Pages

27 December 2016

Christmas time


Hello, how are you doing guys? And more important how your stomachs are doing, haha? We all know, Christmas is great, Christmas is fun as you can get many gifts, you have opportunity to see your family members and so on, but it can be challenging times to your stomach as well as we all wanna eat everything we see on a table!
Today I wanna have a little chat with you by telling how did I spent my Christmas time and give you a great idea maybe for your New Years party or any upcoming event you are waiting for. So let's begin our chat, shall we?


25 December 2016

4 breakfast ideas with Simit

EN

Merry Christmas! That's the first thing I should tell to you all! I guess most of you already filled up your stomachs with a lot of delicious meals and probably the last thing you want to think of now is  more cooking and food, but hold on a minute... when celebrations will be over, award yourself with a nice long morning where you can lay in your bed, look a movie and have a long breakfast. I want you eat something delicious and easy to cook so I have to offer 4 breakfast ideas with Simit which I am sure you will love! So mark a day in your workbook when you can award yourself with a long lazy morning and pick a breakfast idea from my post!
As I mentioned word workbook and 2017 is just around the corner it's about the time to buy a workbook if you still don't have one! Probably most of you don't know, but about two months ago I launched my brand called Inncii where I design workbooks, notebooks, notepads, planners and so on. So if you don't have your workbook for 2017 or you just want to get a planner, visit my online shop and just purchase one! You can order everything via paypal and I will ship your order no matter where you are living in this world. So go visit my shop because I have just few workbooks left! Click here.

  LT

Sveikinu visus su Šv. Kalėdomis! Tai pirmieji žodžiai, kuriuos turėčiau jums pasakyti! Manau dauguma iš jūsų jau prikimšote savo pilvus įvairiais ir gardžiais patiekalais ir tikriausiai paskutinis dalykas apie kurį dabar norėtumėte pagalvoti yra dar daugiau maisto ir gaminimo, bet luktelėkite... kai šventės pasibaigs, apdovanokite save ilgu, tingiu rytu kai galėsite tiesiog gulėti lovoje, žiūrėti filmą ir ilgai pusryčiauti. Kadangi aš noriu, jog jūs valgytumėte skaniai ir tą būtų galima lengvai pasigaminti, aš turiu jums 4 pusryčių idėjas iš Simit, kurios esu tikra jums patiks! Pasižymėkite savo darbo knygoje laisvą rytą kada galėsite save palepinti ilgu, tingiu rytu bei išsirinkite pusryčių idėją iš šio mano įrašo!
Kadangi paminėjau žodį darbo knyga ir 2017 jau beveik čia pat, pats laikas pasirūpinti darbo knyga jei tokios dar neturite! Dauguma iš jūsų gal dar negirdėjo, bet prieš kelis mėnesius aš įsteigiau savo firmą pavadinimu Inncii kur kuriu darbo knygas, užrašines, bloknotus, planerius ir t.t Tad jei dar neturite darbo knygos 2017-iems ar tiesiog jums reikia užrašinės, apsilankykite mano interneto parduotuvėje. Visi produktai yra siunčiami iš Lietuvos į visą pasaulį. Jau dabar užsukite į mano parduotuvę, nes liko tik kelios darbo knygos! Spauskite čia.21 November 2016

Apple and Blueberry Galette

EN

Holy crap - the words I must to begin with. Why? Because it has been a long time since I baked something really good! Normally I wouldn't prefer post on my blog a recipe which I cooked only first time in my life, but this time I totally killed it!!
Lately I was really craving for the blueberries and I was thinking what can I cook with them when one day recipe idea popped into my head - Apple and Blueberry Galette! Unfortunately then I didn't know yet that I am going to eat not just simple blueberries but golden ones...because when I came to the market I saw that very small box of blueberries cost 13 Lira (about 4 euro). As the box was really small and I am a curious person I counted exactly how many of them were inside and result was 50. A bit of easy math and you can see that one blueberry cost 0,26 kuruş. Ah...sometimes I miss my home country Lithuania where I can pick blueberries from the forest completely for free...
Well okay, but now let's have a talk about cooking. I never insist to cook any of my recipes written here on my blog, but this time I will, because it's damn good! I even got in a fight with my flatmate because we couldn't share the last galette and she begged me to bake this again some other day soon. Did I Got your attention already? Great! Then continue reading to find details of the recipe!

  LT

Velnias - tai žodis, kuriuo privalau pradėti šį įrašą. Kodėl? Nes jau ilgą laiką negaminau kažko tikrai labai skanaus! Paprastai, nesu linkusi paskelbti savo blog'e recepto, kurį gaminau pirmą kartą savo gyvenime, bet šį kartą jaučiausi pranokusi pati save!!
Pastaruoju metu labai užsinorėjau mėlynių ir mąsčiau, ką iš jų galėčiau pagaminti, kai vieną dieną idėja tiesiog šovė į galvą - Obuolių ir Mėlynių Tarlaletės! Deja tada dar nežinojau, jog valgysiu ne šiaip paprastas mėlynes, bet paauksuotas mėlynes...kai atėjau į prekybos centrą, pamačiau, jog labai maža dėžutė mėlynių kainuoja 13 Lirų (apie 4 eurai). Kadangi dėžutė buvo maža, o aš esu smalsus žmogus, suskaičiavau kiek būtent vienetų joje yra ir gavau rezultatą 50. Šiek tiek paprastos matematikos ir matome, kad viena mėlynė kainuoja  0,26 centus. Ah...kartais ilgiuosi Lietuvos kur už dyką galiu mėlynių prisirinkti tiesiog iš miško...
Na, bet dabar jau pakalbėkime apie maistą. Aš niekada nereikalauju, jog pasigamintumėte mano receptus rašomus šiame blog'e, bet šį kartą tai padarysiu, nes buvo tiesiog velniškai skanu! Susiginčijau net su kambarioke, nes negalėjome pasidalinti paskutinės tarlaletės ir ji manęs maldavo, jog iškepčiau juos ir vėl. Ar jau prikausčiau jūsų dėmesį? Šaunu! Tada skaitykite toliau ir rasite receptą!


1 November 2016

World Vegan Day + Vegan snack recipe

EN

Do you know that 1st of November is World Vegan day? No? Well, I am sure y'all know now! When I was studying in high school for around 6 months I was Vegetarian, so I know about vegetarianism a bit, but about veganism the only thing I know is that vegans eliminated all the animal products from their eating routine. So as today is World Vegan day, I thought it would be nice to learn more about vegan lifestyle, have a conversation with one 15 years old girl who is vegan and also share with you one simple and easy vegan snack recipe. So let's begin! 

                   LT              

Ar žinojote, kad Lapkričio 1d. yra Pasaulinė Veganų diena? Ne? Esu tikra, kad dabar jau žinote! Kai mokiausi gimnazijoje, maždaug 6 mėnesius buvau vegetarė, tad apie vegetarizmą šiek tiek žinau, bet  viskas, ką žinau apie veganizmą tai, jog veganai nenaudoja jokių gyvūlinės kilmės produktų savo maisto racione. Kadangi šiandien yra Pasaulinė Veganų diena, pagalvojau, kad būtų šaunu sužinoti daugiau apie Veganų gyvenimo stilių, pakalbėti su viena jauna vegane, kuriai tik 15 metų bei pasidalinti vienu paprastu ir lengvu veganiško užkandžio receptu. Tad pradėkime!Changing the Game

EN

I always knew that in order to make your blog more successful and good, you have to pick one or two subjects you really like and you want to talk about it. Well, even though I knew that, but all this time I lied to myself and said: ' Yeaa I like those outfit posts, so I can also publish them time to time. Ou, traveling is my passion so I can post my pictures and share tips. More tips, about life? Yes, I can do that. Hauls? This I can do as well. ' - But no, Greta, you simply can't do everything since some of the things is really not your passion at all and it will never be so. So I narrowing my niche. From now on I am going to write only about 1 and only 1 single topic. 


