked and walked and this way I got chance to know my flatmate better and learn more about her country Algeria. Thus, in such a way the evening which had to be spent sleeping in bed, became just really great.
Well, and as new week started, I started to work and everyday I was spending my hours in the office in front of computer. And I guess only now for this part the blog name bad decisions could fit. A week ago I found a job, but after all I decided to quit and probably this can be a bad decision, but I believe that in the end it will make as a good story, because after I quit my job I bought plane tickets and I will leave in few hours so new story is guaranteed for sure.
No comments:

Post a Comment

Blog design by KotrynaBassDesign