Pages

16 June 2016

When stereotypes breaks - ANTAKYA

Gavusi pakvietimą į draugės brolio vestuves nudžiugau, nes žinojau, kad jos bus rengiamos Hatay regione, Antakijoje. Tai reiškia, jog turėsiu galimybę apsilankyti visai naujoje vietoje, visai naujame mieste.
Mano nuomone, kad ir į kokią šalį ar regioną vyktumėme mes turime susidarę bent vieną išankstinę nuomonę ar stereotipą apie vietą į kurią vykstame. Tarkime vykdami į Italiją manau kiekvienas pagalvojame ,,O, ten bus skaniausios picos'' ar vykdami į Prancūziją pagalvojame, kad būtinai reikia suvalgyti Krusaną. Tad taip ir aš vykdama į Hatay turėjau susidariusi savo išankstinę nuomonę: ''Karšta, nėra žalumos ir yra tik lygus plynas laukas, nėra gražių turistinių vietų, nuostabus maistas''. Ir iš šių keturių iš anksto nusistatytų nuomonių, pasitvirtino tik viena, o likusios trys buvo sulaužytos. 


I felt happy after receiving an invitation to a friend's brother's wedding, because I knew that it will be held in Hatay, Antakya. This means that I will have the opportunity to visit a new place, a new city.
In my opinion, no matter in which region or country we would go, we have a preconceived notions and stereotypes about the place we are going. Suppose you want to go to Italy, I think everyone thinks ''Oh, there is the most delicious pizzas'' or if you go to France, we think we must to eat a croissant there. So am I before going to Hatay had my own preconceptions: ''It's hot, there is no green places and it's just one big plain, there isn't beautiful touristic places, very delicious cuisine''. And from four preconceptions only one was true and the rest three were broken. 


9 June 2016

Bad decision makes good stories


Negalėčiau pasakyti, jog mano atveju būtent bad decision (liet. blogi pasirinkimai) padarė šią istoriją gražia, bet galiu pasakyti, jog tai tapo tikrai a good story. (liet. gera istorija) Šiandien noriu jums pasakyti vieną dalyką - niekada nebijokite rizikuoti. Niekada nebijokite eksperimentuoti, priimti netikėtus sprendimus, nes esu įsitikinusi būtent tokie sprendimai jums atneš gražiausias ir smagiausias gyvenimo akimirkas. Bet kad suprastumėte link kur suku, pradėkime viską nuo pradžių.


I can not say that in my case bad decision made this story beautiful, but I could say that it became a good one. Today I want to tell you one thing - never afraid to take a risk. Never be afraid to experiment or decide something spontaniously, because I believe that these decitions will bring you the most beautiful and funniest moments of your life. But to understand where I am getting at, let’s start everything from the beginning.

Blog design by KotrynaBassDesign