  LT

Aš visada žinojau, kad norint savo blog'ą padaryti geresniu ir sėkmingesniu, tau reikia pasirinkti vieną ar dvi temas, kurios tau patinka ir manai, kad turėtum ką papasakoti. Na, nepaisant to, kad aš visą laiką tai žinojau, aš pati sau melavau ir sakiau: ' Taaaip, man patinka tie derinukų įrašai, tad aš taip pat galiu juos kartas nuo karto paskelbti. Ou, kelionės mano aistra, tad aš kelsiu savo nuotraukas ir pasidalinsiu patarimais. Daugiau patarimų apie gyvenimą? Taip, aš tai galiu. Pirkinių haul? Taip, aš galiu ir tai. ' - Bet ne, Greta, tu tiesiog negali daryti visko turint omenyje, kad kai kurie išvardinti dalykai net nėra tavo aistra ir niekada nebus. Tad aš siaurinu savo nišą. Nuo dabar aš pradedu rašyti tik apie 1 ir tik 1 temą. 


1 October 2016

14 Dienų Tylos

Labas, prieš maždaug tris savaites, vieną naktį man balsas pakuždėjo, jog man reikia parašyti dienoraštį ir juo pasidalinti ir su jumis. Man visada patiko rašyti ir turiu svajonę parašyti vieną dieną knygą, tad lai čia būna kaip vienas ilgas prologas prieš tikiuosi mano knygą. Daug pristatinėti savo dienoraščio nenoriu, nes visi atsakymai yra atsakomi jame. Tai nėra labai ilgos apimties darbas, tad galima jį įveikti ir per vakarą ar du. 
Niekada anksčiau, jokio rimto ar ilgo darbo nesu parašiusi, tad šis manau dar nebus labai tobulas ir puikus, bet tiesiog jame pakalbėjau apie gyvenimą užsienyje, apie kitas gyvenimiškas situacijas, motyvacija, darbus, sunkumus ir panašiai. Mano dienoraštį galite atsisiųsti paspaudę čia. Gero skaitymo ir iki kitų susitikimų!


21 September 2016

How to make better pictures without pro gear

Pakalbėkime apie fotografiją, draugai. Kai blog'ų rašymas, Instagram, Facebook puslapiai atrodo darosi vis populiaresni ir populiaresni, svarbi viso to dalis tampa nuotraukos. Mes visi matome gražias nuotraukas internete ir pagalvojame: ,,Norėčiau ir aš mokėti taip fotografuoti, bet aš neturiu vienų tų didelių ir brangių kamerų.'' Jei būtent tu taip manai, leisk man pasakyti, jog jei turi gerą fotoaparatą tai nebūtinai reiškia, jog pradėsi daryti puikias nuotraukas, tad neprarask vilties jei vienos jų neturi. Žinoma, gero fotoaparato turėjimas reiškia geresnę nuotraukų kokybę ir panašiai, bet tai nėra esminis dalykas. Šiame įraše aš noriu pasidalinti patarimais, kaip galite pagerinti savo nuotraukų kokybę be profesionalios įrangos, tad pradėkime.


Let's have a talk about photography, folks. As blogging, Instagraming, Facebook pages seems more and more trending, essential part of it becomes pictures. We all see beautiful pictures on the internet and think ,, Wish I could make something like that, but I don't have one of those big expensive cameras. '' If you think like this, let me tell you that if you have a good camera it doesn't necessary mean you will be making great pictures so don't lose your hope if you don't have one. Of course having a good camera means better pictures quality and so on, but it is not a main key. In this post, I want to share some tips how can you improve your pictures without having professional gear so let's start. 
19 September 2016

Have you done it yet? // 4

Ar ir vėl Sekmadienis? Taip, tikrai! Ir tai reiškia, jog laikas mano naujam savaitiniam įrašui!  Tikriausiai pirmiausia turėčiau paminėti, jog šiek tiek sunku rašyti šį įrašą, nes vis glostau savo plaukus, kadangi jie labai, labai garbanoti! Prieš kelias dienas išbandžiau savo kambariokės šampūną ir dabar mano plaukai labiau susigarbanoję nei paprastai yra ir man tai patinka! Tad išbandysiu šampūną kelis kartus ir kitą savaitę ir leisiu jums apie tai žinoti mano kitame savaitiniame įraše.
Ši savaitė man buvo ganėtinai smagi nors ir leidau laiką visiškai viena ir su nieko gyvai nesikalbėjau išskyrus padavėjus haha. Mano kambariokė šiuo metu išvažiavusi ir kadangi šią savaitę buvo Kurban Bayram šventė, žmonės kuriuos žinau, buvo išvažiavę iš Stambulo. Bet dabar pažiūrėkime, ką šią savaitę nuveikiau ir atradau aš.
P.S. Sekmadienį parašiau dalį šio įrašo, bet vėliau pasijaučiau nekaip, tad įrašas pasirodo tik Pirmadienio rytą. 


Is it Sunday again? Sure it is! And that means it's my new weekly post time! Well, first what I should say it's a bit hard to write this post, because I constantly touching my hair as it so, so curly! I tried my flatmate's shampoo other day and now my hair more curly then it normally is and I love it! So I will try couple of more times next week this shampoo and sure I will let you know about it in my next weekly post.
The week was quite fun for me even though I was all by myself and didn't talk to anymore face to face except the waiters haha. My flatmate is away and as it was Kurban Bayram celebration this week, people who I know, just left Istanbul. But now let's look what kind of stuff I did and discovered this week.
P.S On Sunday I wrote part of this post, but later I felt not good so this post is coming out only on Monday morning.
11 September 2016

Have you done it yet? // 3

Šią savaitę aš kai ką supratau. Berašant kiekvieną Sekmadienį po įrašą, nesvarbu, jog tai darau dar tik tris savaites, aš jau pradėjau klausinėti savęs ''Nejaugi savaitė praėjo taip greitai?'' Na, jei tavo savaitė buvo produktyvi ir tu nuveikei daugybę dalykų, labai šaunu, bet jei ne, tai gali tave priversti galvoti, jog laikas buvo šiek tiek iššvaistytas. Man iš tikrųjų įdomu pamatyti, ką šią savaitę atradau ir nuveikiau aš, tad be ilgos įžangos pradėkime. 


This week I understood something. By writing post every Sunday, doesn't matter that only three weeks have passed, I already started questioning myself '' Have the week passed so quickly?'' Well, if your week was productive and you did bunch of the stuff then it's great, but if not then it can make you think time was little bit wasted. I actually curious to look what this week I did and what discovered so without long introduction let's start.
4 September 2016

Have you done it yet? // 2

Hey, na tai kiek iš jūsų bičiuliai laukė mano antro savaitinio įrašo šį Sekmadienį? Iš tiesų didžiąją laiko dalį šią savaitę praleidau namie, bet vis tiek turiu ką jums papasakoti.
Šios savaitės geriausias momentas buvo diena praleista paplūdimyje! Paskutinį kartą paplūdimyje buvau prieš du metus, o paskutinį kartą maudžiausi atviroje vietoje net prieš tris metus! Na gerai, į jūrą aš taip ir neįlindau deja šį kartą, bet buvau tikrai laiminga, kad galėjau bent įmerkti kojas į orą bei į smėlį taip pat! Apsilankiau mieste pavadinimu Şile kur lankiausi tik prieš ketverius metus, tad buvo smagu pamatyti tą miestelį ir vėl. Keliavau kartu su dviem Lietuvaitėmis, tad buvo įdomu nes kai sėdėjome paplūdimyje ir pusryčiavome 10 sekundžių pasijaučiau lyg būčiau Lietuvoje kol neišgirdau berniuko kažką šnekant Turkiškai. Taip anksčiau dar niekada nebuvau pagalvojusi, tad buvo kažkas naujo bei buvo smagu susipažinti su naujais žmonėmis taip pat! O dabar pažiūrėkime, ką dar atradau šią savaitę. 


Hey, so how many of you guys was waiting for my second Sunday weekly post, ha? As a matter of fact  this week most of the time I was at home, but I still have stories I wanna share with you.
This week the best moment for me was definitely a day in the beach! Last time I was in beach was two years ago and last time I was swimming in a public was even three years ago! Okay, I didn't swim this week still unfortunately, but I was really happy to at least even feel a sea and sand as well with my own feet! I went to a city called Şile where I have been last time 4 years ago only so it was a great to see that place again. I went there with two Lithuanian girls which was a bit interesting for me, because when we was sitting in the beach and had picking for 10 seconds I thought I am in Lithuania until I heard one little boy said something in Turkish. That was the feeling that I never felt in Turkey so it's always nice to have new experience and meet new people as well! And now let's look what more I discovered during the week.3 September 2016

Bohemian me

Praėjusią savaitę mano pirmajame savaitiniame įraše aš supažindinau jus su blogere Kristina ir paminėjau, jog kartu įgyvendinome vieną projektėlį, bet nieko daugiau nepasakojau, nes norėjau jog tai pirmiau išgirstumėte iš pačios Kristinos, tad aš matėte jos įrašą apie tai? Jei ne, paspauskite čia. Kristina man padarė makiažą ir vėliau mes pasidarėme ir fotosesiją. Norėjau apie tai pašnekėti ir aš, tad dalinuosi istorija iš savosios pusės, nes tai tikrai man buvo įdomi patirtis.  


Last week on my first weekly post I introduced you with a blogger Kristina and I told that we made a little project together, but I wanted you hear about it from her first so have you seen it? If no, then check her blog post here to learn more about that. Kristina made a make up for me and later we had a photoshoot and I wanted to share a story from my view of point as well, because that's definitely was an interesting experience for me.28 August 2016

Have you done it yet? // 1

Labas bičiuliai, štai ir mano pirmasis savaitinis įrašas! Kažkur prieš kelias savaites pasidalinau naujiena, jog pradėsiu rašyti savaitinius įrašus, tad šiandien ta diena! Didžiausia problema su kuria susidūriau buvo dienos pasirinkimas. Kai sugalvojau šią idėją, mąsčiau apie Antradienius. Vėliau pasakiau ne, rašykim Pirmadieniais, bet galiausiai nusprendžiau jog tai bus Sekmadienis, tad nuo šiandien kiekvieną Sekmadienį rasite naują mano įrašą! Šios savaitės įrašas gali būti gal kiek ilgokas nei bus paprastai, bet jaučiu, jog turiu paaiškinti ką kiekviena tema reikš ir kodėl noriu ta tema su jumis pašnekėti. 
Na, o jei viską apibūdinti sutrumpintai tai noriu šiek tiek parodyti kas sėdi už ekrano ir rašo šiuos įrašus bei pasidalinti svarbia ir naudinga informacija taip pat + pasidalinti geriausiomis savaitės nuotraukomis.


Hello folks, so here is my first weekly post! Something like few weeks ago I announced that I will start publishing weekly blog posts so today is the day! The biggest problem that I faced with was picking the day. When I came up with this idea I was thinking about Tuesdays. Later I said no, let's do on Mondays, but in the end I picked Sundays so from today every week on Sunday you will find my new post! This week's post can be a little bit longer than it usually going to be, but I feel that I need to explain what every topic is going to be about and why I want to talk about this with you. 
Basically short story long I want to show a bit who is behind the screen writing these posts and share some important and useful information with you as well + share best pictures of the week. 
23 August 2016

7 Effective Tips To Save Your Money

Kai kalba pasisuka apie matematiką, aš esu visai niekam tikusi. Bet kai kalba pasisuka apie skaičiavimą ir pinigų taupymą, save galėčiau apibūdinti kaip gana patyrusią. Kaip pavyzdys, šiuo metu už didžiausią vertę turinčius daiktus kaip Iphone ar MacBook ar keliones į Paryžių ar skirtingus Turkijos miestus mokėjau pati iš savo kišenės ir tai galėjau sau leisti nes visada su savimi turėjau užrašų knygutę kurioje žymėdavau kiekvieną uždirbtą ir išleistą centą. Šiame įraše nusprendžiau su jumis pasidalinti patarimais kaip galite sutaupyti. Visi patarimai kuriais pasidalinsiu yra iš mano patirties. Nieko google sistemoje neieškojau ir tiesiog norėjau pasidalinti patarimais kuriuos išmokau  metams bėgant. Tad štai, 7 efektyvūs patarimai kaip galite sutaupyti. 


When the subject turns about math, I am the worst. But when the subject turns about counting and saving your money, I can describe myself as quite experienced one. As an example, the most expensive things that I own right now such as Iphone or MacBook or holidays that I made such as to Paris or different cities of Turkey I paid from my own money and I was able to afford it because I always had a notebook near me where I was writing down all the cents that I earned and that I spent. In this blog post I have decided to share with you some tips how to save your money. All the tips I am going to share with you is from my experience. I didn't googled anything and I just wanted to share with you what I learned in years. So here you go. 7 effective tips to save your money. 
13 August 2016

5 Years in Turkey

2011 Liepos 24d. 18 -os metų mergina, tik neseniai atsiėmusi mokyklos brandos atestatą sėdėjo viena lėktuve kuris skrido kryptimi Vilnius - Antalija be jokios atgalinės datos sugrįžti atgal. Visą gyvenimą buvusi užsispyrusi ji tuomet pasakė: „Nestudijuosiu. Važiuoju gyventi į Turkiją“. Ir ji taip ir padarė. Užsispyrusi panelė nežinojo kurioje gatvėje bus naujieji jos namai, nes ji net nežinojo kokiame mieste gyventi. Ji nežinojo ką veiks, iš ko gyvens, nemokėjo kalbos, nepažinojo kultūros, religijos ir tiesiog visiškai neturėjo jokio plano nes išvažiavo tam, kad išvažiuoti. Ji žinojo tik vieną dalyką - kur praleis pačią pirmą savaitę ir daugiau nieko. 
2016. Liepos 24d. 23- ų metų mergina jau suaugo, bet vis dar išliko tokia pati užsispyrusi. Šiandien ji atsikėlė ir suprato, jog praėjo jau penkeri metai. Šiuo metu ji turi ne tik atestatą, bet ir aukštojo išsilavinimo diplomą. Dabar ji jau žino kurioje gatvėje gyvena, kuriame mieste. Ji žino ką veiks nors vis dar nežino iš ko gyvens. Bet dabar ji jau moka kalbą, pažįsta kultūrą, religiją ir turi planą. Ir taip, ji vis dar Turkijoje. Per penkerius metus ji suprato, jog ji nori pabuvoti visur, bet dabar jau frazę ''Namai namučiai'' vis sugrįžtant namo ji sakytų nebe Lietuvai, o Stambului. Ir taip, žodį JI reikėtų pakeisti žodžiu AŠ. 


24th July 2011. 18 years old girl who recently graduated from school was sitting now alone in a plane which flew from Vilnius to Antalya without any ticket to return. All life she was stubborn so then she said: I won't study. I am moving to Turkey“. And she did it. Stubborn girl didn't know in which street her new home will be because she even didn't know in which city to live. She didn't know what she will do, where she will get money from, didn't know the language, culture, religion and just simply had no plan at all because she left just in order to leave. She knew only one thing - where she will spend her first week and thats all.
24th July 2016. 23 years old girl now grew up but still remained stubborn. Today she woke up and understood that it's been five years. Now she has not only school, but university diploma as well. Now she knows in which street she is living, in which city. She knows what she is going to do, but still don't know where she will get money from. But now she knows the language, culture, religion and she has a plan. And yes, she still in Turkey. Within five years she understood she wants to go everywhere but now phrase ''Home sweet home'' she would say not to Lithuania anymore but to Istanbul. And yes, word SHE should be replaced by word I. 


6 August 2016

6 Ways to Celebrate Your Blog Anniversary | Blogiversary

Iš vienos pusės tinklalapio gimtadienio šventimas gali atrodyti nieko rimto, bet jei jūs turite savo tinklalapį ar kokį kitą internetinį puslapį tikriausiai sutiksite, jog tai gali atrodyti kaip tikrai rimtas dalykas priverčiantis jus apžvelgti ir pamatyti kiek pastangų ir jėgų įdėjote į visus tuos metus ir įrašus. Ir be to, tai gali būti puikus pretekstas padaryti ką nors smagaus tiek sau, tiek jūsų skaitytojams taip pat. Prieš kelias savaites peržiūrinėjau savo senus svetainės įrašus kai pamačiau 'Velnias, po dviejų savaičių bus metai kai rašau savo tinklalapį ', tad nuo to laiko pradėjau ieškoti būdų kaip galėčiau paminėti savo svetainės gimtadienį, pažymėti savo tikslus bei pakviesti skaitytojus švęsti su manimi kartu. Šiame įraše noriu su jumis pasidalinti 6-iomis idėjomis kaip galite atšvęsti savo tinklalapio gimtadienį. O kadangi mano vienerių metų tinklalapio gimtadienis praėjo prieš kelias dienas, štai nuoroda į įrašą jei norėtumėte daugiau apie tai paskaityti. Tiesiog paspauskite čia

From one point, celebrating blog anniversary can look like a not big deal, but if you own a blog or any other your own webpage, then you may agree that it can actually look like a big deal as you are able to look through of all the effort you made in those years. And besides, it can be a great excuse to do something fun for yourself and for your readers as well. Few weeks ago I was looking through my old blog posts and it made me to realise ' Damn, two weeks later it will be a year as I am blogging' so since then I started to look ways of how I can celebrate my blog anniversary, mark my goals and invite my readers to celebrate it together with me. So here is  6 blog anniversary party ideas I want to share with you. And as my 1 year blogiversary already finished few days ago, here is a link to my blog post for this occasion if you would like to see it. Just click here.4 August 2016

Hey, it's my blog b-day!

Su gimimo diena, mano mielas blog'e. Taip, šiandien mano blog'o gimtadienis ir tai vieneri metai kaip aš rašau. Mano mažylis auga! Na, turėčiau prisipažinti, jog šiek tiek keista sakyti '' vieneri metai kaip rašau'', nes turėjau keletą kitų blog'ų jau ir anksčiau praeityje, tad negaliu sakyti, jog tai metai kaip rašau, bet tikrai tai nebus melas jei pasakysiu, jog vieneri metai suėjo būtent ŠIAM blog'ui. Šiame įraše norėčiau apžvelgti šiuos metus, paskelbti kelias naujienas, pasidalinti mintimis ir tiesiog švęsti su jumis kartu, tad prašau parodykite šiek tiek savo meilės mano blog'ui ir skaitykite toliau. 

Happy birthday, my dear Blog. Yes, today is my blog's birthday and it is 1 year as I am blogging. My baby is growing up! Well, I have to admit that it's kind of strange to say ''1 year as I am blogging'' because I owned few other blogs before in the past so I can't say it's a year as I am blogging, but definitely it won't be a lie if I tell you that it's 1 year for THIS blog. In this post I would like to review this one year, announce some exciting news, share my thoughts and celebrate with you together so please give a bit of your love to my blog and continue reading. 


30 July 2016

3 Ways to Decorate your Cupcakes

Pirmiausia noriu pasakyti, jog supratau, kad kepimas nėra toks lengvas dalykas. Tad mano nuoširdi pagarba visiems profesionaliems kepėjams, aš žaviuosi tai ką jūs darote. Man patinka naršyti telefone ir ieškoti įvairių gaminimo ir maisto puošybos idėjų ir savo kompiuteryje turiu daugybę išsaugotų nuotraukų ir kai sakau daugybę patikėkite manime, nes aš nejuokauju. Vieną dieną pasakiau, jog jau laikas padaryti ką nors smagaus, tad šiame įraše noriu pasidalinti trimis lengvomis ir paprastomis idėjomis kaip galite papuošti savo keksiukus. Jei kalbai pasisukant apie maistą jūs esate toks žmogus, kuris žiūri video štai mano filmukas kurį padariau. Tiesiog paspauskite čia. Na, o jei jūs toks žmogus kuris skaito ir žiūri nuotraukas, skaitykite mano įrašą toliau. 


Well, first I should say that I understood that baking is ain't no easy. So my sincerely respect for all of the professional bakers, I admire what you do. I like to scroll my phone and look for different cooking and food decorating ideas and in my laptop I have way too many pictures like that saved and when I say way too many, trust me because I ain't no jokin'. One day I said it's time to do something fun so in this post I want to share with you 3 simple and easy decorating ideas for your cupcakes. If you are kind of video looking person when the subject turns about cooking then here is my video I made. All the instructions were written in Lithuanian, but I am sure you will understand everything as I recorded all of the steps. And besides I will share recipe here with you in English so you totally can open my video if you want to. You can find it here. And if you are kind of recipe reading and pictures looking person then continue reading this post. 


25 July 2016

Bursa Guide

Kaip ir žadėjau ilgai nelaukus naujas įrašas apie miestą pavadinimu Bursa! Kadangi į Bursą atvykome maždaug apie 12 val. turėjome beveik visą dieną apžiūrėti pagrindines miesto lankytinas vietas bei paragauti Iskender kebabo, dėl kurio tikriausiai ir susigundžiau vykti į šią trumpą išvyką. Kas neskaitė mano praito įrašo kur pasakojau apie kitus aplankytus miestelius šioje išvykoje, siūlau pirmiau perskaityti minėtą įrašą kurį galite rasti paspaudę čia. Na, o dabar pakalbėkim daugiau apie pačią Bursą. 


As I promised, without waiting too long here is my new blog post about city called Bursa! As we came to Bursa around 12 p.m. we had almost whole day to discover the main city's attractions and to taste Iskender kebab which was probably the reason why I agreed to make this short trip. Those who didn't read my last post where I told about other towns visited during this trip, I suggest first read that post which you can find by clicking here. Well and now, let's talk more about Bursa. 

20 July 2016

Both cute but so different | Mudanya and Cumalıkızık village

Visai neseniai kartu su drauge nusprendėme leistis į trumpą spontanišką išvyką. Kadangi nei man, nei draugei anksčiau neteko lankytis Bursos mieste, o jis tik pusantros valandos kelio nuo Stambulo, tad tarėme kodėl gi ten nenuvykus? Ketvirtadienio rytą draugė surado pas ką galėtume prisiglausti nakčiai, tos pačios dienos vakarą nusipirkome kelto bilietus ir jau penktadienį 8 - tą ryte sėdėjome kelte. Per kelias dienas aplankėme tris skirtingus miestus - kaimelius, tad pagalvojau, kad patogiausias būdas papasakoti mūsų nuotykius padalinant kelionę į dvi dalis, tad šiame įraše būtent norėčiau pakalbėti apie du gražius, bet labai skirtingus miestelius Mudanya ir Cumalıkızık kaimelį. 


Recently together with my friend we decided to go on a short spontaneous trip. Since neither me, nor my friend ever visited Bursa before, and it's only a half hour away by ferry from Istanbul, we thought why not to go there? Thursday morning my friend found where we can stay for a night, same day in evening we bought ferry tickets and on Friday 8am. we were sitting in the ferry. Within a few days we visited three different cities - villages, so I thought that the most convenient way to tell about our adventures is to divide the trip into two parts so in this blog post I would like to talk about two beautiful but very different towns Mudanya and Cumalıkızık village. 12 July 2016

Breakfast at Hang cafe

Turbūt nieko nėra geriau kaip atsibusti ryte ir žinoti, jog šiandien tau nereikės ruošti pusryčių pačiam ir tiesiog galėsi jais mėgautis mieste kartu su drauge. Būtent toks ir buvo tas rytas. Jau kuris laikas kaip draugė vis šneka apie atrastą naują kavinę kur anot jos yra geriausi Turkiški pusryčiai mieste. Kadangi Ramadanas kaip tik baigėsi (tie kas seka tik mano blog'ą tikriausiai nežinojo, bet visą mėnesį pasninkavau) tad pasninkui pasibaigus ir prasidėjus atostogoms, pagaliau buvo galima pasimėgauti pusryčių malonumais.   

Perhaps there is nothing better than to wake up in the morning and to know that today you don't have to prepare breakfast by yourself, because you will be able to enjoy them in the city together with your friend. For some time my friend is keep telling me about new discovered cafe where according to her it's the best Turkish breakfast in the city. Since Ramadan is over (those who only read my blog probably don't know, but I was fasting for the whole month) so as fasting is over and holidays have started I finally had a chance to feel a pleasure of breakfast. 


5 July 2016

Last Iftar dinner

Prieš pradedant šį įrašą, norėčiau labai trumpai atlikti viešą išpažintį. Kadangi esu labai įsitraukusi į filmukų filmavimą ir redagavimą (visą Ramadano laikotarpį filmavau ir kėliau filmukus į Youtube kiekvieną dieną), tad nuoširdžiai prisipažinsiu, kad pamiršau savo blog'ą. Tad daviau sau pažadą, jog pasninkui pasibaigus, pradėsiu rūpintis savo tinklapiu labiau ir skirsiu jam daugiau dėmesio ir meilės. Tad pažadus po truputi pildau ir šį įrašą skelbiu jau šiandien o ne praėjus savaitei ar daugiau laiko nuo įvykių.
Vakar vakare buvo paskutinė Ramadano vakarienė, tad norėjau su jumis pasidalinti kas buvo ant mano stalo. Jei perskaitęs galvoji kas tas Ramadanas siūlau prieš tai paskaityti mano įrašą šia tema paspaudus čia


Before starting this post, I would like to make a short public confession to you. At the moment, I am so fully devoted myself to video making and editing (for the whole Ramadan month I was making daily vlogs) so I can honestly say that I forgot my blog. Because of that I made a promise that right after Ramadan ends, I will start take care of  my blog more and give it some love. So little by little I am making my promises and writing this post now, not a week or more later from the time of events.
Yesterday I had my last Ramadan dinner so I wanted to share with you what was on my table. If after reading this you don't have idea what Ramadan is, I suggest first read my blog post about it here.


4 July 2016

How much you know about Ramadan?

Šiandien yra paskutinioji Ramadano diena. Šis įrašas greičiausiai turėjo pasirodyti pačią pirmąją Ramadano dieną, bet ir paskutinioji nėra taip jau blogai, ar ne? Iš poros draugų, gyvenančių Lietuvoje teko ne kartą išgirsti įvairius, kartais juokingus klausimus apie religiją ar Ramadaną, tad supratau, kad nemažai žmonių žino labai, labai mažai, tad prieš mėnesiui pasibaigiant būtinai norėjau parašyti šį įrašą ir pateikti trumpą ir pagrindinę informaciją apie tai kas būtent yra tas Ramadano mėnuo? 


Today is the last day of Ramadan. I suppose this post had to appear on my blog on the very first day of Ramadan, but the last day it's also not so bad, right? Not one time my Lithuanian friends asked  me different, sometime silly questions about religion or Ramadan, so I realized that a lot of people don't know much so before month ends I wanted to write this post to give short and basic information about what Ramadan is? 16 June 2016

When stereotypes breaks - ANTAKYA

Gavusi pakvietimą į draugės brolio vestuves nudžiugau, nes žinojau, kad jos bus rengiamos Hatay regione, Antakijoje. Tai reiškia, jog turėsiu galimybę apsilankyti visai naujoje vietoje, visai naujame mieste.
Mano nuomone, kad ir į kokią šalį ar regioną vyktumėme mes turime susidarę bent vieną išankstinę nuomonę ar stereotipą apie vietą į kurią vykstame. Tarkime vykdami į Italiją manau kiekvienas pagalvojame ,,O, ten bus skaniausios picos'' ar vykdami į Prancūziją pagalvojame, kad būtinai reikia suvalgyti Krusaną. Tad taip ir aš vykdama į Hatay turėjau susidariusi savo išankstinę nuomonę: ''Karšta, nėra žalumos ir yra tik lygus plynas laukas, nėra gražių turistinių vietų, nuostabus maistas''. Ir iš šių keturių iš anksto nusistatytų nuomonių, pasitvirtino tik viena, o likusios trys buvo sulaužytos. 


I felt happy after receiving an invitation to a friend's brother's wedding, because I knew that it will be held in Hatay, Antakya. This means that I will have the opportunity to visit a new place, a new city.
In my opinion, no matter in which region or country we would go, we have a preconceived notions and stereotypes about the place we are going. Suppose you want to go to Italy, I think everyone thinks ''Oh, there is the most delicious pizzas'' or if you go to France, we think we must to eat a croissant there. So am I before going to Hatay had my own preconceptions: ''It's hot, there is no green places and it's just one big plain, there isn't beautiful touristic places, very delicious cuisine''. And from four preconceptions only one was true and the rest three were broken. 


9 June 2016

Bad decision makes good stories


Negalėčiau pasakyti, jog mano atveju būtent bad decision (liet. blogi pasirinkimai) padarė šią istoriją gražia, bet galiu pasakyti, jog tai tapo tikrai a good story. (liet. gera istorija) Šiandien noriu jums pasakyti vieną dalyką - niekada nebijokite rizikuoti. Niekada nebijokite eksperimentuoti, priimti netikėtus sprendimus, nes esu įsitikinusi būtent tokie sprendimai jums atneš gražiausias ir smagiausias gyvenimo akimirkas. Bet kad suprastumėte link kur suku, pradėkime viską nuo pradžių.


I can not say that in my case bad decision made this story beautiful, but I could say that it became a good one. Today I want to tell you one thing - never afraid to take a risk. Never be afraid to experiment or decide something spontaniously, because I believe that these decitions will bring you the most beautiful and funniest moments of your life. But to understand where I am getting at, let’s start everything from the beginning.

29 May 2016

Take a moment to enjoy - Çikolata Kahve

Tikriausiai nesumeluosiu sakydama, jog vienas didžiausių mano pomėgių yra naujų skonių ir naujų vietų paieška. Galiu praleisti net kelias valandas internete ieškodama naujų, dar nelankytų kavinių. Peržiūriu visas nuotraukas, visus atsiliepimus ir t.t. Tokiu būdu plečiu savo lankytų ir dar nelankytų vietų sąrašą. Jau tikriausiai du ar trys metai kaip Foursquare programa yra mano geriausias draugas. Pastebėjau, kad Lietuvoje ji nėra itin populiari, bet ji tikras atradimas maisto mylėtojams. Galite greitai surasti šalia savęs esančias kavines, matyti visą informaciją, nuotraukas, įvertinimus ir atsiliepimus. Išduosiu paslaptį, kad per tuos kelis metus besinaudojant šia programa, parašiau atsiliepimus apie kiekvieną, kiekvieną savo lankytą vietą. Tiems, kam įdomu mano profilį galite rasti paspaudę ČIA.
Kadangi mane visada žavėjo mažos, jaukios ar dar neatrastos kavinukės, būtent apie tokią ir noriu pakalbėti šiame įraše. 


Probably it wouldn't be a lie by saying that one of my biggest passion is searching for new flavours and places. I can spend even few hours on the internet looking new, have not yet visited cafes. I am looking trough all the pictures, feedbacks and etc. In this way I am expending my list of visited and not visited yet cafes. It's probably two or three years as Foursquare is my best friend and it's real discovery for food lovers. You can quickly find cafes close to you, see all the information, pictures, ratings and feedbacks. I can say the secret that during those few years of using this program, I wrote reviews of each, each places of the places that I visited. For those who are interested, you can find my profile by clicking HERE.
Since I have always been fascinated by the small, cozy or not discovered yet cafes, exactly about one of them I want to talk in this post.

22 May 2016

New home

Labas! Visų pirma, labai smagu rašyti jau visai iš kitos vietos, visai iš kitos šalies. Nors jau beveik dvi savaitės kai nesu Lietuvoje, tik dabar atradau laiko pagaliau parašyti šį įrašą. Kadangi pagaliau įsikūriau, galiu pasidalinti naujienomis ir su jumis.

Hello! First of all it is so nice to write completely from different location, from another country. Although it's almost two weeks as I am not in Lithuania anymore, only now I found time to finally write this post. As I settled down, I can share news and with you.

9 May 2016

Spring cleaning

Pavasario tvarkymasis - tikriausiai šie žodžiai jums asocijuojasi su didžiuoju pavasariniu namų valymu ir tvarkymu kai išvalomas kiekvienas jūsų buto ar namo kampelis. Kadangi jau tikrai galima sakyti, jog pavasaris pagaliau atėjo, tad ir aš nusprendžiau apsitvarkyti, bet ne kambarį ar butą, o savo socialinius namus, t.y blog'ą. 

Spring cleaning - probably these words associate with big springtime home cleaning when you clean every corner of your apartment or house. As already you can say that spring finally came and so am I decided to make spring cleaning but not the room or apartment but my social house, i.e blog.


1 May 2016

Mother's day

Pradėsiu nuo to, jog sveikinu visas mamas su jūsų diena!
Man šis rytas prasidėjo anksti, nes jau 7-tą ryto suskambo mano žadintuvas. Kartu su sese nusprendėme nustebinti mamą ir paruošti pusryčius į lovą. Būtent šia įdėja ir noriu su jumis pasidalinti, nes suruošti pusryčius nėra sunku, ir gal kitais metais ar tiesiog net be progos galėsite nustebinti savo mamą bet kurį ateinantį savaitgalį, nes speciali proga manau tam net nereikalinga.

Let me start by congratulating all the mothers with your day!
For me this morning started early because 7am my alarm clock rang. Together with sister we decided to surprise our mother by preparing breakfast in bed. It is this idea that I want to share with you because breakfast is not difficult to make and maybe next year or even any upcoming weekend you can surprise your mother because no special occasion needed. 


19 April 2016

Krakow

Jau daug metų kalbai pasisukus apie Lenkiją, iš visų ten apsilankiusių žmonių išgirstu būtent vieną dalyką: ,,O, Krokuva tikrai labai gražus miestas’’. Kadangi jau ganėtinai senai pažadėjau kelioms draugėms atvykti jas aplankyti Varšuvoje, nusprendžiau pasinaudoti proga ir smalsumo vedama aplankyti Krokuvą taip pat. Norėjau savo pačios akimis pamatyti tą gražų miestą Krokuvą apie kurį visi tik man ir kalbėjo. 
Į Krokuvą atvykau jau sutemus, apie šeštą valandą vakaro, tad įsikūrus hostelyje, kartu su drauge leidomės tyrinėti naktinio miesto. Buvo šeštadienio vakaras, tad miestas buvo pilnas gyvybės ir jame virė veiksmas. Pirmas įspūdis buvo neblogas nors ir šaltukas neleido džiaugtis ir ilgiau tyrinėti   miesto gatveles ir aikštes. Kadangi lankiausi Krokuvoje prieš Šv. Velykas, miesto aikštę gaubė daug įvairių ir spalvingų Verbų kurias taip pat buvo galima ir įsigyti vienoje iš daugelių turgaus prekyviečių pačiame aikštės viduryje. Taip pat ten įsikūręs vienas iš Krokuvos pasidižiavimų įtrauktas į Unesco paveldų sąrašą - Turgaus halė ( lenkiškai Sukiennice). Ten galima rasti įvairių suvenyrų, o antrame aukšte Lenkų dailės galeriją. Pasivaikščiojus po pagrindinę aikštę, su drauge nusprendėme nueiti iki Žydų kvartalo - Kazimierz kuriame gausu įvairiausių užeigų ir barų. Kadangi draugės nemačiau visus metus, tad norėjosi kur nors jaukiai įsitaisyti ir leistis į pokalbį su drauge. Deja, rasti jaukią vietelę buvo tikrai labai nelengva, nes šeštadienio naktį visos vietos buvo sausakimšos. Po kelių valandų spėjome ir išalkti, tad paragavau turbūt populiariausio greitojo lenkiško maisto - Zapiekanka. Tai ilgas sumuštinis užkeptas grybais ir sūriu kurį galima nusipirkti už kelis zlotus. Patys skaniausi Krokuvoje būtent šiame rajone, tad siūlau ragauti juos tik ten! Pavalgius, jau vėlai naktį, grįžome į hostelį, nes užsibūti dar ilgiau nesinorėjo, nes rytoj lauks pažintis su Krokuva jau dienos metu.

For many years when the subject turns about Poland, all I was hearing from the people who visited this country was: ,,Oh, Krakow is a very beautiful city''.  As a quite long time ago I promised for a couple of my friends come to visit them in Warsaw, I decided to take the opportunity and visit Krakow as well.  I wanted with my own eyes to see that beautiful city Krakow that everyone were talking about.
In Krakow I arrived after dark, around six o'clock in the evening so after we settled down in the hostel we went out to explore city in the night. It was a Saturday night so city was full of live. The first impression was good despite the fact chill didn't let us to enjoy and explore streets and squares for long. As I was visiting Krakow before Easter, the town square was surrounded with lots of different colorful Easter palms which you also were able to buy in one of many marketplaces right in the middle of the square. Also there is located pride of Krakow which is included in Unesco world heritage list - Cloth Hall ( Sukiennice). There you can find a variety of souvenirs and Polish art gallery in the second floor. After we had a walk in the main square me and my friend decided to go to Jewish block - Kazimierz which has wide variety of pubs and bars. As I haven't seen my friend for a year, I wanted to cozy sit somewhere and just have a chat. Unfortunately finding a cozy place was not so easy because on Saturday night all the places were packed. Few hours later we got hungry so I tasted probably the most popular Polish fast food - Zapiekanka. It is long open-face sandwich topped with mushrooms and cheese which you can buy for few zloty. The most delicious ones is in this particular neighbourhood so I suggest to taste them right there! Later, at late night we came back to our hostel, because tomorrow meeting with a Krakow in a day time is waiting for us.

6 April 2016

Morning rituals

Yra žmonių kurie ruošiasi vasarai besportuodami, ir sveikai maitindamiesi ir yra žmonių tokių kaip aš - ar žiema ar vasara bet saldumynų kiekis nemažėja. 
Jau kelios savaitės vis planuoju, jog būtų į naudą ir man šiek tiek daugiau pajudėti, atkreipti dėmesį į tai ką valgau ir panašiai. Bet galvoje vis girdžiu pasiteisinimus: ,,O, dabar keliausiu tai negaliu. Nusimato geras savaitgalis ir negi valgysiu salotas kai kiti kimš kepsnius. Dabar Velykos, reikės paragauti tų šokoladinių kiaušinių ir panašiai''. Tad taip ir bėga pastarosios savaitės su įvairiais pasiteisinimais ir vis dar toliau laisvomis dienomis leidžiu rytais pasimėgauti mažomis nuodėmėmis. 
Bet juk pirmadienis jau ne už kalnų, tad gal vertėtų imtis permainų??


There are people who are getting ready for the summer by making sports and eating healthy and there are people like me - or it's winter or it's summer but amount of sweets is not decreasing.
It's already a few weeks as I am planning that it would be good if I start to move a bit more, pay attention of what I eat and etc. But in my head I keep hearing excuses like: ,, Oh, I will be traveling so I can't. Good weekend it about to come so am I going to eat salads when others will eat steaks? Now it's Easter so I will have to taste those chocolate eggs and so on''. So my time passing by like that with different excuses and I still in my day off's let myself to have a little sin. 
But Monday just around the corner, so maybe it's worth to start making some changes?   

1 April 2016

My first SwapBox | outgoing

Mažiau nei prieš mėnesį gavau pasiūlymą iš vieno labai mielo žmogaus Eglės padaryti SwapBox. Tiems kas nežino kas tai yra, trumpai pasakysiu, jog tai dviejų žmonių susitarimas tarpusavyje už tam tikrą pinigų sumą apsikeisti siuntiniais. Nors jau keli metai esu užsiregistravusi swap-bot.com puslapyje ir esu pripratusi nepažįstamiems žmonėms pirkti daiktus ir mainytis siuntiniais, tai buvo vis dėlto šiek tiek kitokia patirtis. Prisipažinsiu nėra lengva išrinkti žmogui dovanas kurio visai nepažįsti. O juk taip norisi kad jam viskas patiktų!

Less than a month ago I got an offer from one very nice human being name Eglė to make a SwapBox. For those who do not know what it is I will briefly say that it's an agreement between two people to exchange parcels for certain amount of money. Although it's been more than few years as I am a member of swap-bot.com community and I used to buy and exchange things with strangers, however it was different experience. I can admit that it is not easy to pick something for a person which you completely don't know. And you really want that she like everything!  

12 March 2016

Morning views

Kai aš atsikeliu, mano ryto vaizdas atrodo maždaug taip. Mūsų šuniukui nuo pat mažens patinka gulėti ant lovos ar sofos jei tuo metu kas nors yra šalia jos. Kadangi mūsų šeimoje aš atsikeliu vėliausiai, šuniukas visada užšoka ant mano lovos ir įsitaiso šalia mano kojų, tad pirmas dalykas kurį pamatau pramerkus akis- ji. Aš taip pat leidžiu sau niekur neskubėti ir pasidarau arbatos, kavos ar vaisių kokteilį kaip šiuo atveju. Niekada nesu skaičiusi jokio Orhan Pamuk darbo, tad kadangi ši knyga gulėjo ant mano mamos lentynos, aš ją pasiemiau ir dabar bandau susipažinti su šiuo Turkų rašytojo rašymo stiliumi ir pasakojama istorija. Na ir vėliau žinoma ateina laikas ruošti pusryčius ir 8 iš 10 kartų tai būna kažkas saldaus, tad nenuostabu kodėl Greta nėra plona. Jau daug daug metų esu priklausoma nuo šokolado ir kitų saldumynų ir tiesiog kiekvieną dieną privalau suvalgyti kažką saldaus, tad šiuo metu tikrai galvoju pradėti programą ir atsikratyti šiuo ypročiu bei išsivalyti tiesiog savo organizmą. Tad leisiu jums apie tai žinoti. Na ir dabar kai publikuoju šį įrašą aš esu kažkur pakeliui į Lenkiją...tad atsiprašysiu tų kurie laukia mano įrašų ir video, bet kadangi šiuo metu keliauju o grįžusi turėsiu daug dienų už tai atidirbinėti, negaliu laikytis grafiko, tad teks truputi palaukti mano naujų įrašų ir video. See you later, alligator!


When I wake up, my morning view looks pretty much like this. Our puppy since she was little likes to lie on the bed or a couch if somebody from us is next to her. As I in our family waking up the last, puppy always jumps on my bed and lying down next to my feet so first thing what I see when I open my eyes is -she. I also allow myself not to rush and have a drink like tea, coffee or smoothie as in this case. Moreover I never read any of Orhan Pamuk's works so as this book was on my mother's shelf I took it and now trying to get know this Turkish writer way of writing and telling the story. And more later is of course time to make a breakfast and 8 out of 10 times it's something sweet so no surprise why Greta is not skinny. As many many years I am addicted of chocolate and sweets and I just must to eat something sweet every single day,  I am seriously thinking to make a detox program and get rid of this habit. So I will let you know about making this program as well. And now when I am publishing this post, I am somewhere on the way to Poland... so I apologise to those who are waiting my posts and videos, but as I am traveling at the moment and later on I will work for many days, I can't follow the schedule so you will have to wait for a while to see my next blog posts and videos. See you later, alligator! 


4 March 2016

So many ANNOUNCEMENTS !

Labas, šiandien noriu tiesiog su jumis šiek tiek pabendrauti ir pasidalinti keliomis naujienomis, asmeniškumais bei nuotraukomis...
Jau pradėjau susitaikyti su ta mintimi, kad mano gyvenime viskas pagal planą niekada nevyksta ir tenka prisitaikyti prie susidariusių aplinkybių, tad apie viską nuo pradžių.

Hello, today I want just chat with you a little and share some news, pictures and tell about my life...
I started to get use with the idea that nothing in my life goes as planned and I have to adapt myself to different circumstances, so let's start from the beginning.28 February 2016

It's all about the brunch

Tik prieš dvi savaites pasidalinau įrašu apie savo priešpiečius, o jau dabar aš vėl grįžtu čia su nauju įrašu apie tai. Na, manau kiekvieną kartą beruošdama priešpiečius sau aš juos pakeliu į visai naują lygį ir sekantys kuriuos turėsiu tikriausiai atrodys kaip koks prabangus dalykas lyg aš būčiau princesė kažkokios tai karalystės.
Šiuo metu, be darbo ir namų daugiau nieko nematau. Ir mano tipinė diena namie yra video filmavimas, nuotraukų darymas, įrašo rašymas, nuotraukų redagavimas, video redagavimas ir ėjimas miegoti. Priešpiečiai dabar vienintelis laikas kai galiu sustoti ir susitelkti tik ties maistu ir Turkišku serialu, taigi dabar man jie lyg ritualas ir laikas kai galiu palepinti ir save. 

Just two weeks ago I shared a post here about my brunch and now I am back again with the new one. Well, I guess every time I am making a brunch for myself I am bringing it to a brand new level and the next one I will have should look like a damn fancy thing as I were a queen of some kind of kingdom. 
Currently besides the work and home I am not seeing anything else. And my typical day at home is film a video, take pictures, write something for blog, edit photos, edit videos and go sleep. So brunch is the only one time that I can stop for a bit and focus on the food and Turkish serial so brunch became for me more like a ritual and time when I can spoil and myself. 


13 February 2016

Brunch

Tomis dienomis, kurias galiu vadinti laisvadieniais man niekas kitas taip nepatinka kaip pusryčių ar priešpiečių ruošimas. Dienoje gali neegzistuoti nei pietūs, nei vakarienė, nes puikiai sugebėčiau išgyventi ir be jų. Du labiausiai man patinkantys dalykai tai būtent Turkiški pusryčiai ar priešpiečiai su bandelėmis, jogurtukais, kava, sultim, vaisių kokteiliais ir panašiai.
Jau kuris laikas pastebiu, kad būtent tada kai turiu laisvadienį ir būnu namie visiškai viena, man patinka suruošti štai tokį stalą kur svarbiausia dalis ne pats maistas o jo dekoravimas, lėkščių parinkimas, spalvos, kompozicija ir visa kita. Kai pasitaiko tokios progos iš vakaro visada mintyse pagalvoju ką suruošiu ryte ir kaip viskas turės atrodyti. Gal skamba ir keistai, bet kiekvienas turime įvairiausių savo aistrų. Skatinu ir jus kartais nepamiršti tiesiog pasimėgauti maistu ir jo išvaizda. Na o dabar, kas į svečius pusryčiams ar priešpiečiams? 

In those days which I can call as my day off I don't like anything else as much as I like breakfast or brunch preparation. Lunch or dinner may not exist, because I could perfectly survive without them. Two things I love the most is exactly Turkish breakfast or brunch which includes rolls, yogurts, coffee, juice, smoothies and etc.
For some time now I see that exactly when I have a day off and I am completely alone at home, I like to prepare a table like this where the most important part is not the food, but its decoration, plates selection, colors, composition and everything else. When there is such a chance to have this kind of morning, in the evening I always think in my mind what to make and how everything will look like. Maybe it's sounds odd, but everyone have their own kinds of passions. I encourage and you not to forget sometimes just enjoy the food and its appearance. Now who wants to be my guest for breakfast or brunch?     


7 February 2016

Highlights of 2015

Taip, žinau...jau praėjo daugiau nei mėnuo kaip dabar yra 2016 ir aš tik dabar rašau tokį įrašą. Nors oficialiai metai prasideda nuo Sausio 1, man jie prasidėjo tik nuo Vasario 1. Skaičiau ne mažai kitų blogerių tokius įrašus ir susidarė bendras vaizdas, jog metai daugumai buvo geri ar net labai geri pilni įvairių nuotykių. Aš žodžių į vatą nevyniosiu ir pasakų apie gerą gyvenimą nekursiu. Man 2015 buvo patys blogiausi metai gyvenime, nes nutiko daug blogų dalykų. Nenoriu skleisti blogų emocijų, tad noriu peržvelgti visus gerus dalykus nutikusius man šiais metais, nes kartais kad ir kaip blogai gali būti, vis tiek reikia įžvelgti gerus ir teigiamus dalykus gyvenime. 


Yes, I know...it's more than a month as it is 2016 and I only now writing this type of post. Even-though officially year starts from January 1st, for me they started from February 1st. I read many other bloggers this type of posts and it seems that for others year was good or very good with lots of adventures. I won't create a stories about good life or wear a pink glasses. For me 2015 was the worst year in my entire life, because many bad things just happened. I do not want spread bad emotions so I would like to look at good things happened for me this year, because sometimes no matter how bad everything could be, still you have to see a bright and positive side in your life.


January

* Įvykdžiau savo seną svajonę aplankyti Paryžių.
* Accomplished my old dream to visit Paris.

1 January 2016

A city which raised me up

Daugiau nei prieš metus manęs paprašė parašyti straipsnį vienam internetiniam puslapiui. Tai puslapis skirtas Stambule studijuojantiems erasmus studentams sužinoti daugiau apie kultūrą, maistą, istoriją, renginius, miestą ir panašius dalykus. Svetainėje galima rasti tokią skiltį kaip 'Prisiminimai' kuriai būtent ir rašiau apie savo patirtį ir prisiminimus pirmą kartą nusprendus vykti į Stambulą. Straipsnį rašiau anglų kalba,tad ir dabar publikuoju tik angliškai nes išvertus jis prarastų esmę. Gero skaitymo apie mano prisiminimus o svetainę galite rasti čia.


More than a year ago I have been asked to write an article for one webpage. It's a page for Erasmus students who come to Istanbul and want to learn more about culture, food, history, events, city and etc. In the webpage you may find section called ' Memories' that I wrote for about my memories and decision come to Istanbul for the first time. Enjoy reading it and the webpage you can find here.I will never forget the first time my foot touched a magical city Istanbul which as I learned in the following years taught me a lot and even raised me up.
Four years ago a girl which was only 18 years old was sitting in a bus which was bringing her from Antalya to Istanbul. She just graduated from school and instead of enrol to university, she decided come to live in Turkey. It was almost a midnight when she first time saw the city which became her real home. As a girl which was born in a very small town with population of 10.000 people she was looking trough the bus window and was trying to figure it out where the city is starting and where finishing out. She couldn’t understand the size of it and she was so surprise when she found out there was even few bus stops and she don’t know which one she needs to get of.

Blog design by KotrynaBassDesign